Ja til levende sentrum og Kolbotn svømmehall

I forbindelse med utviklingen av Kolbotn sentrum blir det totalt sett mer parker enn i dag, skriver ordfører Thomas Sjøvold i dette innlegget.

Publisert

Gunnar Sveen har ved en rekke anledninger ytret sin motstand mot byggingen av en ny svømmehall i Oppegård. I et debattinnlegg i Oppegård Avis 17. juli 2019 forsøker Sveen nå å gi inntrykk av en sammenheng mellom på den ene side investeringen i svømmehall på Kolbotn, og på den annen side vedlikehold av vann- og avløpsnettet.

Ingen sammenheng med vann og avløp

Det er ingen sammenheng mellom hvor mye penger som brukes på vann og avløp, og kostnaden på Kolbotn svømmehall.  Norske kommuner finansierer vann og avløp gjennom selvkost. Dette betyr at kostnadene for utbedringer av vann- og

Ny svømmehall er nødvendig nå.

Thomas Sjøvold

avløpstjenesten må betales av brukerne. Mens idrett inngår i kommunens ordinære drifts- og investeringsbudsjetter, utgjør vann og avløp derfor et separat budsjettområde. Med andre ord er vann og avløp et typisk eksempel på en tjeneste som ikke dekkes av «kommunekassa», i motsetning til idrett.

Selvkostprinsippet innebærer at utskiftningen av ledningsnettet må dekkes gjennom økte vann- og avløpsgebyrer til innbyggerne, og tilknytningsavgifter til utbyggere. Samtidig er det viktig at brukerne ikke pålegges større gebyrer enn hva som faktisk er nødvendig for å finansiere tjenesten. Når det i dag er mangel på entreprenører som kan utføre arbeider på ledningsnettet i Oppegård, må utskiftningstakten, og dermed også gebyrene, holdes på et realistisk nivå. Ved større prosjekter hvor man foretar omfattende utbedringer i enkelte områder, kan det generelle gebyrnivået heves deretter. Det er dette man har sett i Ski kommune, som i den senere tid har brukt store summer på å skifte ut hovedledninger i Ski sentrum.

– Jeg ønsker meg et levende Kolbotn sentrum, med yrende liv på torget, med godt utvalg av butikker og spisesteder, flere parker, bedre tilgjengelighet for alle til Kolbotnvannet, skriver Thomas Sjøvold.

Behov for ny svømmehall

Ellers har jeg forstått at Gunnar Sveen er mot det meste i Kolbotn sentrum, det være svømmehall, skøytebane for barn, flere leiligheter, gangbro over Kolbotnvannet eller hva annet det måtte være. Det er helt i orden det. Jeg kan forstå at når man har kjøpt seg en fin leilighet på et sted hvor man trives så er man redd for endringer. Men jeg ønsker meg et levende Kolbotn sentrum, med yrende liv på torget, med godt utvalg av butikker og spisesteder, flere parker, bedre tilgjengelighet for alle til Kolbotnvannet. Skal vi få til det trenger vi flere mennesker som bruker og bor i sentrum. Derfor bygges det boliger, ny togstasjon og svømmehall (som alene antas å ha over 100 000 besøkende).

I forbindelse med utviklingen av Kolbotn sentrum blir det totalt sett mer parker enn i dag. De elementene som vi i dag finner i Generasjonsparken, blir enten flyttet til en ny og utvidet rådhuspark eller til et nytt stort parkområde i Storebukta. Om man skal flytte alt til samme sted eller dele opp på de to parkene er ikke ennå bestemt.

Ny svømmehall er nødvendig nå. Det er ikke et godt alternativ å forsøke å forlenge levetiden til Sofiemyrhallen, da det ikke er regningssvarende verken bygningsteknisk eller bassengteknisk. For å være sikre på at vi hele tiden har et bassengtilbud haster det med å komme i gang med byggingen på Kolbotn. Tomta ved siden av Kolben er den best egnede og mest økonomiske for kommunen. Dette fordi deler av hallen finansieres ved bygging av boliger. Forslaget om å bygge ved rådhuset for å kunne beholde Generasjonsparken vil gjøre at kommunen får færre tomter å selge. Konsekvensen vil i så fall være at deler av finansieringen av svømmehallen faller bort, og at kommunen må kompenseres med økt låneopptak.

Høyre ønsker svømmehall både på Kolbotn og Langhus. Når det gjelder Langhus så ønsker vi å utrede idrettens forslag til nedskalering, samtidig som man ser på muligheten til å delfinansiere med salg av leiligheter også i dette prosjektet.

Powered by Labrador CMS