SOLNEDGANG OVER KOLBOTN: – Ikke sitt stille og la solen gå ned over Kolbotn, skriver Gullborg Møller-Nielsen i sitt innlegg.

«Se solen gå ned over Kolbotn»

DEBATT: Sitatet er hentet fra et boligprospekt på nettet, vakkert og forlokkende og sikkert salgsfremmende. Jeg for min del har fått nok

Publisert

Som gammel Kolbotn-jente, oppvokst ved tjernet, kjenner jeg på et sinne. Et sinne som bunner i at snart er hele tjernet omringet av boligblokker. Storebukta og Lillebukta er utbygget og nå vil Nordre Follo Høyre også åpne den siste ubebygde bukta i tjernet, Nedre Ekornrud, for salg og utbygging. Dette kommer i tillegg til planene for Ødegård skog og Myrvoll stasjon.

For en som har rodd og svømt og trådt sine barnesko i området gjør dette vondt langt inn i hjerterota. Det var her jeg opplevde dyre- og plantelivet og naturen, noe som gjorde at jeg utviklet en kjærlighet til naturen og alt som lever. Det har formet meg som menneske.

Stor trussel

Hvordan skal barn i dag lære seg å bli glade i, sette pris på og etter hvert ta vare på naturen når all nærnatur nedbygges og vi ofte kun tilbyr dem lekeplasser med gummidekke?

Forskere mener tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Vi må ikke være blåøyde og tenke at disse «små områdene» utgjør en ubetydelig bit i det store bildet. Slik jeg ser det har «en bit her- og en bit der-tenkningen» og en snever, navlebeskuende politikk samt profittjag ført oss dit vi er i dag.

Det er jfr. FN’s Naturpanel en kjennsgjerning at vi mennesker har gjort betydelige endringer på tre fjerdedeler av jordas landoverflate. Rapporten viser at det er endret bruk av arealer som påvirker naturen mest. Dette fører også til økte klimagassutslipp.

Endre verdier

Skal vi ha en sjanse til å snu natur- og klimakrisa må vi slutte å se på oss selv som løsrevet fra naturen. – Naturen er ikke skilt fra oss mennesker. De andre artene som finnes på kloden, har også rett til å finnes.

Skal dette gå bra, altså det å redde kloden, er jeg overbevist om at vi må endre verdiene våre og vårt syn på forbruk. Hva er velstand? Hva er det vi setter pris på?

På 50-tallet, for meg, var velstand og livskvalitet nært knyttet til bruken av nærnaturen i området rundt og i tjernet.

Restaurer tjernet

Min oppfordring til politikerne i Nordre Follo: Løft blikket, tenk langsiktig, tenk på barna og fremtidige generasjoner. Husk at Kolbotn er et knutepunkt langs IC-banen og ikke en by. Ha fokus på stedstilpasset, bærekraftig stedsplanlegging, bedre arealforvaltning og restaurering av natur.

Til slutt: Restaurer tjernet, slik at det kan bli tilnærmet den naturperlen det var i min barndom.

Og for all del, ikke sitt stille og la solen gå ned over Kolbotn.

Powered by Labrador CMS