FORESLÅS FLYTTET: Kommunens voksenopplæring holder til i Fløisbonnveien 2-4 for tiden. Foto: Yana Stubberudlien

Fra Fløysbonn til Oppegård rådhus

Rådmannen foreslår å flytte kommunens voksenopplæring fra Fløysbonn til tidligere Oppegård rådhus i 2022. I tillegg er det foreslått omstillingstiltak for kommunens ansatte for totalt 10 millioner kroner i planperioden.

Publisert Sist oppdatert

Jernias showrom i Fløisbonnveien 2-4 ble høsten 2017 transformert til seks undervisningsrom som ble leid inn av kommunen til voksenopplæring i regi av tidligere Oppegård kvalifiseringssenter (OKS).

Voksenopplæring er en del av den kommunale virksomheten Oppvekst og læring i Nordre Follo. Oppegård kvalifiseringssenter, Ski voksenopplæring, Flyktningtjenesten i Ski og i Oppegård ble etter kommunesammenslåingen slått sammen til Nordre Follo Integrering og kompetanse, som holder fortsatt til i Jernias-lokaler på Fløysbonn og har rundt 80 elevplasser på stedet.

De tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, modulbasert grunnskoleopplæring (FVO), spesialundervisning og har ansvaret for flyktningtjenesten i kommunen.

Vil spare 3,15 millioner kroner

Nå foreslår rådmann Jane Short Aurlien å avslutte leieforholdet i Jernia-bygget, slik at voksenopplæringen kan flyttes inn til gamle Oppegård rådhus i Kolbotn sentrum etter at rehabiliteringsarbeidene på rådhuset er ferdigstilt i 2022.

Oppegård Avis har nylig skrevet at kommunen har invitert til navnekonkurranse i forbindelse med en videre bruk av Oppegård rådhus, men kommunen har ikke nevnt hvilke virksomheter/tilbud skal flytte inn i det. Frem til 2. november kan du være med på å bestemme hva som blir det nye navnet til den historiske bygningen. Navneforslag kan sendes inn digitalt her.

Les også: Hva skal dette huset hete?

Rådmannen påpeker at ved å flytte voksenopplæringen til Oppegård rådhus vil opphøret av leieforholdet på Fløysbonn gi en innsparing til kommunen på litt over en million kroner per år i perioden 2022-2024 (red. anm.: 3,15 millioner kroner totalt).

Dette kommer frem i kommunens økonomiplan for 2021-2024, som er en del av rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan for den ovennevnte planperioden. Vedtaket i dokumentet, som ble lagt frem fredag 23. oktober, skal fattes i kommunestyret 17. desember.

Les hele dokumentet i web-versjon (framsikt)

Les hele SHP-dokumentet (pdf)

Omstilling med mulige oppsigelser for 10 millioner

I tillegg foreslår rådmannen en omstilling i voksenopplæringen for 2,5 millioner kroner per år i de fire årene i planperioden (ti millioner totalt i 2021-2024).

Ifølge dokumentet skal reduksjon i årsverk blant kommunens ansatte i voksenopplæring må løses gjennom en omstillingsprosess, som først og fremst forsøkes løst via ressursallokering, men det presiseres i dokumentet at denne prosessen kan medføre oppsigelser.

Rådmannen foreslår å videreføre effektiviseringstiltak i voksenopplæringen og samlokalisering av tilbudene i Oppegård og Ski, som ble påbegynt etter kommunesammenslåingen 1. januar 2020.

Les også: Fløisbånn? Fløysbonn?? Fløisbonn???

Fra voksenopplæring til WANG Ung

Oppegård Avis har nylig skrevet at Solon Eiendom ASA, som eier Jernia-eiendommen og flere andre naboeiendommer på Fløysbonn, ønsker å utvikle hele feltet og bygge boliger for over 2500 innbyggere.

Oppegård Avis har skrevet at den private ungdomsskolen WANG Ung ønsker å etablere seg i nærheten av idrettsparken på Sofiemyr, og utviklingsdirektør Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom bekreftet forrige uke at de er i tett dialog med WANG Ung om leie av lokalene i Fløisbonnveien 2-4.

WANG Ung, som har en særskilt profil rettet mot idrett og aktivitet, trenger egnede lokaler på 1250-1500 kvadratmeter i areal. Ifølge søknaden planlegges oppstart høsten 2021 med 62 elever på 8. trinn, med søknadsfrist for opptak innen 1. mars 2021. Skoleåret 2023-2024 vil de ha full drift med inntil 190 elever på 8.-10. trinn.

– De venter fortsatt på konsesjon fra Utdanningsdirektoratet, men vi er i dialog om et samarbeid og vil gjerne tilrettelegge for leie av egnede skolelokaler i Jernia-bygget på Fløysbonn, slik at de kan starte skolen til høsten. Vi klarer å pusse opp lokalene raskt om det er behov for dette, sier han.

Les også: – Vi kan starte å bygge ut Fløysbonn i 2024-2025

Powered by Labrador CMS