NORDRE FOLLOS FØRSTE ORDFØRER: Hanne Opdan er Nordre Follos første ordfører og har en lønn på cirka 988.000 kroner. Foto: Yana Stubberudlien

– Vi kunne spare to millioner kroner

– Fordi alle andre godtgjørelser til lokalpolitikerne tar utgangspunkt i ordføreres lønn, ville forslaget vårt om å redusere ordførerens lønn til 846.000 kroner, redusert politikergodtgjørelsene med i overkant av to millioner kroner, sier gruppeleder for Nordre Follo Rødt, Tore Bernt Kristiansen.

Publisert Sist oppdatert

Minst 100 ordførere godtgjøres på nivået med stortingsrepresentanter eller bedre, viser tall Kommunal Rapport har hentet inn fra 281 kommuner for 2020.

Ordføreren i Nordre Follo, Hanne Opdan, har godtatt en lønn på 987.997 kroner. Det var Hanne Opdan selv som fremmet forslaget om dette i god tid før kommunevalget i 2019.

– Godtgjøringen til ordfører i Oppegård var høyere enn til ordfører i Ski kommune. Det ble i arbeidet med kommunesammenslåingen vedtatt en godtgjøring til ordfører i Nordre Follo på nivå med det som var praksis i Oppegård kommune. Jeg og vi i flertallspartiene mente denne godgjøringen kunne reduseres og det har vi gjort, sier Opdan.

Cirka 73.000 kroner mer enn snittet

Godtgjøringsreglementet (les fra side 27 i dokumentet) vedtas av Nordre Follo kommunestyre og skal som hovedregel gjelde for hele valgperiode av hensyn til forutsigbarheten, ifølge vedtaket fra 20. november 2019.

Lønnsnivået Hanne Opdan har godtatt er cirka 140.000 kroner lavere enn det hun fikk foreslått av Fellesnemda (1.128.058 kroner, som er 80 prosent av statsrådslønn). Fellesnemnda var ledet av tidligere ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold (H).

Samtidig er lønnen til Hanne Opdan cirka 73.000 kroner større enn det som er en gjennomsnittlig lønn for ordførerne i Norge (915.202 kroner), ifølge Kommunal Rapport.

Tar utgangspunkt i ordførerens lønn

Godtgjørelser til lokalpolitikerne i Nordre Follo tar utgangspunkt i ordføreres lønn. Når ordfører går ned i lønn, så går også alle andre politikere ned i lønn siden alle andre får en prosentandel av ordførers lønn.

– Jeg har i mine mer enn tolv år i politikken vært opptatt av også lokalpolitikere må «kjenne hvor skoen trykker», altså ha en vanlig jobb som andre, ha samme bekymringer som andre, stå i samme køer som andre. Politikerne legger ned en stor innsats, men det gjør jo også trenere og frivillige i idretten, i ulike lag og foreninger. Og der jobbes det stort sett helt uten godtgjøring, sier Bård Hogstad (SV).

Det er viktig å presisere at det å være kommunestyrerepresentant ikke er en fulltids jobb. Det er i hovedsak snakk om oppgaver og møter på kveldstid, og disse møtene godtgjøres. For eksempel gir en helaften i kommunestyret 1580 kroner på konto.

Godtgjøres i tillegg for å være frikjøpt

Kun noen få (ordfører, varaordfører, utvalgsledere) har som regel i tillegg en godtgjøring for å være frikjøpt i en del av stillingen sin (kun ordfører på heltid, de andre i redusert stilling, hvorav varaordfører og to av utvalgslederne i 40-prosentstilling). Disse har noen møter på dagtid og de har større forventning til å stille opp for innbyggerne.

DISSE SATSENE GJELDER I DAG: Godtgjørelser til lokalpolitikerne i Nordre Follo tar utgangspunkt i ordføreres lønn. Heldagsmøter i kommunestyre og formannskap dekkes med dobbel møtegodtgjøring. Møtene skal vare minst seks timer.

