Politisk plattform for Nordre Follo

REAGERER: – Det er trist at FrP tyr til «fake news» i sitt angrep på flertallet i Nordre Follo når de sår tvil om vi skal bygge svømmehall på Kolbotn, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Oddbjørn Lager Nesje.

– Trist at FrP tyr til "fake news"

Gruppelederen for Arbeiderpartiet i Nordre Follo, Oddbjørn Lager Nesje, sier det er trist at FrP tyr til "fake news" i sitt angrep på flertallet i Nordre Follo når de sår tvil om flertallet skal bygge svømmehall på Kolbotn.

Publisert

Oddbjørn Lager Nesje reagerer kraftig på anklagene fra gruppelederen for FrP, Tønnes Steenersen om at samarbeidsavtalen ikke sier noe tydelig om Generasjonsparken og svømmehallen på Kolbotn.

Gruppelederen for Ap viser til utdraget fra den politiske plattformen hvor det står følgende: "Vi skal finne løsninger for å sikre tilstrekkelig bassengkapasitet både på Kolbotn og på Langhus med sikte på realisering av et 50-meters basseng på Langhus».

– Vi skal sørge for at idretten får trene, og at foreldre og barn skal være trygge på at det kan drives svømmeopplæring, sier Lager Nesje.

Les også: – Nedprioriterer Kolbotn

– Fokuser på lokale saker

– Nå er det på tide FrP i Nordre Follo ringer sine egne statsråder om lokale saker for Nordre Follo, for eksempel hvordan vi kan få skikk på togene og hvordan vi kan få bygget et nytt regionsykehus her i kommunen vår.

Oddbjørn Lager Nesje (Ap)

Arbeiderpartiets gruppeleder er heller ikke spesielt imponert over at FrP trekker frem bompenger og skatt i sin første respons på den politiske plattformen.

– FrP har ikke troverdighet igjen når det kommer til bompenger og skatt. Bompengeregningen for bilistene har økt med to milliarder kroner med FrP i regjering og skattelette til de rikeste fører bare til større forskjeller mellom folk. Nå er det på tide FrP i Nordre Follo ringer sine egne statsråder om lokale saker for Nordre Follo, for eksempel hvordan vi kan få skikk på togene og hvordan vi kan få bygget et nytt regionsykehus her i kommunen vår, sier Lager Nesje.

Jobber med alternativ plassering

– Vi fortsetter arbeidet for å finne en alternativ plassering til svømmehallen.

Hans Martin Enger (MDG)

– Generasjonsparken og svømmehall har vært tema i forhandlingene, understreker Hans Martin Enger, gruppelederen for MDG.

Samtidig understreker han at det ikke står noe i den politiske plattformen om at det skal bygges svømmehall eller annet i Generasjonsparken.

– Det gir oss et handlingsrom og vi fortsetter derfor arbeidet for å finne en alternativ plassering til svømmehallen. På den andre siden har vi respekt for prosessen i Oppegård kommune og forventer at det snart kommer informasjon om status, sier Enger.

Les også: Fra rådhus til blomstrende gründerfellesskap?

– For mange uavklarte spørsmål i svømmehallsaken

– Når det gjelder eiendomsskatt er det ikke flertall for det, og både Ap, Sp, KrF og V er i mot.

Camilla Hille (V)

Venstres gruppeleder Camilla Hille sier det lover godt for kommende periode i kommunestyret at FrP er fornøyd med mye av politikken i plattformen.

Hun sier at som utvalgsleder i Ski har hun veldig god erfaring med alle partier, der de i utvalget stort sett finner ut av uenigheter gjennom konstruktiv dialog og kompromisser. Den arbeidsformen vil Hille som leder fortsette med.

– Idrettssaker tilligger mitt ansvarsområde, derigjennom også fremtidig svømmehallkapasitet i Nordre Follo. I den saken er det for mange uavklarte spørsmål nå til å konkludere. Jeg ser frem til at saken skal få en grundig, men forhåpentligvis rask, behandling i ny kommune, sier Venstre-politikeren.

Hun sier det skal tas mange hensyn, opplæringsloven skal følges, folkehelseperspektivet skal ivaretas, og idrettens behov og ønsket skal så langt det er mulig ivaretas. Dette tror jeg er alle politikeres utgangspunkt uavhengig av hvilke løsninger det blir på kort og lang sikt.

