BLE ENSTEMMIG VEDTATT: – Jeg er glad for at forslaget fra Rødt ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i går, sier kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Rødt i Nordre Follo, Tore Bernt Kristiansen. Foto: Yana Stubberudlien

Gratis samtaletilbud for ungdom

Nordre Follo kommune skal gå i dialog med kirken om å etablere et gratis forebyggende samtaletilbud for ungdom mellom 13 og 20 år.

Publisert Sist oppdatert

– Jo flere tilbud som skal etableres for ungdom i kommunen, desto bedre blir det, og særlig i lys av koronasituasjonen vi befinner oss i. Jeg er glad for at forslaget vårt om dette tilbudet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i går, sier kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Rødt i Nordre Follo, Tore Bernt Kristiansen.

Han sier gratistilbudet skal etableres i kommunen etter modell av det såkalte tiltaket ved navnet "13-20", som ble etablert i Bærum for ti år siden.

ØKNING I PSYKISKE LIDELSER: Psykiske symptomer og lidelser har også økt i alle aldersgrupper i Nordre Follo kommune, ifølge rådmann. Spesielt øker psykiske lidelser og plager hos unge jenter, samt angst, gjerne i kombinasjon med depresjon, hos unge voksne. Foto: Yana Stubberudlien

"13-20" i Bærum er det et gratis samtaletilbud i regi av Den norske kirke. Tilbudet er for ungdom fra 13 til 20 år, og er blant annet rettet inn mot forebygging av nasking og begynnende ungdomskriminalitet.

– Dette tilbudet skal ikke etableres på bekostning av de eksisterende tilbudene i regi av fritidsklubbene og utekontakten, men som et tilleggstilbud, påpeker Kristiansen.

Økt ungdomskriminalitet

Oppegård Avis har nylig skrevet at det meldes lokalt i Nordre Follo om økt ungdomskriminalitet, større tilgang på rusmidler og økning i psykiske lidelser i alle aldersgrupper, men særlig hos unge jenter.

Det kommer frem i rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan (SHP) for 2021-2024, som ble lagt frem tidligere i høst. Her skriver rådmannen også at tilgangen på rusmidler i vår kommune har økt, og at i noen ungdomsmiljøer er narkotika og ungdomskriminalitet en økende utfordring.

Det står også at alkohol omsatt i de lokale dagligvarebutikkene og hos Vinmonopol ligger også over landsgjennomsnittet.

Les også: Slik har koronapandemien påvirket lokalsamfunnet

Tok imot 130 Bærum-ungdommer i fjor

De fire ungdomsdiakonene, som står bak "13-20"-tilbudet i Bærum, tok i 2019 imot cirka 130 ungdommer, og hadde over 1100 samtaler med disse. De deltok på 70 samarbeidsmøter med det offentlige hjelpeapparatet, møtte over 100 foreldre og holdt 50 kurs på skoler og for kirkelig ansatte.

– Erfaringen vi har er at vår tilhørighet til kirken åpner mer enn det lukker. Det skaper rammer og åpner nye rom for å snakke om eksistensielle temaer som for eksempel sorg og tap. Vi forkynner ikke, men er opptatt av å formidle at vi er et menneske som møter et annet menneske, sier Mariann Solberg Lindtjørn, faglig leder for "13-20" i Bærum.

Hun sier de samarbeider med skolene i Bærum, helsesøstre, politiet, Sandvika storsenter, utekontakten, barnevernet, SLT og BUP med flere aktører. Samarbeidet med politiet og storsenteret går blant annet ut på at ungdommer som stjeler på storsenteret får tilbud om samtale med "13-20".

Siden oppstarten i 2010 har "13-20" vokst og er nå etablert på fire plasser i landet, med totalt åtte ansatte i Bærum, Bergen, Ullensaker og Groruddalen.

Samarbeid mellom kirken og flere andre aktører

– Her i Nordre Follo blir tilbudet ikke i kun kirkelig regi. Det blir i hvert fall ikke et opplegg med forkynnelse av kristendom, men det blir et samarbeid mellom kirken og andre aktører, påpeker gruppelederen for Rødt i Nordre Follo.

Torsdag 17. desember ble det også vedtatt at kommunen skal se nærmere på mulighetene for finansiering av tiltaket gjennom et samarbeid med lokalt næringsliv, frivilligheten og ulike livssynssamfunn.

Fokus på helsefremmede omgivelser i nye bygg

Samme dag ble et annet forslag fra Rødt enstemmig vedtatt i kommunestyret. Vedtaket handler om helsefremmede omgivelser i nye skoler og barnehager:

Nordre Follo kommune skal ha fokus på helsefremmende omgivelser, sunt innemiljø og at utearealer i skoler og barnehager utformes hensiktsmessig og tar hensyn til arealnormen.

Ifølge vedtaket skal kommuneoverlegen og miljørettet helsevern involveres tidligst mulig i arbeid med planlegging av nye skoler og barnehager, samt ved drift, rehabilitering og utvidelse av eksisterende.

Powered by Labrador CMS