Nordre Follo kommune har fire politiske utvalg, som forbereder saker innen sitt område før behandling i formannskap og kommunestyre. Kommunen har også et partssammensatt utvalg og et kontrollutvalg.

Slik økte godtgjørelsen siden 2015

Godtgjørelsen til utvalgslederne i Nordre Follo varierer i dag fra cirka 148.000 kroner til cirka 396.000 kroner, men det er kun to av utvalgslederne i kommunen, Camilla Hille (V) og Anne Beth Skrede (Ap), som har fått det høyeste nivået på godtgjørelsen. Det tilsvarer godtgjørelsen til varaordfører Hans Martin Enger (MDG), som får 396.000 kroner per år, tilsvarende 40 prosent av ordførerens lønn.

Godtgjøring til varaordføreren, gruppelederne og utvalgslederne har økt siden 2015. Dette kommer tydelig frem i dokumentet fra tidligere Ski kommune som viser at godtgjørelsen til varaordføreren i Ski var tilsvarende kun 26,4 prosent av ordførerens lønn (228.386 kroner istedenfor dagens 40 prosent eller 395.199 kroner). Alle utvalgsledere hadde et like stort frikjøp, på kun 10 prosent av ordførerens lønn, tilsvarende 86.510 kroner.

SLIK VAR GODTGJØRING I SKI FOR FEM ÅR SIDEN.

– Viktig premiss for lokaldemokratiet

Oppegård Avis ba flertallspartiene om å forklare hvorfor de har akseptert at varaordføreren og utvalgslederne (spesielt to av disse) har fått så stor økning i godtgjørelsen, sammenliknet med de tidligere satsene.

– Størrelsen på frikjøp fra ordinære ansettelsesforhold er satt i forhold til den arbeidsmengden vervene medfører. Hensikten med frikjøpet av utvalgsledere er at de i tilstrekkelig grad skal kunne sette seg inn i og forberede saker som skal behandles. Det er et viktig premiss for lokaldemokratiet at utvalgslederne har handlingsrom til å fordype seg i behov, muligheter og begrensninger som finnes i en ny stor kommune, og slik bidra til gode og inkluderende prosesser, svarer Hans Martin Enger på vegne av Ap, Sv, MDG, V, SP og U/KrF.

Det er også slik at både varaordføreren og utvalgsledere mottar også møtegodtgjøring for møter i kommunestyre, formannskap og utvalg de er møtende representanter i, unntatt utvalg de selv leder.

ORGANISASJONSKART I NORDRE FOLLO: Formannskapets medlemmer godtgjøres med cirka 2000 kroner (0,20 prosent av ordførers godtgjøring) per møte, mens kommunestyre- og utvalgsmedlemmer godtgjøres med cirka 1500 kroner (0,15 prosent av ordførers godtgjøring) per møte. Samme sats gjelder for varamedlemmer til organene. Gruppeledere får cirka 40.000 i godtgjørelse.

Vanlig med cirka 133.000 kroner mer

Sett etter kommunestørrelse får ordførerne følgende lønn i gjennomsnitt, ifølge Kommunal Rapport:

  • Over 100.000 innbyggere: 1.231.600 kroner
  • 50-100.000 innbyggere: 1.120.959 kroner
  • 20.000-49.900 innbyggere: 1.010.857 kroner
  • 10.000-19.999 innbyggere: 985.952 kroner

Det betyr at som ordføreren i Nordre Follo, som har cirka 60.000 innbyggere, ville Hanne Opdan få en lønn på cirka 1.120.959 kroner, som er cirka 133.000 kroner mer enn lønnen hun har godtatt.

Fra 592.798 kroner til 1,4 millioner kroner

Kommunal Rapport har funnet ut at helt på topp i landet ligger Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), med 1,4 millioner i årlig godtgjørelse. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har det samme.

