SKRIKER ETTER VEDLIKEHOLD: Hovedbildet er fra sommeren 2016 og viser kunstnerne Vilde Vegem og Katrina Vrebalovich, som samarbeidet om skultpturen «Hjerterom» i Generasjonsparken. Innfelt ser du delen av skulpturen slik den ser ut i dag. Foto: Yana Stubberudlien

Hjerterom før og nå

Etter fire år uten vedlikehold, ser "Hjerterom" slitt og skrøpelig ut. Hva skyldes dette?

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har fått tips om at skulpturen Hjerterom i Generasjonsparken ved Kolben er i forfall.

I dag har vi vært innom og sjekket tilstanden. Den flotte skulpturen, som ble avduket med brask og bram i slutten av juni 2016, skriker etter vedlikehold.

"Hjerterom" ser nå skrøpelig og slitt ut. Mange av de fargerike mosaikkflisene har enten falt av eller blitt hakket ut av noen. Inne i hoveddelen av skulpturen er veggene "dekorert" med tagging.

SLIK SER DEN UT I DAG: Mange av de fargerike mosaikkflisene har enten falt av eller blitt hakket ut av noen.
INNE I HJERTET: For fire år siden ble det lagt inn varmekabler i de to benkene i hovedskulpturen, men varmekablene har aldri blitt koblet på. Det skulle også være elementer av lyd inne i skulpturens hoveddel. Noe av lyden har lokale kor og musikere bidratt med.

Samarbeidsprosjekt med kommunen

Det er Oslo-kunstnerne Vilde Vegem og Katrina Vrebalovich som står bak «Hjerterom». Arbeidet med skulpturen ble satt i gang i november 2014 i forbindelse med 100-års jubileet for kommunen, som et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og foreningen Mikrofinans Norge/prosjektet Skaperstedet ved prosjektleder Unni Beate Sekkesæter fra Solbråtan.

Siden oppstarten høsten 2015 ble det gjennomført en rekke verksteder med skoler og lokal-befolkningen. Over 430 mennesker bidro med å lage mosaikk-sirkler og håndmalte fliser som ble limt på skulpturen.

430 LOKALE BIDRAG: Over 430 mennesker bidro med å lage mosaikk-sirkler og håndmalte fliser som ble limt på skulpturen. Foto: Yana Stubberudlien

Det ble lagt inn varmekabler i de to benkene i hovedskulpturen. Det skulle også være elementer av lyd inne i skulpturen. Noe av lyden har lokale kor og musikere bidratt med.

Fra 700.000 til 1,2 millioner kroner

Siden sommeren 2015 ble budsjettrammen for Hjerterom sprukket med en halv million kroner (økte fra opprinnelige 700.000 kroner til 1,2 millioner kroner).

– Det har kommet en del uforutsette utgifter. Stålkonstruksjonen, laget av en dansk konstruktør, har på grunn av valutaendringene kostet oss 20 prosent eller 100.000 kroner mer. Det påløp også en del kostnader i forbindelse med moms og ekstra materialer, sa prosjektlederen til Oppegård Avis sommeren 2016.

Ulike forretninger donerte, i tillegg til det ovennevnte beløpet, flere tonn fliser samt utstyr og andre materialer, som tilsvarer en verdi på rundt 500.000 kroner, ifølge Sekkesæter.

Kommunens andel var på 200.000 kroner. I tillegg ga kommunen et forskuttert lån til prosjektet på 200.000 kroner, men lånet måtte tilbakebetales innen ferdigstillelsen av prosjektet.

PROSJEKTLEDER: Unni Beate Sekkesæter leder prosjektet Hjerterom i halvannet år.

Resterende beløp måtte Sekkesæter, som er grunnlegger og daglig leder for Mikrofinans Norge, skaffe selv via sponsorgaver, folkefinansiering, støtte fra fylkeskommunen og andre kilder, for å kunne dekke de løpende utgiftene, blant annet honorarer til kunstnerne og materialer til skulpturen.

– Venter fremdeles på betaling

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet både de to kunstnerne og prosjektleder Unni Beate Sekkesæter. Vi har også oversendt dem bildene vi har tatt av skulpturen i dag.

Foreløpig har vi kun fått svar den ene av de to kunstnerne, som sier at det ikke er de, men prosjektlederen som står ansvarlig for vedlikehold av skulpturen.

– Det ser jo ikke bra ut, sier Vilde Vegem etter å ha sett på bildene fra i dag.

Når det gjelder betaling for arbeidet hun og Katrina Vrebalovich har gjort med Hjerterom, vil hun ikke oppgi det utbetalte beløpet.

Vegem sier at beløpet dreier seg om "bare småpenger" og at "det ikke var noe å leve av akkurat", men at hun ikke husker hvilket beløp hun fikk. Samtidig sier Vegem at både hun og Vrebalovich "egentlig fremdeles venter på betaling for denne jobben".

– Kommunen har ansvar

Vi gjorde så godt vi kunne, men kunstnerne brøt alle budsjettrammer for prosjektet, og det knakk meg og organisasjonen.

Unni Beate Sekkesæter, prosjektleder i Skaperstedet og grunnlegger/daglig leder for Mikrofinans Norge

Ifølge prosjektleder Unni Beate Sekkesæter har kommunen hatt ansvar for vedlikehold siden 2016.

– Vi har overlatt ansvaret for vedlikehold til kommunen i 2016. Jeg vet at fliser smuldrer opp. Skulpturen skulle behandles med et middel som ville vernet den bedre høsten 2016, men kunstnerne gjorde det ikke ferdig da og jeg var sykmeldt den høsten. Det er trist at det ble som det ble, men økonomien strakk ikke til da vi ikke fikk støtten fra Sparebankstiftelsen som vi var bedt om å søke, sier prosjektlederen.

– Brukte fliser som ikke tåler frost

Ifølge prosjektlederen har Katrina Vrebalovich fått utbetalt 280.000 av de 300.000 kroner som kontrakten viste.

– Resten fikk hun ikke da jobben ikke ble fullført. Vilde fikk til sammen 60.000 utbetalt, det var det beløpet hun fakturerte til oss. Det utgjorde akkurat 50 prosent i forhold til kontrakten, det vil si cirka halvparten av det hun skulle, for mer hadde vi ikke. Jeg jobbet med prosjektet i halvannet år som prosjektleder og fikk smuler for den jobben. Jeg ga fra meg nesten en hel årslønn til kunstnerne, sier Sekkesæter.

– Er det slik at flisene, som er brukt, ikke tåler frost?

– Ja, men jeg visste ikke det før det var for sent, sier Sekkesæter.

Budsjettsprekk og manglende finansiering

– Kunstnerne brukte dobbelt så mye som det hadde vært budsjettert, og under halvparten av støtten vi var forespeilet kom på plass. Skaperstedet ble så lagt ned tidlig i 2017. Vi gjorde så godt vi kunne, men kunstnerne brøt alle budsjettrammer for prosjektet, og det knakk meg og organisasjonen, forklarer Sekkesæter.

Prosjektlederen for Hjerterom sier videre at hun hadde en god prosess med kommunen høsten 2016.

– Finansiering som vi var lovet uteble og budsjetter ble sprengt. Det er grunnen til alt dette. Store forsinkelser ble det også som fordyret prosessen, men alt i alt var dette et prosjekt vi gjorde som jobbtreningsaktivitet og "community engasjement" for befolkningen, og det er jeg fortsatt stolt av, sier Sekkesæter.

Har fortsatt noen fliser igjen

– Jeg fortsatte å søke penger til Hjerterom i flere år etterpå, men det er vanskelig å få tilskudd etterskuddsvis. Vi hadde også planlagt en fundraising-konsert, men kunstnerteamet trakk seg fra den. Siden har jeg ikke hørt fra dem. Det ble vanskelig for oss alle, men jeg følte den gang at kommunen gjorde det de kunne for å hjelpe, så jeg ønsker ikke å kritisere dem, sier Sekkesæter.

Ifølge henne har hun fortsatt noen fliser fra skulptur-prosjektet, som hun håper kan bli brukt på eventuelle reparasjoner.

– Om noen frivillige kan tenke seg å hjelpe til å gjøre noen reparasjoner, så kan jeg prøve å få det organisert, men organisasjonen har ingen penger til materialer, sier hun.

Oppegård Avis har kontaktet kommunen og stilt spørsmål rundt kommunens andel i prosjektet og ansvar knyttet til vedlikehold. Les mer om saken i Oppegård Avis neste uke.

Powered by Labrador CMS