GIR SVAR: Hanne Opdan kom under kraftig skyts i forrige kommunestyremøte. Nå svarer hun på påstandene.

Slik svarer ordføreren på anklagen fra FrP

– Representanten gikk langt i å insinuere at jeg hadde villedet kommunestyret og opptrådt på en måte som kunne medføre straffeansvar.

Publisert

Før helgen ble det usedvanlig høy temperatur i kommunestyret da FrPs Tønnes Steenersen dundret løs mot ordføreren for hennes rolle i saken om lokalisering av fengsel.

Der sa Steenersen blant annet at å «komme med feilaktig og villedende informasjon kan dømmes for grov uaktsomhet i tjeneste. Dette har en strafferamme på opptil to år», og at «FrP allerede hadde vært i kontakt med advokat om dette.»

– Gikk langt

Nå har ordføreren gitt sitt svar til Oppegård Avis

«Hvis en representant mener det er grunnlag for å klargjøre om jeg som ordfører har kommet med feilaktige opplysninger, som er egnet til at kommunestyret fatter beslutninger på feilaktig grunnlag, er det både riktig og nødvendig at det stilles spørsmål og jeg konfronteres med uttalelsene. Ønsker man svar i møte, er det vanlig at representantene sender inn spørsmålet på forhånd slik at man får mulighet til å svare ut på en god måte. Min reaksjon gikk først og fremst på at en erfaren kommunestyrerepresentant, som hadde god tid til å både sette seg inn i saken og sende inn spørsmålet på forhånd, valgte å stille ett så alvorlig spørsmål direkte i møtet. Min oppfattelse av innlegget var at representanten gikk langt i å insinuere at jeg hadde villedet kommunestyret og opptrådt på en måte som kunne medføre straffeansvar. Jeg har oppfattet at hans uttalelser er moderert i ettertid.

Jeg har funnet fram den dokumentasjonen som er grunnlaget for min uttalelse i formannskapet. Jeg har mitt svar til kommunestyret klart. Der redegjør jeg for e-post og møtet hvor grunneier ønsket å realisere sine planer om å utvikle eiendommen til boligformål og var negativ til Statsbygg sine planer om fengsel på Berghagen. Av respekt for kommunestyret vil jeg redegjøre for dem før jeg kommenterer ytterligere i pressen», skriver Opdan til Oppegård Avis.

REAGERTE: Varaordfører Hans Martin Enger (MdG) sier han opplevde angrepet som forkastelig.

– Helt forkastelig

Oppegård Avis vet at det var flere kommunestyrerepresentanter som reagerte på den spisse tonen fra FrP-representanten. En av disse er varaordfører Hans Martin Enger. Han sier han opplevde situasjonen som forkastelig.

– Helt forkastelig. Det er uakseptabelt å mistenkeliggjøre kollegaer i kommunestyret ved å antyde at de har kan ha begått straffbare handlinger, uten å ha belegg for det. Slike påstander medfører en stor belastning for dem de rettes mot, samtidig som de sår ubegrunnet tvil om troverdigheten til folkevalgte generelt. Tønnes Steenersens innlegg hører på ingen måte hjemme i et kommunestyremøte, sier Enger.

Grunnløse påstander

– Steenersen gjentar gang på gang i sitt innlegg at han mistenker ordfører for å ha oppgitt informasjon som skal kunne være grunnlag for «grov uaktsom tjenestefeil som har fengselsstraff på to år» (sitat Steenersen), før han stiller ordfører et spørsmål. Det er en svært alvorlig beskyldning å legge som premiss for et spørsmål.

Det finnes ikke noe grunnlag for påstanden om tjenestefeil. Utgangspunktet er ulik informasjon gitt til ulik tid av ulike personer. Dersom Steenersen ikke vet noe annet enn alle oss andre, er det ingen grunn til å tro at opplysningene ordfører ga i formannskapsmøtet ikke var i tråd med informasjon hun hadde fått, sier Enger, som for ordens skyld er varaordfører under Hanne Opdan.

Gjør debatten dårligere

Enger mener påstander og anklager som dette i ytterste konsekvens kan være en trussel for demokratiet.

– Det er helt greit å stille spørsmål. Det som er helt uakseptabelt er å legge ubegrunnet mistanke om noe kriminelt som grunnlag for spørsmålet. Påstander som dette gjør dessuten samfunnsdebatten dårligere, fordi flere vegrer seg for å engasjere seg i frykt for å bli utsatt for slike angrep, sier han til Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS