ENGASJERER SEG: UMP-leder og Høyre-politiker Kjell G. Pettersen skriver her en redegjørelse for hva som er planen for Kolbotn sentrum.

– Kolbotn – en trivelig småby med plass til alle!

– Det er flott at folk engasjerer seg, og at det blir debatt, skriver Kjell G. Pettersen (H) i dette innlegget, hvor han redegjør for en del kanskje uavklarte spørsmål og tanker rundt utviklingen av Kolbotn sentrum.

I et langt og engasjert innlegg går Olav Klungreseth løs på sentrumsplanen for Kolbotn. Det er flott at folk engasjerer seg, og at det blir debatt. Kolbotn-planen vil få stor betydning både for de som bor der i dag og for fremtidige generasjoner. Klungreseth mener politikerne er for lite oppfatt av dagens innbyggere og at vi tar for mye hensyn til fremtidige beboere og regionale politikere. For å kvittere ut de regionale politikerne med en gang, konstaterer jeg at det er tverrpolitisk enighet om at vi i Oppegård i hovedsak skal bygge ut rundt kollektivknutepunktene. Her er det ingen uenighet verken lokalt eller regionalt.

Variert bebyggelse

Det er et faktum at gjennomsnittsalderen på Kolbotn er høy, og at den er stigende.  Det er også et faktum at det som er bygd til nå er stort sett samme type boliger.

Og det er ikke noe galt verken med eldre eller blokkleiligheter, men vi ønsker at fremtidens Kolbotn skal preges av variert bebyggelse som appellerer til ulike grupper, slik at vi får inn større aldersvariasjon blant beboerne.

VÅR HOVEDSTAD: Kolbotn sentrum - sett fra fugleperspektiv.

Det oppnår vi ikke dersom vi fortsetter at bygge utelukkende den type boliger som preger Kolbotn sentrum i dag.

Les også: – Hvor er demonstrasjonstogene?

Klungreseth påstår at lokale politikere ønsker seg flere innbyggere til kommunen, for på den måten å få mer inntekter. Det er et faktum at Oslo-regionen – som vi er en del av er den region med høyest befolkningsvekst. Vi må ta vår del av ansvaret for å legge til rette for variert boligbygging. Det gjør vi, ikke bare på Kolbotn, men også på Myrvoll og Greverud og andre steder.

Ingen ekspropriering

Han er også bekymret for at vi vil rive flotte og dyre eneboliger til fordel for annen type bebyggelse. Jeg kan i alle fall forsikre både han og andre om at kommunen har ingen planer om å ekspropriere noe som helst. Den videre utviklingen beror følgelig på hvilke avtaler den  enkelte huseier inngår med interesserte utbyggere. 

ENGASJERT: Kjell G. Pettersen.

Når det gjelder planene om svømmehall i sentrum, kan jeg forsikre om at de aktivitetene som foregår i dagens Generasjonspark skal få minst like gode vilkår andre steder i nærheten.

Og tenk hvilket positivt innslag i Kolbotn-miljøet en moderne svømmehall kan bli.  Det kan bidra til liv og aktivitet også på de tider av døgnet hvor det ellers kan være temmelig dødt på Kolbotn. 

Les også: – Kolbotn sentrum - en fremtidig eldreghetto?

En svømmehall, rett ved Kolbotnvannet, knappe fem minutter fra toget har ikke behov for noen stor parkeringsplass. Tilgjengeligheten vil bli god for kollektivreisende fra alle deler av Oppegård, ja fra Ski også, for den saks skyld. Tenk bare på den planlagte bebyggelsen på Myrvoll/Trelasttomta, som praktisk talt skal bo på Myrvoll stasjon. 

Ellers:

SPENNENDE: Slik ser Kolbotn ut i dag. Det blir spennende å se hvordan det blir i fremtiden!
  • Rådhuset skal ikke rives, men bevares. Ikke som rådhus, men kan ombygges innvendig til andre formål.
  • Det kommer ingen boligblokk på Kolbotn Torg i forlengelse av den bygningen dere Kullebunden Spiseri holder til
  • Det vil bli stilt krav om dokumentasjon av tilfredsstillende områdestabilitet før tiltak iverksettes,
  • Vi får en moderne jernbanestasjon som er integrert i byen, og der man kommer rett fra toget og ut på torget. Etter Follobanen er satt i drift skal også Østfoldbanen opprustes. Fra Kolbotn kan vi regne med avganger hvert 10. eller kanskje hvert 7. minutt, og det blir jevnlige matebusser til toget.

 Et godt resultat!

Jeg er helt overbevist om at hovedgrepet i Kolbotn-planen gir et godt resultat, som jeg tror de aller fleste vil bli godt fornøyd med.  Men det blir altså en bymessig bebyggelse. Det betyr nødvendigvis at bebyggelsen mange steder blir tett. Stedet blir annerledes, og for de som ikke vil ha noen forandring blir det selvfølgelig en utfordring. Vi har lyttet til de innspill som har kommet nå i høringsrunden.

Når man leser Oppegård Avis kan man få inntrykk av nærmest unisone protester. Men det er langt fra tilfellet. Her er det store nyanser.

Les også: Kolbotn - en eneste stor parkeringsplass?

Nye Kolbotn blir en småby med et grønt preg. Kolbotnvannet trekkes ”inn” i sentrum og blir tilgjengelig for langt flere enn i dag. I dag er ”Oppegård et sted å elske”. Det kommer i høyeste grad også til å gjelde Kolbotn.

Helt til slutt en liten visitt til Einar Sørensen som i fullt alvor hevder at Kolbotn vil bli en eneste stor parkeringsplass, basert på at kommunestyret har sagt nei til MDGs forslag en lokal bompengering. Han kan umulig ha satt seg inn i forslaget til parkeringsbestemmelser, verken på Kolbotn eller i resten av kommunen.

Vi satser tungt på kollektivtrafikk, og tilrettelegging for sykkel og gange. Det har vi gjort i flere år, og denne utviklingen videreføres i Kolbotn-planen.

Powered by Labrador CMS