OMSTRIDT: Utviklingen ved Sofiemyr skole har skapt masse debatt de siste årene. Følges rådmannens anbefaling iverksettes det rehabilitering av skolen.

Vil pusse opp og bygge nye paviljonger

Rådmannen foreslår at det brukes 18 millioner kroner til å pusse opp Sofiemyr skole. Dermed vil levetiden til skolen øke med fem til åtte år.

Publisert

Dette kommer frem i den nye behovsplanen for kommunale bygninger.

Ved Sofiemyr skole foreslår rådmann Gro Herheim at det i tillegg settes opp paviljonger med to klasserom og arbeidsplasser for lærere.

– Dette er tilstrekkelig til å dekke behovet ved forventet elevtallsvekst de nærmeste årene. 

Så fort som mulig

Paviljongene skal settes opp så fort som mulig, senest i løpet av 2020, med forventede kostnader på 8 millioner kroner. Det anbefales også at det opparbeides utendørs lekeareal i 2021, med en forventet kostnad på 1,5 millioner. 

Sofiemyr skole består opprinnelig av fire adskilte paviljonger. De siste årene har skolen vært gjenstand for til dels sterk debatt, først og fremst på grunn av tilstanden og inneklimaet. Dette kommer også frem i behovsplanen, som de neste ukene skal opp til behandling i flere politiske utvalg i Nordre Follo.

– Sofiemyr skole har enkel standard, og er generelt slitt innvendig. Det har vært noen vannlekkasjer/kondensproblemer opp gjennom årene. Dette er stoppet, men det må gjøres noen utbedringer. Store deler av taket er modent for omtekking, skriver prosjektgruppen som står bak Behovsplan versjon 1.0.

Flere plasseringer

Vedrørende plasseringen av de to nye paviljongene, skisserer prosjektgruppen flere muligheter i sin anbefaling:

– Det er muligheter for å plassere paviljong på skoletomten, eller på parkeringsplassen mot sør. Bygges den i to etasjer vil fotavtrykket bli mindre.

I vurderingen som er gjort rundt rehabilitering av Sofiemyr skole, skriver prosjektgruppen bak behovsplanen at flere tiltak må iverksettes.

– Det må gjøres utbedringer på tak for å få bukt med kondens og lekkasjer. Takene må tekkes om, og på pav. 4 og 5 må man gjøre noen mindre grep for å få til bedre lufting av takene. Det må gjøres tiltak på eksisterende krypkjeller, og deler av byggene må dreneres. I tillegg må det gjøres mindre tiltak som overflatebehandling i alle rom, nytt gulvbelegg, noen el-utskiftninger og oppgraderinger, og tilpassinger av ventilasjon og andre VVS-tiltak, skriver prosjektgruppen.

– Må lappe buksa

Prosjektgruppen understreker at rehabiliteringen ikke vil løse kapasitetsutfordringene ved Sofiemyr skole, men det er derfor man også foreslår etablering av de nye paviljongene.

Rådmann Gro Herheim sier kommunen er nødt til å ha en bærekraftig økonomi for å kunne levere gode tjenester i fremtiden.

– Vi har begrensede ressurser, og nå handler det om å bruke hver eneste krone rett. Det er et bærekraftig valg å bruke pengene på vedlikehold og rehabilitering framfor å bygge nytt. Vi må lappe buksa istedenfor å låne penger til å kjøpe ny. Det viktigste er å sikre at vi har råd til å levere gode tjenester til barn, unge, syke og eldre og andre vi skal ta vare på i årene som kommer, sa Herheim da hun nylig la frem behovsplanen og Nordre Follos første tertialrapport.

Behovsplanen skal opp i flere utvalg, før den kommer til formannskapet 11. juni. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 17. juni.

Powered by Labrador CMS