NY LEDER: Lola Stormorken ble valgt som leder av Nordre Follo Senior Høyre (NFSH) for ett år. Hun har tidligere erfaring som leder i OSH i to år og har sittet i styret i OSH og Oppegård Høyre (OH).

Ny leder i Nordre Follo Senior Høyre

Tirsdag 6. november ble en historisk dag for Oppegård Senior Høyre (OSH) og Ski Senior Høyre (SSH). Begge foreningene opphørte å eksistere som selvstendige foreninger for så å gå sammen i Nordre Follo Senior Høyre (NFSH) umiddelbart etterpå.

Publisert Sist oppdatert

De ordinære årsmøtene ble raskt avviklet etter at styrenes årsberetninger og revidert regnskap ble godkjent.

På Oppegårds årsmøte møtte 30 seniorer opp, og tilsvarende for Ski var åtte.  Alle disse samlet seg til det konstituerende møtet etterpå, fordi møtene ble avviklet på Oppegård rådhus.

Tre ganger så mange medlemmer i Oppegård enn i Ski

Jostein Nyhammer fra Ski og som har ledet interimsstyret for NFSH, ledet det konstituerende møtet. Han ga til å begynne med en oversikt over medlemssituasjonen i begge hoved Høyre-foreningene.

Aktive og betalende seniorer utgjør vel 30 prosent av medlemsmassen, og ikke minst, 54 prosent av alle medlemmene er over 62 år. Ved sammenslåingen har Oppegård vel tre ganger så mange medlemmer som Ski.  

Lola Stormorken blir leder i ett år

Vedtektene ble vedtatt og valgene gikk greit gjennom. Tidligere leder av OSH og Akershus Senior Høyre (ASH), Tore Haugen, som leder av valgkomiteen, presenterte kandidatene og ga også noen opplysninger om hver enkelt.

Lola Stormorken ble valgt som leder for ett år. Hun har tidligere erfaring som leder i OSH i to år og har sittet i styret i OSH og Oppegård Høyre (OH). Stormorken har kommunestyre-erfaring fra to perioder og har vært vararepresentant i fire perioder. Hun sitter fremdeles i råd og utvalg i Oppegård kommune.

NYTT STYRE: Styret i NFSH, Lola Stormorken,Harald Osmundsen,Bjørn-Erik Torp,Jostein Nyhammer,Bjørn Gran og Astrid Therese Aune.

Nytt styre

Bjørn-Erik Torp fra Ski ble valgt som nestleder. Han har vært leder i SSH i fem år og har representert SSH i ASH.

De andre styremedlemmer er Jostein Nyhammer, Ski, Berit Rødsand, Ski, Astrid Therese Aune, Oppegård og Bjørn Gran, Oppegård.

Varamedlemmer er Gudmund Nyrud, Ski og Harald Osmundsen, Oppegård.

Leder i ASH, Aud Voss Eriksen og leder i Oppegård Høyre, Benthe Biltvedt var også invitert til det konstituerende møtet. Også ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, var til stede.

Les også: Stenger Fløisbonnveien i to perioder

Powered by Labrador CMS