UNØDVENDIG ENDRING: Daad Gjerde (H) mener endret bruk av bygget fra kontor til undervisningslokaler er unødvendig. Foto: Privat

– Feil prioritering

Opposisjonen mener at skattepengene brukes feil av flertallspartiene. – Det er en feil prioritering å pusse opp to rådhus til 120 millioner kroner, sier Daad Gjerde (H).

Publisert Sist oppdatert

Det har foreløpig kostet kommunen 50,4 millioner kroner å bygge om rådhuset i Ski, inkludert budsjettoverskridelsen på 6,4 millioner kroner.

Nylig har flertallspartiene i kommunen vedtatt å oppgradere tre av de totalt fem etasjene i det gamle rådhuset på Kolbotn for 68,75 millioner kroner.

Mindretallspartiene i kommunen (H, FrP og PP) er kritiske til bruk av så mye penger på de to rådhusbyggene.

Les også: Skal bygges om for 69 millioner

Foreslo å bruke minst mulig penger

Under behandling av saken om det gamle rådhuset i slutten av mars i år fremmet Høyre et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen for en ny behandling der minimumskostnader til oppgradering skulle legges til grunn. Høyres forslag fikk kun støtte av FrP og PP, og falt.

– En av grunnene til at det gamle rådhuset ikke har blitt solgt er at bygningen er vurdert til å være i mye bedre tilstand enn det man trodde opprinnelig. Derfor er det unødvendig å bruke så mye penger på oppussing, sier Høyres kommunestyrerepresentant Daad Gjerde.

Hun sier at oppgraderingsmidlene som skal brukes frem til februar 2022 (68,75 millioner kroner) i hovedsak er knyttet til endret bruk av bygget fra kontor- til undervisningslokaler, og påpeker at det sistnevnte er unødvendig.

Begrensede kostnader

– I tillegg har vi mange kontorvirksomheter på Kolbotn, både i leide og eide lokaler (de sistnevnte kunne også selges), som kunne bli flyttet inn i det gamle rådhuset slik som det er eller med mindre tiltak og begrensede kostnader, sier Gjerde.

Hun sier at virksomheten som skal flytte inn i det gamle rådhuset har per i dag veldig gode lokaler på Sofiemyr.

– Kvalifiseringssenteret holder til i leide lokaler i Jernia-bygget på Sofiemyr. Disse lokalene er veldig bra egnet til undervisningsvirksomhet. Lokalene er store og ble pusset opp av tidligere Oppegård kommune før de ble tatt i bruk, sier Gjerde.

BYGGET OM I 2017: Jernias showrom i Fløisbonnveien 2-4 ble høsten 2017 transformert til seks undervisningsrom som ble leid inn av kommunen til voksenopplæring i regi av tidligere Oppegård kvalifiseringssenter (OKS). Foto: Yana Stubberudlien

Hun sier videre at deltakerne er voksne mennesker, og selv om ikke alle behersker norsk språk, klarer de å reise med tog og buss til Sofiemyr.

– Senere må de reise til arbeidsplasser som ikke er lokalisert nær togstasjon eller buss. Det er en del av kvalifiseringen for å leve og jobbe i Norge, sier Høyre-politikeren fra Sofiemyr.

Hun sier skattepengene brukes feil av posisjonen.

– Det er en feil prioritering å pusse opp to rådhus til 120 millioner kroner, sier Gjerde.

Sparer cirka en million per år

I fjor foreslo tidligere rådmann Jane Short Aurlien å spare penger i kommunekassen ved å flytte voksenopplæringen til det gamle rådhuset på Kolbotn, slik at leieforholdet i Jernia-bygget på Fløysbonn kunne avsluttes fra 2022.

LEIER LOKALER: Kommunen bruker cirka en million kroner per år på å leie undervisningslokaler i Jernia-bygget. Foto: Yana Stubberudlien

Dette kunne gi en innsparing til kommunen på litt over en million kroner per år i perioden 2022-2024 (red. anm.: 3,15 millioner kroner totalt for de tre årene i planperioden).

I tillegg foreslo den tidligere rådmannen en omstilling i voksenopplæringen for 2,5 millioner kroner per år i de fire årene i planperioden (ti millioner kroner totalt i 2021-2024).

Les også: Fra Fløysbonn til Oppegård rådhus

Powered by Labrador CMS