HØYRE-POLITIKER: – Politikerne i Oppegård har forholdt seg til den informasjonen som har blitt lagt frem om byggenes tekniske stand og vedlikeholdsbehov, og bevilget deretter, sier Høyre-politiker Knut Oppegaard.
HØYRE-POLITIKER: – Politikerne i Oppegård har forholdt seg til den informasjonen som har blitt lagt frem om byggenes tekniske stand og vedlikeholdsbehov, og bevilget deretter, sier Høyre-politiker Knut Oppegaard.

– Trenger tydelighet

Knut Oppegaard er fraksjonsleder for Nordre Follo Høyre i utvalget som ledes av Camilla Hille. Han mener utvalgslederen synes å ha et stort behov for å fordele skyld, og å sverte det tidligere politiske styret i Oppegård.

Publisert

– Det Nordre Follo nå trenger er tydelighet og prioriteringer, og kanskje også politikere som er mer opptatt av resultater enn å komme i avisen. Mye kan sies om prioriteringer og styre i Ski også, men jeg synes en slik dialog nå er lite konstruktiv. Politikerne i Oppegård har forholdt seg til den informasjonen som har blitt lagt frem om byggenes tekniske stand og vedlikeholdsbehov, og bevilget deretter. Behovene for tiltak for eksempel på Sofiemyr skole har vært godt kjent, og det lå derfor også en plan i form av vedtak om bygging av nye Fram skole, der opprinnelig plan var å konvertere nåværende Fløysbonn skole til barneskole. At dette byggets tekniske stand gjorde dette lite hensiktsmessig, kom som en overraskelse. Det ble derfor startet planprosesser for å komme med løsninger på dette, sier Knut Oppegaard (H).

– Gjorde politikerne i gamle Oppegård for dårlig jobb med å vedlikeholde skolene?

– Det er interessant å observere at bygg fra 60- og 70-tallet har forfalt raskere enn skoler bygget på 1920-tallet. Det har meg bekjent ikke vært noen bevisst strategi å skape et vedlikeholdsetterslep. Om byggene i sin tid ble oppført med lavere standard enn de burde, eller om det ble valgt lite varige løsninger, er jeg ikke kjent med.

– Hadde Høyre, som det ledende partiet i gamle Oppegård, for lite fokus på å vedlikeholde skolene?

– Det er lett å ty til en slik konklusjon, og la oss ta med Sofiemyrhallen i samme åndedrag. Min erfaring, fra de fire årene jeg satt i kommunestyret i Oppegård, er at kommunale bygg ble behandlet under ett og at samme tankesett ble lagt til grunn for alle. Høyre-folk er opptatt av at pengene skal benyttes mest mulig rasjonelt og effektivt, og ingen har hatt en strategi om å spare på vedlikehold og «håpe på det beste». Men det er all grunn til at både administrasjon og politikere tar lærdom av de tilfellene vi nå har sett.

– Du besøkte selv Greverud skole forrige uke. Hvordan opplevde du besøket?

– Jeg kjenner Greverud skole ganske godt fra før, både som forelder, FAU-leder og medlem i SU de fire siste årene. Det var likevel veldig nyttig med en full gjennomgang med befaring. På Greverud er både inneklima, toaletter og romsituasjonen gjengangere, og skolen har lenge vært en «god nummer to» på prioriteringslisten med tanke på oppgradering. Det blir derfor viktig å sikre Greverud rett prioritet i den kommende skolebruksplanen, sier Knut Oppegaard.

Les også: Fikk store overraskelser på skolene i Oppegård

Powered by Labrador CMS