Deretter følger Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) med 1,3 millioner kroner.

Sp-ordføreren i Bokn kommune (853 innbyggere) deler sisteplass med Ap-ordføreren i Utsira, Norges minste kommune. Begge fikk 592.798 kroner i godtgjørelse for ordførervervet.

Les også: Hvordan har valgløftene blitt holdt?

Ville sette den ned til 846.000 kroner

Vi vil fremme å redusere politikergodtgjørelsene fordi det er viktig at politikerne viser moderasjon i den nye kommunen.

Valgløftet til Tore Bernt Kristiansen (Rødt) like før valget i 2019

For halvannet år siden spurte Oppegård Avis alle lokalpartiene om hvilke konkrete saker de ville prioritere rett etter kommunestyrevalget dersom de skulle få flertall i det nye kommunestyret.

Nordre Follo Rødt var det eneste partiet som tok opp godtgjørelsen til politikerne.

– Når godtgjøringsreglementet kommer opp i det nye kommunestyret, vil vi foreslå å redusere politikergodtgjørelsene med en million kroner. Vi vil fremme dette fordi det er viktig at politikerne viser moderasjon i den nye kommunen, sa gruppeleder for Rødt, Tore Bernt Kristiansen, like før valget i august 2019.

– Hvordan har valgløftene blitt holdt av dere?

– I tråd med det vi sa i valgkampen la Rødt fram følgende forslag under behandlingen av saken (sak 18/2019, Godtgjøringsreglement, 30. november 2019): "Ordførerens faste godtgjøring settes til 60 prosent av statsrådlønn, og reguleres per 1. mai eller det tidspunkt som gjelder for regulering av godtgjøring for statsråder. Godtgjøringen utbetales månedlig". 60 prosent av statsrådslønn var på det tidspunktet cirka 846.000 kroner, sier Kristiansen.

Den sistnevnte er cirka 142.000 kroner lavere enn lønnen Opdan har godtatt eller cirka 282.000 lavere enn lønnen som ble foreslått av Fellesnemnda.

– Vi kunne spare to millioner kroner

– Fordi alle andre godtgjørelser tar utgangspunkt i ordføreres lønn, ville forslaget vårt, dersom det hadde blitt vedtatt, redusert politikergodtgjørelsene med i overkant av to millioner. Dette forslaget fikk dessverre bare Rødt sine stemmer. I stedet ble ordførerens faste godtgjøring satt til 100 prosent av godtgjøring for stortingsrepresentanter, som på dette tidspunktet var 987 997,00 kroner, sier Kristiansen.

Han presiserer at det er viktig å huske på forskjellen på statsrådslønn og lønnen til stortingsrepresentanter.

– Statsrådslønn var på det tidspunktet rundt 1,4 millioner kroner. I etterkant har det jo vist seg at vi antageligvis hadde spart mer enn to millioner kroner på grunn av økt møtevirksomhet under koronaen. For øvrig er det helt vanlig å legge statsrådslønn eller stortingsrepresentantlønn til grunn for fastsettelse av godtgjørelsen til ordfører, sier gruppelederen for Rødt.

Fakta om fylkespolitikernes og stortingspolitikernes godtgjørelse i 2020

  • I snitt fikk fylkestingspolitikere utbetalt 71.306 kroner for å sitte i fylkestinget i 2020, viser Kommunal Rapports gjennomgang av reglementene. Det inkluderer fast og variabel godtgjørelse, ganget opp med antall møtedager på fylkestingets møteplan for 2020.
  • Fylkesrepresentantene i Troms og Finnmark fikk en fast godtgjørelse på 164.255 kroner i 2020, og de topper dermed listen over de best betalte fylkestingspolitikerne i Norge.
  • Når det gjelder godtgjøringen til stortingspolitikere, frosset den på 2019-nivå (987.997 kroner).
  • Kilde: Kommunal Rapport
Powered by Labrador CMS