Kampen for Generasjonsparken

FOLKEFEST: Rundt 300 innbyggere møtte opp på folkefest for bevaring av Generasjonsparken tross langhelg i mai og regn.

– Tiden for å bygge parker ned må være forbi

"Omkring 300 mennesker møtte opp på folkefesten for bevaring av Generasjonsparken. Alt tilsier at parken ved Kolbotnvannet må få bestå", skriver Hans Martin Enger (MDG) i sitt debattinnlegg.

Publisert

I sentrumsområder er grønne lunger og parker av avgjørende betydning for livskvalitet, folkehelse, tettstedsmiljø og naturvern. Det er til det beste for mennesker og miljø. Bevaring av grøntområder er derfor en kjernesak for Miljøpartiet De Grønne.

Kampen for Generasjonsparken ved Kolbotnvannet er ikke en kamp mot svømmehall i sentrum. Det finnes tomter som er atskillig bedre egnet til dette, både med tanke på beliggenhet, grunnforhold og hva bygningen fortrenger, og med samme mulighet for å delfinansiere med leiligheter på toppen.

– Kampen for Generasjonsparken ved Kolbotnvannet er ikke en kamp mot svømmehall i sentrum.

Hans martin Enger (MDG)

Det beste alternativet er sannsynligvis området som i dag er parkeringsplass mellom Pyramiden og rådhuset, allerede bygget ned og regulert for utbygging.

Det gjeldende "flytte parken"-vedtaket innebærer at den totale mengden grøntareal i sentrum kuttes nøyaktig like mye som generasjonsparken bebygges, fordi parkens «elementer» flyttes til områder som i dag allerede er park eller naturområder.

KOMMUNAL TOMT: Her kan du se tomten sett fra rådhuset.

«Parkifisering» av andre områder rundt Kolbotnvannet byr dessuten på mange utfordringer blant annet fordi kantvegetasjonen ikke må forringes.

Les også: Vil selge hele rådhuskvartalet

Livskvalitet og folkehelse

Sunne kommuner, WHOs norske nettverk, sier at «eksponering for natur har i en rekke studier vist seg å ha positiv innvirkning på helsa vår, ved å senke stresshormoner og stimulere kroppens lykkehormoner.

UKENS DEBATTINNLEGG: Signert av Hans Martin Enger (MDG).

Denne grønne "medisinen" hjelper enten det er snakk om rene naturopplevelser eller grønne glimt i den urbane skogen. Derfor er det så viktig å legge til rette for slik eksponering i både by og bygd.»

Generasjonsparken har dessuten den effekten som navnet skulle tilsi: Her møtes alle generasjoner og leker sammen eller side ved side. Gevinsten er både høyere livskvalitet og bedre folkehelse for alle.

Beliggenheten i sentrum, ved vannet og med gode naboer i Kolben har vist seg å være ideell og gjort parken til en suksess, i kontrast til flere andre lekeplasser i sentrum som står nesten ubrukt. Forslaget om å flytte ulike deler av parken til ulike, mer perifere områder, vil ta bort dagens suksessfaktorer.

Les også: Generasjonsparken kan bli flyttet

Tettstedsmiljø

En høy boligblokk med svømmehall i første etasje vil stjele lys og åpenhet fra hele det nye stasjonsområdet, og fungere som en mur langs toglinja sammen med eksisterende og planlagte bygninger.

I stedet for å ankomme Kolbotn stasjon med utsikt mot parken og vannet vil man gå av toget i skyggen fra en uavbrutt rekke høye bygninger.

Les også: Svømmehall og boliger som nabo

Naturvern

Fra de mest omfattende rapporter til personlige erfaringer er signalene klokkeklare: Vi må ta vare på grønne flekker av hensyn til naturmangfold og for å motvirke forurensning.

Å bygge svømmehall på ustabil grunn er et voldsomt naturinngrep. Med det hardt prøvede Kolbotnvannet som nærmeste nabo er det en varslet forringelse av vannkvaliteten.

Vannet trenger ro, vegetasjon og jord som kan ta opp vann, slik at ikke alt regnvann og overvann skyldes over betong og asfalt og tar med seg forurensingen ut i vannet. Kolbotnvannet fortjener vern nå, ikke nye angrep.

Parker og grøntområder er videre avgjørende infrastruktur for dyreliv. Sentrumsområder er gjennomfartsårer for dyreliv og naturmangfold. Men fugler, insekter og andre dyr er avhengig av gode grøntområder og trær underveis, for hver park som reduseres dør dyrelivet også litt.

Det er ennå tid til å lytte

De Grønne har forsøkt å overbevise kommunestyret om dette gang på gang, men blir møtt med døve ører fra alle unntatt Venstre og SV.

Hos innbyggere gir imidlertid argumentene våre gjenklang. Ja, folk flest trenger slett ikke høre argumentene, de framfører dem selv med engasjement og innlevelse, slik folkefesten viste. Det samme gjelder naturens egen stemme, selv om den ikke snakker samme språk som oss.

Vi krysser fingrene for at våre stemmer endelig blir lyttet til av øvrige politikere. Det er ingen skam å snu når det er det som gir retning mot den beste løsningen.

Les også: De skal lage folkefest for å bevare Generasjonsparken

Powered by Labrador CMS