FORTSATT PÅ JAKT ETTER LOKALER: – Vi trenger egnede lokaler på 1250-1500 kvadratmeter, sier Håvard R. F. Johansen i WANG Ung Follo. Yana StubberudlienClick to add image caption

WANG Ung utsetter oppstart av ny skole til høsten 2022

WANG Ung har fortsatt håp om å etablere en ny skole på Sofiemyr. – Det er dessverre ikke aktuelt med oppstart neste høst, innrømmer daglig leder i WANG Ung Follo, Håvard R. F. Johansen.

Publisert Sist oppdatert

Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner etablering av nye skoler, men under kommunestyremøtet 17. juni fikk WANG Ung Follo AS et flertall fra lokalpolitikerne i vår kommune til å etablere en privat ungdomsskole i Nordre Follo for 190 elever på 8.-10. trinn.

Den nye skolen skal drives som en privat ungdomsskole med særskilt profil rettet mot idrett og aktivitet. Ifølge søknaden var ønsket oppstart høsten 2021 med 62 elever på 8. trinn, med søknadsfrist for opptak innen 1. mars 2021. Skoleåret 2023-2024 vil skolen ha full drift med inntil 190 elever på 8.-10. trinn.

Kommunestyrevedtak fra juni ble oversendt Utdanningsdirektoratet, og nå er godkjenningen på plass.

– Godkjenningen gjelder for 2021-2023, som betyr at vi har tre nye år til å kunne starte WANG Ung i Nordre Follo, sier daglig leder i WANG Ung Follo, men det er dessverre ikke aktuelt med oppstart neste høst, sier daglig leder i WANG Ung Follo og toppidrettssjef i WANG, Håvard R. F. Johansen.

Sofiemyr som primært ønske

Siden 2017 har WANG Ung Follo vært på jakt etter egnede lokaler (skolebygg og idrettsflater) på 1250-1500 kvadratmeter. Nordre Follo kommune har heller ikke klart å finne lokaler som kunne leies ut av WANG Ung i årene fremover.

– Det finnes ingen egnede lokaler vi kan leie per i dag og de nye lokalene er ikke bygget ennå. Vårt primært ønske er fortsatt å etablere en skole på Sofiemyr, og vi har tettest dialog med Solon Eiendom AS vedrørende en beliggenhet for skole i tilknytning til Sofiemyr idrettspark, men vi ser også på andre steder i Nordre Follo, blant annet på Langhus, sier Johansen.

Foreløpig ikke prioritert

Etter å ha kjøpt Fløisbonnveien 6 for 95 millioner kroner i høst, sitter Solon Eiendom ASA nå med rundt 100 mål på Fløysbonn som de vil utvikle med 800 til 1200 nye boliger, med byggeoppstart i 2024-2025.

Mesteparten av området Solon Eiendom eier på Fløysbonn utgjør det såkalte utbyggingsfeltet B7. Det er lagt inn i kommuneplanen for 2019-2030 som fremtidig boligformål, men kommunen har vedtatt at arealbruken skal tas stilling til i en områderegulering hvor man ser på en transformasjon av hele næringsområdet øst for Sam Eides vei.

Torsdag 17. desember ble det vedtatt i kommunestyret at fram til vedtaket av den såkalte LDIP (langsiktig driftsanalyse og investeringsplan) sommeren 2021, skal det prioriteres kun 32 utbyggingsområder i Nordre Follo.

Utbygging av B7 på Fløysbonn sammen med 51 andre utbyggingsområder i kommunen er ikke på prioriteringslisten til kommunen per i dag, men sommeren 2021 skal rådmannen ta en ny vurdering.

IKKE PRIORITERT: Kommunestyret vedtok forrige uke at utbygging av B7 på Fløysbonn (med 400 boliger) ikke er prioritert, men boligbygging på dette feltet og på tomten til dagens Sofiemyr skole er i tråd med arealstrategiene fra kommuneplanen 2019-2030.

Tidligst i 2022, senest i 2023

Solon Eiendom AS har vært positive til at WANG Ung etablerer seg i området allerede fra dette skoleåret eller senere, og ser for seg en midlertidig løsning for skolen i Jernia-bygget på Fløysbonn som i dag huser kontorer og voksenopplæring. Utviklingsdirektør Tom André Svenning-Gultvedt, bekreftet i høst at selskapet er i dialog med WANG Ung om et samarbeid.

– Vi vil gjerne tilrettelegge for leie av egnede skolelokaler i Jernia-bygget på Fløysbonn, slik at WANG UNG kan starte skolen der så snart som mulig. Vi klarer å pusse opp lokalene raskt om det er behov for dette, sa han til Oppegård Avis.

For WANG Ung er dette alternativet ikke tilstrekkelig. De har påpekt i søknaden at den midlertidige skoleløsningen vil vare frem til eiendommen er regulert og et nytt permanent skolelokale er på plass, som sannsynligvis vil skje etter tre til fem år.

– Vi kan ikke starte en skole med en midlertidig lokasjon i Jernia-bygget på Fløysbonn uten å vite hvor den permanente skolen vil ligge. Solon Eiendom har per i dag ingen godkjenning til å bygge en ny skole for oss på Fløysbonn, og før dette må områdereguleringen gjennomføres. Det kan ta tid, så oppstarten kan skje tidligst høsten 2022 og senest høsten 2023, sa Johansen.

Les også: – Vi kan starte å bygge ut Fløysbonn i 2024-2025

Powered by Labrador CMS