Setningsskader i og utenfor Kolben

40 CENTIMETER NED: Ifølge kommunen ble det avdekket ved en rutinesjekk i fjor at grunnen rundt Kolbens sørøstlige hjørne og noen meter ut fra bygget mot Kolbotnvannet, hadde sunket opp mot 40 centimeter.

Skylder på tørr sommer og gamle feil

Grunnen rundt Kolben har sunket 40 centimeter. Den tørre sommeren i fjor er en sentral årsak til dette, ifølge kommunen, mens sprekker i gulv og vegger skyldes hovedsakelig feil ved grunnarbeid og flisleggingen under byggeperioden.

Publisert

– Grunnforhold utvikler seg i takt med klima og værforhold. For eksempel er den tørre sommeren i fjor en sentral  årsak til at grunnen utenfor Kolben har sunket, sier Hogne H. Haug, som er driftsleder for Eiendom Oppegård.

Forrige uke skrev Oppegård Avis at grunnen rundt Kolbens sørøstlige hjørne og noen meter ut fra bygget mot Kolbotnvannet, sank 40 centimeter.

FORKLARER: Driftsleder Hogne H. Haug i Eiendom Oppegård.

– Årsaken ligger trolig i at sommeren 2018 var ekstrem tørr og at grunnvannet derfor trakk seg tilbake. Dette førte til at grunnvannsstanden sank og kapilærtrykket i jordmassen forsvant, og jordmassen dermed sank sammen, sier Haug.

Driftslederen for Eiendom Oppegård sier at kommunen utfører målinger for å følge utviklingen av såkalte setninger for Kolben.

– Selv om noe er målt en gang, betyr ikke det at svaret er konstant. Vi må derfor følge utviklingen over tid og tilpasse tiltak etter hva målingene forteller oss. Etter endt måleperiode får vi et godt grunnlag for hvilke tiltak vi eventuelt bør gjøre, sier Haug.

Les også: Har sunket 40 centimeter

Sprekk i asfalten

SPREKK I ASFALTEN: Det er en sprekk i asfalten mellom Kolben og bryggen. Foto: Gunnar Sveen

Gunnar Sveen fra bevegelsen Oppegårds Venner har sendt oss et bilde som viser en stor sprekk i asfalten mellom Kolben og bryggen.

"En geotekniker jeg kjenner er svært bekymret for denne sprekken. Han har også vært ansvarlig for å montere måleutstyr på Mannen», skriver Sveen til oss.

Kommunen skal følge dette opp, ifølge Hogne H. Haug:

– Per i dag har vi ikke igangsatt nye målinger ned mot Kolbotnvannet, men det er naturlig at det følges opp som et ledd i det totale måleprogrammet og arbeidet som gjøres ved og utenfor Kolben, sier driftslederen.

Les også: – Utsett prosjektet og velg en annen tomt

– Ingen synlige tegn for utglidning av løsmasser

Det er vanskelige grunnforhold i området rundt Kolben, men per i dag er det ikke påvist noen synlige tegn for utglidning av løsmasser, ifølge Hogne H. Haug.

Han viser til flere befaringer som ble gjennomført av området utenfor Kolben ned mot Kolbotnvannet. Befaringene ble gjort av kommunen ved Eiendom Oppegård i samarbeid med den eksterne entreprenøren WSP, som bisto med en rådgivende ingeniør og en geotekniker.

SPRAKK PÅ TVERS: Dette bildet, som viser en tversgående sprekk i gulvet, ble tatt på toalettrommet i andre etasje i Kolben 4. april i år.

– For det hellebelagte området utenfor Kolben er det bestilt oppmåling og kartlegging med georadar. Målingen vil foregå jevnlig over en periode på 12 til 18 måneder, slik at vi får et best mulig bilde av utviklingen og kan gjøre riktige tiltak, sier han.

Sprekker i gulv og vegger

Hogne H. Haug bekrefter at det også er registrert setningsskader i Kolben som gir seg utslag i sprekker i gulv og vegger enkelte steder.

Karen Lorch-Falch Lind har sendt oss flere bilder som viser en tydelig og tversgående sprekk i gulvet som følger elementskjøt på ett av de toalettrommene i andre etasje, og videre til lokaler og lagerrommet bak det.

"Brorparten av sprekkdannelser i Kolben skyldes feil ved grunnarbeid og flisleggingen under byggeperioden. Dette gjelder også utvendig på trapper mot Kolbotn senter."

(Utdrag fra rapporten om setningsskadene i Kolben, kilde: Oppegård kommune)

Driftslederen i kommunen har sett på disse bildene. Han sier at i rommet bak dette toalettet, er det også en tydelig sprekkdannelse i gulvbelegget.

– I dette området er det tydelige indikasjoner på tidligere bevegelse i gulv. Det har derimot ikke vært tegn til nye bevegelser de siste seks årene, sier Haug.

Feil fra byggeperioden

"Brorparten av sprekkdannelser i Kolben skyldes feil ved grunnarbeid og flisleggingen under byggeperioden av Kolben (ble bygget i 2005). Dette gjelder også utvendig på trapper mot Kolbotn senter", ifølge rapporen kommunen har laget om setningsskadene i Kolben.

LEKKASJER I TRAPPEGANG VED TORGET: Siden Kolbotn torg ble ferdigstilt har det vært flere vannlekkasjer, grunnet mangelfull utført membran under byggeperioden. Bildet ble tatt i fjor sommer da lekkasjen ble påvist nok en gang.

Her vises det til en foreløpig konklusjon gjort av Oslo oppmåling, rådgivende ingeniør og geotekniker samt driftsteknikers kunnskap om flis og betongarbeider.

Ifølge rapporten har det blitt utført flere større tiltak på flis og murerarbeider i Kolben de senere årene, og der det er gjort nye tiltak ved riktig utførelse, har det ikke blitt oppdaget nye avvik.

Les mer om de påviste skadene i faktaboksen nederst i saken.

– Skaden har ikke blitt prioritert utbedret innenfor gjeldende budsjett da dette er personelltoalett og skaden er av kosmetisk art.

Hogne H. Haug, driftsleder i Eiendom Oppegård

 

Les også: – Slett arbeid

– Har ikke blitt prioritert gjennomført

Driftslederen sier saken om sprekkene på de aktuelle rommene i Kolben har vært meldt inn i den kommunale tiltaksplanen tidligere, men har ikke blitt prioritert gjennomført.

– Løsning for utbedring vil være å pigge opp gulvet og sørge for oppretting med avretningsmasse, med en tydelig dillitasjonsfuge som følger elementskjøt. Samme prinsipp med flislegging, det er påkrevd mykfug, dillitasjonsfug i elementskjøt. Om ikke, vil problemet trolig komme tilbake, sier Haug.

Han understreker at denne skaden ikke har nonen strukturelle betydninger for bygningen.

      Fakta om andre setningsskader påvist i Kolben:

  • En del sokkelfliser løsnet fra vegg ved publikumsheis i underetasjen og det er avdekket et tydelig mellomrom mellom gulv og vegg på 0,5 centimeter. Dette kan skyldes dårlig grunnarbeid og er i dag utbedret.
  • I underetasjen og trappegangen utenfor lagerlokalene til Chinahouse er det en tydelig sprekkdannelse/riss i plass-støpt veggelement. Denne sprekkdannelsen er under oppsyn, og har ikke hatt noen tydelig indikasjon på utvidelse siste året.

  • I underetasjen ved trapperommet mot sydvest er det noe mellomrom mellom vegg og trappeelementer. Det var også noen løse fliser i trapp, som skyldes feil bruk av flislim, samt manglende priming av underlag før flislegging. Dette er et gjentakende problem i trapperom over hele Kolben der det er gjort feil med grunnarbeid og utførelse av flislegging. Dette gjelder også utvendig på trapper mot Kolbotn senter. Her er trapper utbedret av IBR. Ingen nye påviste sprekker eller avvik.

  • I foajeområdet i første etasje og i trappen mot kjelleren/parkeringshuset er det avdekket enkelte sprekkdannelser i gulv samt høydeforskjell i trapp. Trappen ble utbedret i 2017. siden den gang har det ikke vært nye bevegelser eller påviste sprekker i trappen. Igjen skyldes sprekk i trappen feil med grunnarbeid og flislegging.

  • I andre etasje, er det påvist høydeforskjell i biblioteklokalene. Et større parti av elementer (70-100 kvadratmeter i areal) ligger noe lavere enn resten av gulvarealet på biblioteket. Tidsperspektivet strekker seg over mange år, mest sannsynlig helt tilbake til byggeåret (2005). Gulvbelegg har ikke sprukket, og det kan virke som belegg er limt fast på eksisterende høydeforskjell i elementene, noe som kan indikere at dette har vært slik fra byggeperioden. Hadde dette vært setning over tid, ville trolig gulvbelegget ha sprukket for flere år siden. Ingen indikasjon på nye bevegelser, og partiet blir oppmålt av Oslo oppmåling/WSP. Her har også ingeniør Ole Hellem fra Oppegård kommune vært på befaring uten å være videre bekymret. Ifølge ansatte ved biblioteket har dette partiet vært slik så langt tilbake i tid de kan huske.

  • Kilde: Rapporten over setningsskadene i Kolben. Kilde: Eiendom Oppegård

– Den medfører ingen risiko for en forverring av skaden. Skaden har ikke blitt prioritert utbedret innenfor gjeldende budsjett da dette er personelltoalett og skaden er av kosmetisk art.

Haug sier flere av skadene monitoreres for å evaluere om det er en videre utvikling i disse før de eventuelt blir utbedret. 

– Siden flere av skadene er av kosmetiske art og ikke medfører en risiko for brukerne av Kolben, er det ikke funnet tilstrekkelig prioritet til å utbedre disse innenfor gjeldende budsjettrammer.  

Drifslederen understreker at de skadene som har medført en risiko for publikum, for eksempel nivåforskjell på gulv med snublefare og trapper, har blitt utført fortløpende i tråd med HMS-prioriteringer.   

Powered by Labrador CMS