Sofiemyr svømmehall

SLIK SÅ DET UT: Skadene er på begge sider av bassenget og ble oppdaget ved en rutinemessig sjekk fredag 26. juli.

Svømmehallen blir stengt i flere måneder

Avhengig av rehabiliteringsløsningen kan svømmehallen på Sofiemyr bli stengt i en periode fra to og en halv måneder til nyttår. Det er kun svømmeopplæringen til fjerdeklassinger som skal prioriteres i denne perioden. Disse elevene skal kjøres til Seiersten bad i Drøbak.

Publisert

– I sommerferien sjekker vi bassenget for lekkasjer en gang per uke. Skadene på det store bassenget ble oppdaget av en ansatt ved en rutinemessig sjekk fredag 26. juli. Han så at flisene hadde løsnet på begge sider av bassenget. Dette ble varslet oppover til ledelsen og tiltakene ble satt i gang fra dag én, sier driftssjef ved Sofiemyr svømmehall, Dag Christiansen.

– Hvordan kunne det ha skjedd sånt plutselig at nesten alle flisene løsnet? Kunne dere ikke avdekke dette på et tidligere tidspunkt?

– Det var for 17 år siden det ble tappet ned for vann sist.

Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Oppegård kommune

Man kan ikke avdekke skader som dette før bassenget er tappet ned for vann. Det var for 17 år siden det ble gjort sist. Man tapper ikke vannet for å kontrollere om flisene sitter godt på veggene, sier leder for drift og vedlikehold i Oppegård kommune, Hogne Haug.

– Tæring over tid

SER DRAMATISK UT: Leder for drift og vedlikehold i Oppegård kommune, Hogne Haug, og driftssjef ved Sofiemyr svømmehall, Dag Christiansen, viser skadene på begge sidene av det store bassenget.
DET STORE BASSENGET: Slik ser det store bassenget ut nå.

Det at så mange fliser har løsnet samtidig (rundt 20 kvadratmeter til sammen, ifølge Haug), kan ha noe med kjemien i bassengvannet å gjøre, ifølge Haug.

TÆRING OVER TID: – Badevannet tærer på fuger, flislim og betong over tid, og levetiden på bassenget er overskredet, sier Hogne Haug. 

– Badevannet tærer på fuger, flislim og betong over tid, og levetiden på bassenget er overskredet. Dette vet vi og det er derfor vi planlegger nytt basseng i Oppegård, sier han.

– Det har skjedd på et uheldig tidspunkt når vi jobber med planlegging av det nye anlegget, men vi tar det som har skjedd til etterretning, sier kommunalsjef Ellen Wibe.

– Vi har også snakket om dette med eksperten på bassengfliser, Arne Nesje fra forskningsinstituttet SINTEFF. Hans teori er at det har skjedd tæring av flislimet over tid, men at fugene har holdt flisene sammen over en lengre periode, sier Haug.

AVDEKKET STORE SKADER: – Vi har tatt ned de flisene som var åpenbart løse, sier drifssjef ved Sofiemyr svømmehall, Dag Christiansen (i midten). Her er han sammen med leder for drift og vedlikehold i Oppegård kommune, Hogne Haug, og kommunalsjef Ellen Wibe.

44 år gammelt

Dag Christiansen sier at levetiden på bassenget har vært drøyet av kommunen i mange år, og det som har skjedd er konsekvensen av disse utsettelsene.

– Svømmeanlegget på Sofiemyr er veldig slitt teknisk sett. Det er 44 år gammelt mens levetiden på et slikt anlegg er på cirka 35 år. Skaden som denne er typisk for så gamle anlegg. Vi har store driftskostnader for å holde anlegget i orden og håndtere enkelte ting som blant annet tak- og rørlekkasjer. På tross av et gammelt anlegg kan vi forsikre publikum og besøkende om at kvaliteten på badevannet er tipp-topp. Vi følger badeforskriftene strengt og tar vannprøver fire ganger daglig, sier han.

En måned har gått

– Det har gått en måned siden skadene ble oppdaget, men det har ikke blitt satt i gang med noen reparasjoner ennå. Hvorfor?

– De første ti dagene etter at skadene ble oppdaget, brukte vi til å få en oversikt over situasjonen, rådføre oss med fagekspertene og rydde bassenget for fliser. Samtidig kartla vi muligheter for innkjøp, alternative steder for å ha svømmeopplæring og sikre god informasjon til samarbeidspartnere. Selv om dette var midt i ferietiden, ble det iverksatt tiltak umiddelbart, sier Ellen Wibe.

650.000 liter vann

Alt av vannet måtte tappes ut av bassenget før det kunne ryddes for fliser.

– Bare nedtappingen har tatt to uker og ble avsluttet forrige helg. Siden det er snakk om cirka 650.000 liter vann i bassenget, måtte det tappes ned sakte for å utjevne trykket mot flisene. For rask nedtapping kan føre til skader og ytterligere slipp av fliser, forklarer Christiansen.

Har ingen plan B

Til tross for at det ser dramatisk ut, ser tilstanden bra etter forholdene, og det har ikke blitt påvist noen lekkasjer, ifølge Haug.

– Vi må nok kjøpe nye fliser for å erstatte de som har falt av, men vi håper på at det ikke er strukturelle skader i veggene og at det ikke vil være behov for større tiltak hvor alle flisene må pigges av. Dette er nok vårt verste scenario, sier han.

– Forhåpentligvis dreier tiltakene seg ikke om et millionbeløp.

Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Oppegård kommune

– Har dere en plan B for en slik scenario?

– Nei, men vi avventer befaringen og håper på en rask rehabilitering av anlegget, sier kommunalsjefen Wibe.

Befaring denne uken

KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen). (Illustrasjon: Sweco/Ola Roald Arkitekturnfo)

Mandag denne uken ble to firmaer invitert på befaring til svømmehallen. Ifølge kommunalsjefen har det ikke vært en åpen anbudskonkurranse i saken.

– Dette er styrt av innkjøpsavdelingen. Vi har gjort en undersøkelse i forkant for å finne de to firmaene, basert på gjennomføringsevnen og erfaringen med rehabilitering av basseng, sier Wibe.

Nå skal begge firmaene sende inn sine løsningsforslag med pris og ferdigstillingsdato i henhold til konkurransekriteriene som er satt opp i denne enkeltanskaffelsen for rehabiliteringsjobben.

– Målet med tiltakene på Sofiemyr er å kunne forlenge levetiden til bassenget inntil det nye bassenget på Kolbotn er på plass, men ikke lengre enn fire til fem år.

Ellen Wibe, kommunalsjef i Oppegård

– Først da vil vi vite mer om kostnadene og tidsperspektivet. Forhåpentligvis dreier tiltakene seg ikke om et millionbeløp. Når det gjelder tidsperspektivet, spriker de foreløpige indikasjonene fra to og en halv måneder til nyttår, noe som er helt avhengig av videre undersøkelser og hvilken metode som blir anbefalt å bruke for rehabiliteringen, sier Hogne Haug.

Maks. fire til fem år

SKULLE STENGES I OKTOBER: Seiersten bad, som egentlig var planlagt stengt i oktober i år, har stått ledig etter at Bølgen bad & aktivitetssenter ble åpnet i Drøbak sentrum tidligere i sommer.

– Det nye svømmeanlegget på Kolbotn skal etter planen stå klart innen tre år, så målet med tiltakene på Sofiemyr er å kunne forlenge levetiden til bassenget inntil det nye er på plass, men ikke lengre enn fire til fem år, sier kommunalsjefen.

Hun sier kommunen jobber fortsatt med å utrede muligheter for bygging av svømmehall i Generasjonsparken gjennom salg av tomten med motytelse fra utbygger om å bygge svømmehall og boliger. Ifølge henne er utbyggeren ikke valgt ennå.

Saken er planlagt lagt fram til politisk behandling for kommunestyret i Oppegård kommune i oktober. Salg av tomten bak Kolben (Generasjonsparken) er en del av forhandlingene som pågår ennå.

Resultatet av forhandlingene blir lagt fram til politisk behandling i oktober. I mellomtiden, 23. september, kan Fellesnemnda ha bestemt at saken skal til felles kommunestyre for Nordre Follo. Hva som blir  resultatet, og om man skal gå videre med prosjektet eller ikke, er opp til politikerne å bestemme.

Les også: Svømmehall og boliger som nabo

Forhandler med Frogn

Stengt basseng på Sofiemyr har konsekvenser for skolenes obligatoriske svømmeopplæring.

– Dessverre har verken Ski eller Oslo ledig kapasitet, så vi er nå i forhandlinger med Frogn kommune om muligheten for å kunne overta driften av et basseng på Seiersten bad i Drøbak for å kunne tilby skolene våre bassengtid, forhåpentligvis allerede fra neste uke. Dette bassenget oppfyller alle krav utenom dypdykkingen, sier Ellen Wibe.

Hun sier Seiersten bad, som egentlig var planlagt stengt i oktober i år, har stått ledig etter at Bølgen bad & aktivitetssenter ble åpnet i Drøbak sentrum tidligere i sommer.

– Vi har åtte ansatte på Sofiemyr svømmehall. To av disse blir flyttet over til Seiersten bad for å bistå med drift og badevakt der, sier driftssjef Dag Christiansen.

Han sier bassenget ser helt greit og innbydende ut.

– Svømming er en del av kroppsøvingsfaget, så tiden til dette må tas av kroppsøving og friminutt.

