Omlegging av luftspente ledninger

KABEL-KAOSET: Inger Johanne Bjørnstad fortviler over kabel-kaoset i Borgenveien.

– Kabelspaghetti som i Hanoi

Inger Johanne Bjørnstad er en av dem som irriterer seg over "kabelspaghettien" som skjemmer området i Borgenveien på Solbråtan.

Publisert

– Dette minner om gatene i Hanoi (red. anm.: hovedstaden i Vietnam). Det er nå på tide å rydde opp i kabel-kaoset og grave disse kablene ned, sier Inger Johanne Bjørnstad, kjent som gruppeleder for Oppegård Venstre.

HENGER NED: Da Oppegård Avis var innom Borgenveien uken før påsken, hang kablene fremdeles og dinglet over søppelkassen til Bjørnstad.

Lokalpolitikeren har bodd i Borgenveien på Solbråtan i 25 år. Hun sier det har blitt hengt opp nye kabler i de allerede overfylte strømmastene flere ganger i løpet av disse årene.

– For seks år siden fikk kommunen en forskrift om å grave ned kablene, men det har ikke fungerer i praksis. Det viste seg at kommunen ikke kunne pålegge Telenor og de andre operatørene til å gjøre dette, sier Bjørnstad.

Les også: – Vi fortjener ny asfalt

Ba om å rydde opp

      Dette sier loven:

  • Høsten 2013 ble det fattet et prinsippvedtak i Oppegård: Kommunen skal pålegge kabeleiere omlegging fra luftstrekk til nedgravde kabler langs kommunale veier der veiloven § 32 gir hjemmel til dette, og sikre at nye områder bygges ut med nedgravde jordkabler fremfor luftstrekk.
  • Kommunen, som har fulgt opp vedtaket fra 2013 i flere VA-prosjekter de senere årene, sier det var utfordrende å få til et godt samarbeid med kabelaktørene. Kommunen måtte også bruke mye tid på å koordinere Hafslund Nett mot deres kunder og kabelaktører. Vedtaket påførte dessuten kommunen direkte kostnader knyttet mot omlegging av kabler for veilys og oppsetting av nye lysstolper.
  • I januar i fjor ble forskriften fra 2013 endret. Ledningseier er fortsatt forpliktet til for egen regning å foreta endringer på ledningene eller fjerne disse som følge av veitiltak, men kommunen kan ikke stille vilkår som i vesentlig grad vanskeliggjør eller øker kostnadene ved etableringen av ledningsanlegget, uten at fordelene for veiinteressen blir klart større enn ulempene for ledningseier og berørte grunneiere og naboer. Oppegård kommune kan også ikke lenger pålegge kabeleiere til omlegging av luftspente ledninger i forbindelse med at vann- og avløpsledninger rehabiliteres. 

– Det henges opp flere, nye kabler i luften langs veien. For et par uker siden tok de ned to av de totalt ni kablene, men de fjernet disse to kablene ikke og lot dem slenge i trærne istedenfor, sier Bjørnstad.

Lokalpolitikeren har tatt opp dette med kommunen tidligere og i slutten av mars i år sendte hun en ny klage til rådmannen, med kopi til Oppegård Avis.

Da Oppegård Avis var innom Borgenveien en uke senere, hang kablene fremdeles og dinglet over søppelkassen til Bjørnstad.

– Jeg regner med at veien snart står for tur til å bli satt i stand. Da bør man  sørge for at kablene kan graves ned samtidig, sier hun.

Les også: Fikk støt i Sofiemyrhallen

Ingen lovhjemmel lenger

Rådmann Lars Henrik Bøhler sier den aktuelle forskriften, som kommunen vedtok for seks år siden, ble endret i januar i fjor, og denne endringen er den direkte årsaken til at Oppegård kommune ikke lenger kan pålegge omlegging av luftsspente ledninger i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsledninger.

– Saken handler med andre ord ikke om at kommunen ikke følger opp sitt vedtak fra 2013, men at vi ikke lenger har lovhjemmel for å gjøre dette, sier Bøhler.

Les også: – Alle gode ting er tre!

– VIL BLI FJERNET: – Jeg regner med at kablene som henger og dingler der vil bli fjernet i løpet av våren, sier rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Yana Stubberudlien

– Vil bli fjernet

Når det gjelder kabel-kaoset i Borgenveien, vil rådmannen påpeke følgende:

– Jeg regner med at kablene som henger og dingler der vil bli fjernet i løpet av våren. Vår prosjektleder har sjekket opp saken med operatøren fra Telenor som jobbet med å ta ned kablene i Borgenveien. Han sier at de holder med å rive ned Canal Digital-kabler og koaksialkabler i Borgenveien i forbindelse med arbeidene i Bekkeliveien, sier Bøhler.

Han sier også at Borgerveien ikke er blant de høyest prioriterte veiene for asfaltering i år.

– Dersom avsatte midler skulle strekke til, så vil kommunen se om det ikke er mulig å asfaltere veien i snarlig fremtid. Jeg kan ikke tidfeste når det eventuelt kan skje, sier rådmannen.

Les også: Snart kan leirskole bli gratis i Oppegård

 

Powered by Labrador CMS