Pilotprosjektet Idrettsbuss

RASK RESPONSTID: Minibussene kan enkelt bestilles via en app på telefon. Med en rask responstid kan de frakte barn, unge og voksne til trening i Sofiemyr idrettspark og hjem igjen.
RASK RESPONSTID: Minibussene kan enkelt bestilles via en app på telefon. Med en rask responstid kan de frakte barn, unge og voksne til trening i Sofiemyr idrettspark og hjem igjen.

Snart kan du bestille idrettsbuss til trening via en app

Til høsten kan pilotprosjektet med idrettsbuss starte opp på Ingieråsen, Vassbonn og Trollåsen. Ti minibusser skal frakte barn, unge og voksne til trening i Sofiemyr idrettspark og hjem igjen.

Publisert

Dette kan bli en realitet for deg som bor på Ingieråsen, Vassbonn og Trollåsen (ruten til busslinjen 83) allerede til høsten: 

DET AKTUELLE OMRÅDET: Tilbudet vil gjelde et avgrenset geografisk område, det vil si ruten til busslinjen 83 på Ingieråsen, Vassbonn og Trollåsen).
DET AKTUELLE OMRÅDET: Tilbudet vil gjelde et avgrenset geografisk område, det vil si ruten til busslinjen 83 på Ingieråsen, Vassbonn og Trollåsen).

      Pilotprosjektet Idrettsbuss:

  • Ruter ønsker å videreutvikle bestillingstransport som et fleksibelt alternativ til personbiltrafikk.
  • I prosjektet ønsker de å teste et helautomatisk og heldigitalisert planleggings‐ og bestillingssystem med en idrettsbuss, spesielt rettet mot barn og unge og deres fritidsaktivitet.
  • Prosjektet er nyskapende og tidligere ikke testet i samme skala og tjeneste.
  • Teknologien som skal testes ut er den samme teknologien som har blitt benyttet av Kolumbus i Sauda's «Hent‐meg»-modell, men vil her benyttes i et annet tjenestekonsept, i et annet geografisk og demografisk område og i større skala.
  • Målet er å teste nye fremtidige transportløsninger som kan redusere biltrafikken, få flere til å velge buss som reisemåte, og skape gode kollektivvaner for barn og unge tidlig i livet.

Du skal på trening i Sofiemyr idrettspark på ettermiddag eller kveld (fra klokken 16:00 til 21:00 mandag til fredag). For å komme dit bestiller du en minibuss via en app på telefon (reisen kan også forhåndsbestilles) og går utenfor hjemmet til avtalt tid.

Minibussen du har bestilt, henter deg maksimalt 200 meter unna boligen din. Ventetiden er på to til åtte minutter (lenger ventetid kan forekomme). Du kan følge bussen i sanntid via en app.

I minibussen sitter det gjerne andre passasjerer som har hoppet på før bussen kom til deg. Du betaler vanlig busstakst (36 kroner for voksne og 18 kroner for barn per billett). 

Ti elektriske minibusser

Det var i fjor høst at Oppegård kommune og Kolbotn idrettslag (KIL) tok kontakt med Ruter for å diskutere muligheten for et pilotprosjekt med minibuss-transport til trening for barn og unge i kommunen. I februar fikk de et positivt svar tilbake.

Går alt etter planen, kan pilotprosjektet starte opp allerede i august/september 2019. Det skal vare i ti måneder (frem til juni/august 2020), tilsvarende cirka to sesonger.

– Våren 2020 skal prosjektet evalueres og mulig videreføres og utvides til andre områder hvis det blir vellykket, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Han sier tanken er å ha en flåte med ti elektriske minibusser tilgjengelig på ettermiddag og kveldstid innenfor et område der mange av idrettslagets medlemmer bor, men der det er forholdsvis få bussavgang.

Et viktig aspekt ved dette prosjektet er at idrettsbussen ikke «stjeler» passasjerer fra de som normalt sykler eller går til trening", presiserer kommunen.

"De som bor i nærheten av Sofiemyr idrettsanlegg forventes å fortsette med å sykle og gå til trening. Det planlegges at bestillingstjenesten for idrettsbussen vil være tilgjengelig i boligområder med en viss avstand til Sofiemyr og der det er et begrenset busstilbud fra før."

For å løse lav parkeringsdekning på Sofiemyr

– Hvorfor dreier det seg kun om samarbeid med KIL og ikke med OIL?

– Vi ønsker å fremme miljøvennlige reisemåter innad i kommunen, og få flere barn til å gå, sykle eller kjøre kollektivt til idrett og fritidsaktiviteter i hverdagen, så idrettsbuss-prosjektet kunne startes opp hvor som helst i kommunen, men problematikken har dukket opp i forbindelse med den lave parkeringsdekningen ved Sofiemyr idrettsanlegg. Derfor ble det aktuelt å samarbeide om dette prosjektet med KIL, sier ordføreren.  

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Sofiemyr idrettspark skal få en ny og større idrettshall, en ny ungdomsskole, en ny tennishall og en ny kunstgressbane, men i områdereguleringen for den nye idrettsparken er det lagt opp til en veldig lav parkeringsdekning (180 p-plasser).

Les også: Foreslår null parkeringsplasser ved to nye skoler på Sofiemyr

600 flere brukere, 290 færre parkeringsplasser

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det er beregnet at det nye idrettsanlegget ved Sofiemyr vil ha over 2000 brukere innom i løpet av en ettermiddag og kveld.

I søknaden for å få tilskudd for idrettsbuss-prosjektet skriver kommunen at de fleste brukerne av anlegget på Sofiemyr vil være barn og unge som ikke kjører bil selv, og det er derfor vesentlig å få til et godt kollektivtilbud til disse utøverne.

RETTER SEG MOT FAMILIER I TIDSKLEMMA: Minibussen du har bestilt, henter deg maksimalt 200 meter unna boligen din. Ventetiden er på to til åtte minutter (lenger ventetid kan forekomme).
RETTER SEG MOT FAMILIER I TIDSKLEMMA: Minibussen du har bestilt, henter deg maksimalt 200 meter unna boligen din. Ventetiden er på to til åtte minutter (lenger ventetid kan forekomme).

Til tross for at det er beregnet en økning på cirka 600 i antall brukere av idrettsanlegget i løpet av ettermiddag og kveld, legges det opp til 290 færre parkeringsplasser enn i dag. Det legges opp til bare 180 parkeringsplasser samt 16 plasser for av- og påstigning i hverdagene i hele planområdet. 

Kommunen skriver i søknaden at idrettsbuss-prosjektet vil være gunstig med tanke på den lave parkeringsdekningen ved Sofiemyr idrettsanlegg, og presiserer at "særlig vil dette gjelde underveis i byggeperioden, da det forventes at enkelte parkeringsplasser kan bli utilgjengelig i perioder."

Billettyper og priser

Minibussene skal driftes av Ruter og deres datterselskap Konsentra, men Ruter ønsker et tett samarbeid med kommunen og KIL for å komme frem til en optimal løsning.

Det er fortsatt tidlig i planfasen, og det er ikke besluttet omfang eller eksakt tjenestemodell for pilotprosjektet.

Foreløpig ser det ut til at billettkostnaden blir den samme som for øvrig kollektivtransport, det vil si 36 kroner per billett for en voksen og 18 kroner per billett for et barn (6-17 år).

Billettyper og priser er ikke helt fastsatt ennå, men tanken er imidlertid at billetten eller reisekortet også skal kunne benyttes på vanlig kollektivtransport og vice versa, ifølge saksfremlegget til formannskapet.

2,4 millioner i billettinntekter fra 800 barn

Alle driftsutgifter skal dekkes av Ruter. Foreløpig har de gjort et anslag på 6,5 millioner kroner for en driftsperiode på 40 uker (ti måneder) eller 32.500 kroner per dag. I tillegg kommer utgifter knyttet til planlegging, prosjektledelse og administrasjon.

Ruter har foreløpig estimert at prosjektet i Oppegård kan gi billettinntekter på cirka 2,4 millioner kroner, basert på at 800 barn skal betale 375 kroner i billettpris per månedskort i åtte måneder. Transportkostnadene per år er estimert til 4,1 millioner kroner. 

Ruter viser til gode resultater fra andre steder, deriblant Stabæk, Vålerenga og Fet, hvor de har testet ut piloter med idrettstransport. 

I Bærum kommune har Stabæk Fotball og kommunen samarbeidet med Ruter om minibusstransport fra skoler til fotball-SFO på Nadderud fem dager i uken. Evalueringen har vist betydelig nedgang i antall barn som fraktes og hentes med bil, ifølge saksfremlegget til formannskapet.

150.000 kroner til kartlegging og markedsføring

– Prosjektet retter seg særlig mot barn og unge og foreldre i tidsklemma.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

Oppegård kommune har søkt om 150.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats.

Denne ordningen krever nemlig at kommunen stiller med 50 prosent egenfinansiering i form av egeninnsats eller egne midler. Egeninnsats godtgjøres med 600 kroner per time, det vil si at 150.000 kroner vil utgjøre 250 arbeidstimer eller seks-syv-ukes verk.

Kommunen skriver i søknaden at økonomisk støtte skal brukes til kartleggingsarbeidet og organisering av prosjektet, samt at kommunen tar på seg utgifter i forbindelse med mobilisering, markedsføring og holdningsarbeid i samarbeid med KIL.

"Hver av minibussene vil kunne erstatte opptil tolv personbiler ved full kapasitetsutnyttelse."

(tatt ut fra prosjektbeskrivelsen i søknaden kommunen har sendt inn i forbindelse med det aktuelle prosjektet)

Onsdag 8. mai var saken behandlet i formannskapet siden det er et vilkår i søknaden at tiltaket det søkes om midler til er politisk forankret. Svaret på søknaden forventes i slutten av juni. 

Ønsker å bidra til gode kollektivvaner

– Målet med prosjektet er å teste nye fremtidige transportløsninger som kan få flere til å velge buss som reisemåte og på den måten redusere biltrafikk og klimautslipp, sier ordføreren.

Han sier at i tillegg håper kommunen å kunne bevisstgjøre barnas foreldre og familie om miljøvennlige transportløsninger, der barn og foreldre ser og lærer at det er enkelt og trygt å kjøre buss.

– Prosjektet retter seg særlig mot barn og unge og foreldre i tidsklemma. Forhåpentligvis kan det legge til rette for at flere barn og unge får mulighet til å være med på idrettsaktiviteter, nettopp fordi man løser transportutfordringer i hverdagen, sier Sjøvold.

74 prosent kjører bil til trening

I medlemsundersøkelsen til KIL i fjor høst svarte hele 74 prosent av medlemmene at de kjører bil til trening. Henholdsvis 7 prosent og 8 prosent svarte at de syklet eller gikk, mens under 4 prosent svarte at de benyttet buss og tog.

"Undersøkelsen viser at det er stort potensial for å gjøre noe med barn og unges reisevaner til og fra trening. Selv om vi vet at en forholdsvis høy andel av den voksne befolkningen i kommunen reiser kollektivt til jobb, ser vi at når det kommer til barnas fritidsaktiviteter er bilen førstevalget", står det i saksfremlegget til formannskapet.

Videre står det at reduksjonen i klimagass er i første omgang knyttet til færre biler på strekningen fra de utvalgte boligområdene og til Sofiemyr idrettspark, og at hver av minibussene vil kunne erstatte opptil tolv personbiler ved full kapasitetsutnyttelse.

Det er planlagt å ha en flåte på ti minibusser i forbindelse med dette prosjektet. Ved full kapasitetsutnyttelse av disse samtidig, vil det være snakk om 120 færre biler som skal til og fra Sofiemyr idrettsanlegg i løpet av en ettermiddag/kveld.  

Powered by Labrador CMS