Tre av de totalt fem etasjene i det gamle rådhuset bygges nå om til undervisnings- og kontorarealer. Foto: Yana Stubberudlien

Skal ferdigstilles i februar

Første, andre og tredje etasje av det gamle rådhuset skal tilrettelegges for voksenopplæring og norskundervisning for fremmedspråklige. Det vurderes også sambruk av lokaler med NAV, som ønsker å holde kurs og jobbsøkeraktiviteter der.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av mars ble det vedtatt med 27 stemmer mot 20 (H, Frp, PP) å bevilge 69 millioner kroner til å bygge om tre av de totalt fem hovedetasjene av det gamle Oppegård rådhus. Disse skulle bygges om til undervisnings- og kontorarealer innen februar 2022.

– Prosjektet er i rute. Det er planlagt ferdigstilt i februar, sier Liv Karin Sørli.

Hun jobbet tidligere som konstituert kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo, men etter omrokkeringen av lederne tidligere i år har hun fått nye oppgaver og jobber nå som områdeleder for Eiendom, by og samfunn i Nordre Follo.

Ikke avsatt midler til to etasjer

Det ble ikke avsatt midler til ombygging av verken underetasjen eller den fjerde etasjen (toppetasjen) av den historiske bygningen.

Kort om prosjektet

  • Første, andre og tredje etasje av rådhuset bygges om til undervisnings- og kontorarealer for voksenopplæring og norskundervisning for fremmedspråklige, samt eventuelt jobbsøkeraktiviteter i regi av NAV.
  • Innenfor kostnadsrammene som er gitt (69 millioner kroner), skal det gjennomføres tiltak som vil gi et helhetlig løft for hele bygget.
  • Det skal blant annet skiftes ut vinduer i tre etasjer.
  • Eksisterende heis skal moderniseres.
  • Det skal etableres nye ventilasjonsanlegg med kapasitet til å betjene hele bygget.
  • Vann- og avløpsstammer skal oppgraderes i første til fjerde etasje, og delvis i underetasje og kjeller.
  • Det planlegges også totalrenovering av toalettkjernene i tre av de totalt fem etasjene, og det skal etableres flere handikaptoaletter i bygget.

Siden rådhusbygningen bærer preg av mangeårig manglende oppgraderinger, ble den ansett som et utfordrende rehabiliteringsprosjekt. Kommunedirektør Øyvind Hendriksen var derfor tidlig å påpeke at det kunne ha vært risiko for merkostnader, blant annet som følge av tidspress og mulige svakheter i prosjektgrunnlaget.

Ingen budsjettsprekk

Siden den gang har Oppegård Avis fått flere henvendelser fra våre lesere som lurer på om det er snakk om en budsjettsprekk i det ovennevnte prosjektet, med tanke på uforutsette utfordringer og ikke minst oppgradering av heisen.

– Kostnadsrammen for dette prosjektet har ikke økt og er fortsatt i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er heller ikke meldt inn behov for nye ekstra bevilgninger. Oppgradering av heisen var medtatt i de opprinnelige budsjettet, sier Liv Karin Sørli.

Hun jobbet tidligere som konstituert kommunalsjef for Eiendom og bydrift i Nordre Follo, men etter omrokkeringen tidligere i år har hun fått nye oppgaver og jobber nå som områdeleder for Eiendom, by og samfunn i Nordre Follo,

MODERNISERES: Eksisterende heis i det gamle rådhuset skal moderniseres.

Les også: Skal bygges om for 69 millioner

Integrering og kompetanse

Prosjektet med ombyggingen av rådhusets tre etasjer er i rute og skal etter planen ferdigstilles i februar 2022.

– Det er først og fremst virksomhet Integrering og kompetanse som skal flytte inn i byggets rehabiliterte arealer, sier Liv Karin Sørli.

Hun forklarer at Integrering og kompetanse jobber med bosetting, oppfølging og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, norskopplæring, spesialundervisning og grunnskoleopplæring for voksne. Virksomheten gjennomfører også norskprøver, prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøver.

Sambruk med deler av NAV

– I tillegg vurderes tjenesteområdet Nye Muligheter samlokalisert i de nyoppussede arealene, sier Sørli.

Virksomhetsleder i NAV Nordre Follo, Marita Kristiansen, forklarer at NAV i Nordre Follo har per i dag 150 ansatte og hovedkontor i Ski sentrum (Idrettsveien 18), mens Nye Muligheter er et aktivitetstilbud i gamle Oppegård, som er nå avviklet i den formen den var før kommunesammenslåingen for snart to år siden.

Tilbudet er nå integrert i NAV Nordre Follo og dreier seg om tiltak med jobbsøkeraktiviteter, det vil si tiltak for jobbsøkere som har behov for opplæring og tettere oppfølging/ bistand.

SKAL SELGES: Kolbotnveien 23 kan bli solgt i desember, etter kommunestyremøtet onsdag 8. desember. Nye Muligheter holder til i byggets første etasje.

Jobbsøkeraktiviteter

– Det er ikke bestemt ennå hvordan tilbudet med Nye Muligheter skal være organisert i det gamle rådhuset på Kolbotn, men det legges opp til sambruk av lokaler med virksomheten Integrering og kompetanse. Vi skal ha behov for opptil fire kontorplasser og lokaler til å holde kurs og jobbsøkeraktiviterer med grupper på 15 til 20 deltakere og et par veiledere, sier Kristiansen.

Hun sier at frem til Nye Muligheter flytter inn i det gamle rådhuset på Kolbotn holder de fortsatt jobbsøkeraktiviteter noen ganger i uken i de gamle lokalene i Kolbotnveien 23, som ligger vis-a-vis rådhuset, i bygningen som etter kommunens planer skulle selges for 73 millioner kroner. Saken om det eventuelle salget av eiendommen er fortsatt unntatt offentlighet og skal behandles i kommunestyret onsdag 8. desember.

Budsjettsprekk på 6,4 millioner

Når det gjelder prosjektet med ombyggingen av Nordre Follo rådhus i Ski, er det nå ferdigstilt, ifølge Sørli.

Ski rådhus, som ble ferdigstilt i 1973, hadde behov for oppgradering i forbindelse med kommunesammenslåingen. Da Fellesnemnda i Nordre Follo behandlet saken høsten 2018, var budsjettet for ombygging av rådhuset på 44 millioner kroner (eksklusivt merverdiavgift). Omtrent 140 ansatte skulle flytte inn i det etter ferdigstilling.

Så ble det meldt inn behov for mer penger til prosjektet. Med en tilleggsbevilgning i 2020-budsjettet ble en total kostnadsramme utvidet til 50,4 millioner kroner (eksklusivt merverdiavgift). Budsjettoverskridelsen ble på 6,4 millioner kroner til slutt.

– Det var ikke behov for ekstra bevilgninger til dette prosjektet siden den gang, sier Sørli.

Permanent kommunestyresal på Kolbotn

Til tross for at Nordre Follo rådhus (tidligere Ski rådhus) ble bygget om for over 50 millioner kroner, har ikke den nyoppussede bygningen i Ski sentrum plass til en kommunestyresal.

Kommunestyremøtene vil derfor fortsatt holdes i underetasjen til det gamle rådhuset på Kolbotn, som har blitt valgt som permanent kommunestyresal for Nordre Follo kommune.

Skal behandles om to uker

Det nye navnet til rådhuset på Kolbotn ikke er bestemt ennå, men det skal avgjøres etter en politisk behandling i desember.

Prosessen med saken har pågått siden i fjor høst da kommunens innbyggere, lag og foreninger samt alle interesserte ble invitert til å komme med navneforslag.

Etterpå ble 40 forslag gjennomgått av navnekomiteen og lagt ut på høring på skrivemåten.

Det er utvalg for areal, klima og byggesak som vil bestemme det offisielle navnet på den historiske bygningen. Saken kommer til behandling i utvalget tirsdag 14. desember.

Før det endelige vedtaket i utvalget skal Språkrådet uttale seg om skrivemåten og gi kommentarer. Når navnet er vedtatt, vil det bli kunngjort og ført inn i Sentralt stedsnavnregister.

Les også: Hva skal det gamle rådhuset hete?

Powered by Labrador CMS