– Når det gjelder eiendomsskatt er det ikke flertall for det, og både Ap, Sp, KrF og V er i mot, understreker Hille.

Les også: Dette mener partiene om situasjonen med svømmehallene i Ski og Oppegård

– Skal finne løsninger for to svømmehaller

Gruppelederen for KrF, Simen Bondevik, er enig med Knut Tønnes Steenersen (FrP) i at plattformen inneholder mange gode tiltak.

– Vi skal sikre nok ansatte i skole og barnehage, gjennomføre forsøk med leksefri skole, sikre «Parenthood» og «hjelperen», innføre prøveprosjekt med fritidskort, et forpliktende klimabudsjett- og regnskap og mye mer, sier Bondevik.

Han sier for KrF har det vært viktig å sikre god bassengkapasitet i hele Nordre Follo.

– Derfor ligger det til grunn i plattformen at vi skal finne løsninger for et 50-meters basseng på Langhus og et i Kolbotn, sier KrF-politikeren.

Når det gjelder eiendomsskatt, sier Bondevik at det er noe KrF er mot, og at det heller ikke legges opp til det i plattformen.

– Bompenger er ikke en aktuell problemstilling i Nordre Follo for øyeblikket, sier han.

Les også: Beholder rådhuset, men selger store deler av rådhuskvartalet

– Avventer prosessen i Oppegård

Nordre Follo SV synes også plattformen inneholder mange gode tiltak.

– Det har vært diskutert mange politiske saker i forhandlingene, også Generasjonsparken og svømmehaller, sier gruppeleder Elin Skifjell.

Hun sier SV avventer den politiske prosessen rundt svømmehallsaken i Oppegård før de kan gå i gang med å finne gode løsninger på å sikre tilstrekkelig med bassengkapasitet både på Langhus og Kolbotn, sier hun.

– Steenersen må slutte å skremme med spøkelser på høylys dag.

– Skal ikke bygge mer enn en svømmehall om gangen

Gruppelederen for Senterpartiet, Tor Anders Østby, sier partiet hans vil jobbe for å bevare generasjonsparken.

– Det faktum at det ikke blir inngått noen kontrakt nå, tilsier at det er Nordre Follo som har hånden på rattet nå, ikke Oppegård. Da kan parken reddes! sier Sp-politikeren.

Han mener formuleringen rundt "sikre tilstrekkelig bassengkapasitet på Kolbotn" ikke bygger ned generasjonsparken.

Østby sier Sp ønsker at man skal se hele Nordre Follo under ett, og ikke bygge mer enn en svømmehall om gangen.

– Det har vi forståelsen av at flere partier er enig om. Nå blir svømmehallen på Sofiemyr rehabilitert, så den holder godt i tiden til en ny hall på Langhus står klar, sier han.

Vedrørende eiendomsskatt og bompenger, understreker han et det ikke skal innføres noe av dette i Nordre Follo.

– Steenersen må slutte å skremme med spøkelser på høylys dag, sier Østby.

Fornøyd med valgteknisk samarbeid

Når det gjelder Rødt i Nordre Follo, er de i utgangspunktet godt fornøyd med plattformen til de seks partiene.

– Vi er også godt fornøyd med å ha underskrevet en valgteknisk samarbeidsavtale med de samme partiene, noe som gir oss representasjon i utvalgene, sier gruppeleder for Rødt, Tore Bernt Kristiansen.

– Håper på snarlig vedtak om to svømmehall

Gruppelederen for Pensjonistpartiet (PP), Ola Øygard, sier PP kunne gi sin støtte til flere saker som er nevnt i samarbeidsavtalen inngått av Ap, MDG, V, KrF, SV og Sp.

– Mange av punktene i samarbeidsavtalen vil det være tverrpolitisk enighet om. Som eksempel vil vi kunne gi vår støtte til det meste som er nevnt under "Samferdsel, barnehage, skole og SFO", sier PP-politikeren.

Ifølge Øygard er partiet hans spesielt opptatt av å få et godt skolebibliotektilbud ved alle skolene.

– Når det gjelder idrett, må vi snart som mulig fatte vedtak om bygging av et 50-meters basseng på Langhus og en ny svømmehall i Oppegård. Svømmeopplæring er en lovpålagt oppgave for Nordre Follo, understreker han.

Les også: – Utsett prosjektet og velg en annen tomt

Powered by Labrador CMS