Jorunn B. Almaas, kommunalsjef i Oppegård

– Det er et lite stålbasseng (12,5x8 meter), så vi slipper flisproblematikken ved vedlikehold, sier driftssjefen.

Les også: – Velg 50-metersbasseng uten stupetårn og færre sitteplasser

Prioriterer 4. trinn

Svømmerutiner i Oppegård kommune sier at kommunen skal tilby svømming på tredje, fjerde og åttende trinn, mens Kunnskapsløftet (red. anm.: den nye reformen i grunnskolen) angir mål for svømmeopplæringen på fjerde, syvende og tiende trinn.

– Mens Sofiemyr svømmehall er stengt, arbeider vi med å tilby svømming på Seiersten bad i Frogn kommune, sier kommunalsjef for skole, Jorunn B. Almaas.

SKILLEVEGG: Mandag denne uken ble det satt opp en skillevegg mellom det store og det lille bassenget i Sofiemyrhallen.

Hun sier rundt 370 elever på fjerde trinn og 360 elever på åttende trinn skal ha svømming i skoleåret 2019/2020, men det er kun elever på fjerde trinn som blir prioritert i perioden mens Sofiemyranlegget er stengt.

– De elevene på åttende trinn som ikke får opplæring i svømming når Sofiemyr svømmehall er stengt, får tilbud om svømming på et senere tidspunkt, sier hun.

DET LILLE BASSENGET: Her skal KIL gjennomføre de fleste av kursene sine.

En time med buss

Almaas sier hver skole får tildelt et visst antall timer i svømmehallen basert på elevtall, og det er skolene selv som skal organisere hvilke elever som har svømming til enhver tid, men hver skole får tilbudt to hele timer svømming per uke.

– På grunn av endring av sted for svømmeopplæringen vil det få konsekvenser for tiden som brukes til busstransport til og fra Drøbak. Reisetiden er anslått til cirka en time eller 25 minutter hver vei. Skolene blir av den grunn nødt til å gjøre noen omrokkeringer på timeplanen, sier Almaas.

Hun sier videre at alle fag i læreplanen er angitt i årstimer, og skolene sørger for at elevene får de årstimene de skal ha i de ulike fagene.

– Svømming er en del av kroppsøvingsfaget, så tiden til dette må tas av kroppsøving og friminutt, sier hun.

Konsekvenser for KIL

– Det virket som total krise ved første blikk.

Svein Angvik,KIL

Svømmekursene til Kolbotn idrettslag (KIL) og treningen for de aktive svømmerne blir også berørt av dette i stor grad.

Mandag denne uken ble det satt opp en skillevegg mellom det store og det lille bassenget i Sofiemyrhallen for å sikre videre bruk av det lille bassenget mens det pågår rehabilitering av det store bassenget.

 

– Nå kan KIL bruke det lille bassenget til svømmekursene sine for barn. Løsningen med den provisoriske skilleveggen gjør at vi kan ha svømming foreløpig i det lille bassenget, men den er avhengig av omfanget av rehabiliteringsjobben og andre faktorer, sier Haug.

Han presiserer at det jobbes nå med å sjekke ut om rehabiliteringen stiller spesifikke krav til lufttemperatur og fuktighet, eller om det blir støv eller støy som ikke er forenlig med bruk av det lille bassenget.

Les også: – Det vil være en katastrofe for idretten

Samarbeid med Høyås

Videre er kommunen også i tett dialog med KIL for å sikre at de får gjennomført også svømmeopplæringskursene hvor de er avhengig av oppvarmet basseng med liten dybde.

– Disse kursene kan gjennomføres i bassenget på Høyås bo- og rehabiliteringssenter. Når det gjelder treningen til de aktive svømmerne, blir treningen flyttet til Ski, sier Ellen Wibe.

Ifølge kommunalsjefen blir det dessverre ikke mulig å kunne tilby publikum tilgang til det lille bassenget i rehabiliteringsperioden. Publikum henvises til svømmehallene i Ski og på Langhus, og eventuelt andre steder.

– Virket som total krise

– Det var trist å være i svømmehallen og se det tomme bassenget. Det virket som total krise ved første blikk, men vi har nå funnet en midlertidig løsning i samarbeid med kommunen. Den er ikke ideell, men god etter forholdene, sier Svein Angvik, som er ansvarlig for administrering av svømmekursene i KIL.

Han sier svømmekursene har blitt utsatt med en uke som følge av den oppståtte situasjonen, men nå er det endelig klart for kursoppstart for 470 barn, og de har fortsatt noen ledige plasser.

– Vi har fortsatt noen ledige plasser på kurs for barn, men vi jobber med å finne en løsning for å kunne gjennomføre de to planlagte svømmekursene i krål for voksne, sier Angvik.

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS