STRIDENS KJERNE: Denne parkeringsplassen er det nå et høyt konfliktnivå rundt. For ordens skyld er det journalistens bil som står på gang- og sykkelveien som er omtalt i saken.

Parkeringsdrama i Ingierkollen

De siste ukene har den betente parkeringssituasjonen ved Ingierkollen vokst seg stadig større. Nå er bøter, munnhuggeri, «kjeppjaging» og sabotasje en del av hverdagen.

Publisert Sist oppdatert

En rask innføring i saken: Alpinanlegget Ingierkollen har to parkeringsplasser. Hovedplassen er nede ved tennisbanene. Denne brukes av de aller fleste som besøker anlegget. Ved innkjøringen til anlegget er det også en liten plass hvor brukerne av barnebakken gjerne parkerer. Det er her stormen herjer.

FJERNET: Noen hadde fjernet de to tonn tunge betongklossene fra parkeringsplassen og lempet dem i skauen.

Når plassen er full, parkerer gjerne noen bilister langs gang- og sykkelveien, rett ved siden av. Da risikerer man bot, og bøter skrives ut jevnlig. De siste ukene har det være flere runder på sosiale medier om dette.

I går (torsdag) satte kommunen opp flere store betongblokker på den øvre plassen, for å skille parkeringsplassen fra gang- og sykkelveien. I løpet av torsdag hadde plutselig de to tonn tunge blokkene havnet nedi skråningen foran parkeringsplassen.

Hevder feilskilting

Fredag formiddag var Oppegård Avis på plass på parkeringen det bråkes om. På direkte spørsmål om hvordan betongblokkene har flyttet seg fra parkeringsplassen til skråningen, har ikke alpinbakke-sjef Ludvig Daae noe godt svar.

– Det vet ikke jeg. Det må du spørre den som har gjort det om. Det må være en med stor maskin. Jeg vet bare at kommunen sperret gangveien i lang tid mens de holdt på å sette de opp, for det fikk jeg bilde av, sier han.

Det som gjør Daae så eitrende forbanna, er det han mener er en grov feil fra kommunen.

– Denne gang- og sykkelveien som de gir bøter på, er ikke en gang- og sykkelvei. Den er regulert som en vei. Da kan heller ikke kommunen håndheve parkeringen utfra at det er en gangvei. Det blir helt feil. De som har fått bøter her, har fått det på feil grunnlag, sier Daae og viser oss et kartbilde på telefonen sin.

SE HER!: Kartet Ludvig Daae holder opp, viser ifølge ham at dette er en vei, ikke en gang- og sykkelvei.

– Skiltingen er riktig

Opplysningene Daae sitter på kjenner ikke virksomhetsleder Gry Larsen i park og vei til.

Ifølge Larsen er skiltene riktige og hun mener derfor at ikke skrives ut feilaktige bøter. (se bildet under)

– Reguleringsformålet innenfor arealet er gang-/og sykkelvei som vist i kartet under (blå stripe). Det innebærer at Trafikktjenesten håndhever etter dette reguleringsformålet, og de trafikkreglene som gjelder for gang-/og sykkelvei, sier Larsen.

«Kjeppjaget parkeringsvakt»

For 14 dager siden eskalerte situasjonen.

– Da hadde vi renn her og det stod biler tett i tett på parkeringsplassen her, og det stod også biler langs gang- og sykkelveien. Plutselig dukket det opp en kar fra kommunen som skulle bøtelegge. Jeg nektet han å parkere på en ledig plass her, for jeg ville ikke ha han her, og det ble munnhuggeri, begynner Daae.

Parkeringsvakten kjørte ned på hovedparkeringsplassen, snudde, og kom tilbake og stilte seg ifølge Daae på «et svært trafikkfarlig sted».

IRRITERT: Etter flere hendelser den siste tiden er Ludvig Daae forbanna på kommunen.

– Han gikk ut for å skrive bøter og da ble det to nestenulykker her, på grunn av måten han parkerte på. Da eksploderte brukerne her, så han ble kjeppjaget bort herfra. Vi har bilder av parkeringen, sier Daae.

Larsen bekrefter hendelsen. Hun forteller at trafikkbetjenten opplevde situasjonen som ubehagelig, og at han valgte å dra fra stedet. Utover det har ikke Larsen noen ytterligere kommentar til hendelsen.

Gammel konflikt

Saken har surret og gått med ujevne mellomrom siden 2000, men ifølge Daae er det ikke noen andre enn kommunen som har klaget. Han innrømmer å krangle tilbake, men hevder det er hans rett med tanke på hvordan området er regulert.

– Hadde kommunen erstattet det blå skiltet med et parkering forbudt-skilt, så hadde dette vært løst. Dette er ikke en gang- og sykkelvei. Det er en vei, gjentar Daae.

I så fall vil han respektere bøter til de som tar seg til rette.

– Vi kan være med på at folk ikke skal parkere langs gangveien, men kom ikke her og sperr av området vårt. Det hindrer meg å gjøre jobben min og folk å parkere. Da blokkene stod her var det maks plass til to biler her oppe. Det går ikke. De som står her oppe på vinteren er utelukkende småbarnsforeldre som skal til barnebakken, sier han irritert.

Fredsmegler

En som ønsker å bidra til blitt bedre klima mellom Daae og kommunen er kommunestyrerepresentant Paal Sjøvall (Sp). Han tror betonglokkene er svaret fra kommunen på den opphetede diskusjonen for 14 dager siden.

– Vi i kommunestyret kan ikke bestemme hvordan kommunen skal skilte, men vi kan kanskje bidra til en konstruktiv løsning. Å sette opp betongblokker her, er kanskje ikke så konstruktivt, sier Sjøvall.

For ordens skyld informerer vi om at han tidligere i vinter var initiativtager til en innsamlingsaksjon for Ingierkollen, da strømmen var på sitt dyreste.

– Jeg er ikke her for å ta parti, jeg er her for å bidra til at vi finner gode løsninger for resten av sesongen. Og jeg tror ikke løsningen er å sette opp betongblokkene igjen, for de tipper jeg bare havner nedi skråningen igjen. Det er min mening, sier Sjøvall.

VIL BIDRA: Sp-politiker Paal Sjøvall vil gjerne roe gemyttene.

– Blank løgn

Daae er imidlertid ikke helt ferdig med tordentalene.

– Jeg har et viktig poeng til. Kommunen har gjennom ØB prosedert på at parkeringssituasjonen her hindrer dem å vedlikeholde veien. Det er en blank løgn. Når det kommer snø, er denne veien og plassen måkt av meg lenge før kommunen rekker å gjøre det. I tillegg har det aldri vært noe problem med fremkommelighet her, uansett om det har stått biler på både parkeringsplassen og langs veien. Det er alltid plass mellom, både til biler, syklende og gående, mener Daae.

– Ba de om å forsvinne

Fredag morgen var kommunen på plass igjen for å se hvor det hadde blitt av blokkene. Daae var også på plass, både for å vise dem bildet av reguleringsplanen, og tillegg for å be dem om å forsvinne og å informere om at han nå vurderer å anmelde kommunen for ulovlig skilting og ulovlig oppføring på privat grunn.

Han fnyser av vår påstand om at han kanskje ikke er verdens enkleste å samarbeide med.

– Her er det ikke snakk om å være fleksibel. Her er det snakk om å gjøre ting riktig. Sett opp et parkering forbudt-skilt, så skal vi håndheve resten av parkeringen. Men å nekte meg tilgang til eiendommen og sperre av på den måten de gjorde, nei, da er jeg ikke veldig fleksibel, sier Daae.

– Det er kanskje ikke et konstruktivt tiltak til den videre prosessen at de blokkene havnet nedi skråningen her?

– Det gjorde i alle fall at parkeringsplassen var full av biler i går ettermiddag. Men du har sikkert større tiltro til konstruktive løsninger fra administrasjonen, enn det jeg har. Jeg stoler ikke på dem, sier han oppgitt.

Ble overrasket

Når det gjelder de store betongblokkene, har ikke Larsen noen god forklaring foreløpig heller.

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Betongklossene er to tonn tunge, så man må ha hatt tilgang til en maskin for å få fjernet klossene. Betongklossene sto på kommunal grunn, og vi er overrasket over at noen tar seg til rette på denne måten selv om de er uenige i våre vurderinger, sier Larsen.

En ting tar hun derimot selvkritikk på.

– Kommunen opplyste via sine nettsider og på Facebook at vi skulle sette opp betongklossene for å skille gang- og sykkelveien og parkeringen. I etterpåklokskapens lys burde vi også ha kontaktet Ludvig Daae og informert om dette.

FJERNET: Her ser vi tydelig hvor de store betongblokkene har havnet.

Hovedmotstander

Han er heller ikke videre imponert over hjelpene han har fått fra kommunen. Ifølge Daae har det nemlig ikke vært noe hjelp.

– Så lenge jeg har drevet business her, så har kommunen vært min hovedmotstander i ett og alt. Jeg har vært motarbeidet på alle plan. Jeg har aldri fått en krone i støtte på de årene jeg har drevet. Nylig så jeg Bærum kommune bevilge tre millioner i strømstøtte til alpinanleggene sine. Vi har fått nada, sier han oppgitt.

At kommunen omtales som en hovedmotstander, kjenner ikke Larsen fra Nordre Follo kommune seg igjen i.

– Kommunen kjenner seg ikke igjen at vi har motarbeidet Ludvig Daae, og at vi er hans hovedmotstander. Kommunen må gjennom sin tildelte konsesjon for håndheving av parkeringsregler i kommunen se til at alle offentlige skilt i kommunen blir fulgt i henhold til reglene. Det gjelder også for denne gang- og sykkelveien, som alle andre gang- og sykkelveier i kommunen. Kommunen ønsker å ha et godt forhold til naboer til våre anlegg og innbyggere, og går gjerne i dialog, sier Larsen til Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS