Ny hall på Sofiemyr

SKUFFET: – Det er skuffende at de ikke engang vil vurdere det. Alternativkostnaden er jo å bygge en egen basishall et annet sted, sier Morten Roa og Nina Vøllestad i Oppegård idrettsråd.

Glede over at taket heves

Men Oppegård idrettsråd er skuffet over at kommunen ikke viser vilje til å utrede mulighetene for ny basishall som del av den nye idrettsparken på Sofiemyr.

Publisert

Onsdag denne uken samles formannskapet for blant annet å behandle Status og avklaringer rundt Sofiemyr ungdomsskole og ny idrettshall. 

Tidligere skisseprosjekt har basert seg på at det bygges fire nye hallflater, hvor en av disse er en dobbelhall. Det har vært i planene at hallene skal bygges med 7 meter takhøyde. Idretten har protestert og sagt sin mening, og i sakspapirene til onsdagens formannskapsmøte, går rådmannen inn for å utrede muligheten for å øke takhøyden fra 7 til 9 meter i den store dobbelthallen. 

Ser nytten

Idretten definerer 9 meter som behov og mener at 9 meter vil legge til rette for flere arrangementer på flere nivå, og at dette kommer flere idrettsgrener til gode, både for voksne og barn, står det i administrasjonens saksutredning. 

Morten Roa og Nina Vøllestad er engasjerte i Oppegård idrettsråd, og er sterkt involverte i prosessen rundt utviklingen av den nye idrettsparket på Sofiemyr. 

– Problemet er at kommuneledelsen ikke vil se på det.

Morten Roa, styremeldem i Oppegård idrettsråd

– Det er gledelig å se at kommuneledelsen er på gli og ser nytten det gir å øke takhøyden til 9 meter i dobbelthallen, sier Morten Roa. 

Tommel ned for basishall

Både han og Vøllestad er derimot skuffet over at forslaget om basishallen ligger an til å få tommelen ned.

"Idretten har også kommet med ønske om tilleggsarealer som er tilrettelagt for basishallfunksjoner i tillegg til idrettshallene. Rådmannen har sett på muligheter for å imøtekomme ønsket, og vurderer dette ikke å være realiserbart innenfor gjeldende planløsning. Bygging av basishall/arealer til basishallfunksjoner vil i så fall være i tilknytning til skissert løsning", skriver administrasjonene i sakspapirene til formannskapet. 

Rådmannen anbefaler å videreføre arbeidet uten basishall. 

– Det er akkurat det vi synes er veldig rart. Prosjektkontoret og kommuneledelsen vil ikke se reelt på det, om det i det hele tatt er mulig å få til, sier Roa. 

HALLENE: Slik er den foreløpige skissen over de nye hallflatene på Sofiemyr. Dobbelhallen til venstre ser nå ut til å få takhøyde på ni meter.

PS! Artikkelen fortsetter under bildet!


– Det er skuffende at de ikke engang vil vurdere det. Alternativkostnaden er jo å bygge en egen basishall et annet sted. Hva vil det koste, kontra å gjøre en liten utvidelse av prosjektet som er under utvikling, sier Nina Vøllestad. 

Idrettsrådet sendte brev til kommunalsjefe Ellen Wibe 22. mars, hvor de blant annet foreslo at én av hallene kunne få en utvidelse med elementer fra en basishall. 

"Et slikt område vil gi et godt tilbud for grunnleggende motorisk trening, både for skolelever og alle typer idrettsutøvere. I tillegg er erfaringene fra en rekke steder i Norge at et slikt tilbud vil tiltrekke seg grupper av uorganisert ungdom, som f. eks. skatere og brettbrukere. Et godt eksempel på hallflate med tilliggende basishallelementer finnes i Stavernhallen", skrev de i brevet. 

Vil ikke

Morten Roa mener det er en smal sak å gjøre plass til de basishallelementene det er snakk om, uten at selve fotavtrykket til idrettsbygget endres.

– Problemet er at kommuneledelsen ikke vil se på det, sier Roa. 

Vøllestad påpeker at opposisjonen har vært positive, lydhøre og sett argumentene for en basishall. 

– Men det hjelper ikke så mye. Vi sendte brev til samtlige partier etter nyttår, hvor vi ga uttrykk for vår mening, og ba om møter. Vi fikk svar fra alle, unntatt fra Høyre, sier Nina Vøllestad. 

Powered by Labrador CMS