VIL SPARE 2 MILLIONER: Rådmannen har foreslått at produksjon av middagene til alle sykehjemmene skal foregå på Solborg bo- og aktiviseringssenter i Ski fra neste år. Ifølge kommunens beregninger vil det gi en besparing på 800.000 kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i 2022. Foto: Sigbjørn Vedeld

Vil avslutte samarbeid med ISS om middagsmat til sykehjemmene

Rådmannen har foreslått at produksjon av middagene til alle sykehjemmene i Nordre Follo skal foregå i kommunens regi, på Solborg bo- og aktiviseringssenter i Ski. Ifølge kommunens beregninger vil dette gi en besparing på 800.000 kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har fått tips om at kommunen har planer om å avslutte samarbeidet med ISS Matomsorg AS, som har levert middagene til de tre lokale sykehjemmene i tidligere Oppegård siden 2011.

Dette forklares med at kommunen skal lage middagene til alle sykehjemmene selv, og at dette skal foregå på Solborg bo- og aktiviseringssenter i Ski.

– Begrunnelsen for dette er at Solborg kan overta produksjon uten tilførsel av nye stillinger. Det forventes en omstilling på kjøkkenet og at utstyr benyttes best mulig. Dette betyr at de økte utgiftene vil kun omhandle økte råvarekostnadene, økt emballasje og transport, forklarer områdeleder for helse og omsorg i Nordre Follo, Thorbjørn Engh.

Behandles politisk på torsdag

Kommunen har forlenget kontrakten med ISS Matomsorg i kun tre måneder istedenfor ett år, som var opsjonen i dette tilfelle.

I slutten av oktober la rådmannen frem sitt forslag til Strategi- og handlingsplan (SHP) for 2021-2024.

– Det er foreslått blant annet å investere i noe nytt utstyr til kjøkkenet på Solborg og kjøp av regenereringsovner til sykehjemsavdelinger i tidligere Oppegård kommune, sier områdelederen for helse og omsorg i Nordre Follo kommune.

Ved å avslutte samarbeidet med ISS Matomsorg og gå over til kommunal matproduksjon av sykehjemsmiddagene på Solborg kan kommunen spare inn 2 millioner kroner i løpet av de nærmeste to årene (800.000 kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i 2022), ifølge kommunens beregninger.

Torsdag 17. desember skal rådmannens forslag om samordnet middagslevering på sykehjemmene behandles politisk i kommunestyret.

VIL SPARE INN 2 MILLIONER I 2021-2022.

Foreslår baking på sykehjemmene

Rådmannen forklarer i SHP at innsparingene for 2021 er 400.000 kroner lavere enn for 2022 og de to påfølgende årene fordi kommunen må kjøpe inn en ny komfyr til cirka 200.000 kroner i tillegg til regenereringsovner til det samme beløpet. De ovennevnte innkjøpene er foreslått lagt inn i budsjettet for 2021.

– For å hente ut denne gevinsten må kjøkkenet legge om noe på driften, for eksempel å ha mindre fokus på catering og at avdelingene på sykehjemmene selv sørger for baking og lignende. Dette kan gjøres til en sosial aktivitet på avdelingene, foreslår rådmannen i SHP.

Fra 49 til 79 kroner per middag med dessert

Oppegård Avis har også fått vite via en anonym kilde at kommunen betaler 49 kroner per porsjon som ISS Matomsorg leverer til sykehjemmene i dag. Beløpet inkluderer alt, det vil si valg mellom to middagsretter pluss dessert. Middagene leveres ferdig tilberedt og klart for oppvarming. Det betyr at en daglig levering av 270 middager til de tre sykehjemmene koster kommunen 13.230 kroner.

Vi har også fått vite at en porsjon laget av kommunen på Solborg bo- og aktiviseringssenter vil koste 30 kroner mer enn det kommunen betaler til ISS i dag.

– Det stemmer ikke. Råvarekostnadene pluss emballasje og transport totalt vil være lavere enn det kommunen betaler for i dag, sier Engh.

– Hvor mange personer skal jobbe med matproduksjon på Solborg?

– Det er per i dag 6,85 årsverk ansatte inkludert ledelse. Ingen flere personer skal ansettes, sier Engh.

Taushetsbelagt informasjon

– Hvor mye skal en porsjon koste inkludert de samme kriteriene som den private leverandøren leverer til kommunen i dag?

– Nordre Follo har ikke internfakturering, sier Engh.

Kommunen vil verken oppgi hvor mye en porsjon koster i dag eller hvor mye en porsjon vil koste dersom matproduksjonen skal foregå på Solborg.

– Vi vurderer prisen som taushetsbelagt i henhold til forvaltningslovens paragraf 13, 2. ledd, nr. 2, ved at prisen vurderes å være drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår, sier fagsjef for anskaffelser i Nordre Follo kommune, Trine Bjella Ebbestad.

Hun påpeker at denne vurderingen er ISS Matomsorg enig i.

– Porsjonspriser er et element som dette markedet konkurrerer på og offentliggjøring av prisen kan derfor skade ISS Matomsorg i fremtidige konkurranser, sier Ebbestad.

– Handler mer om politikk enn økonomi

Anonyme kilder påstår at denne saken handler mer om politikk enn økonomi bak prosjektet.

– Dette kan avkreftes. Dette er tjenestens forslag for bruk av kommunens samlede kompetanse og utstyr på en mer kostnadseffektiv måte. Det er også ønskelig å kunne ha totalansvaret for kommunens produksjon til sykehjemmene da ernæring og matglede er et av kommunens politiske satsingsområder, sier Engh.

Årets matgledebedrift i Norge

Fylkespolitiker i Helse- og omsorgskomiteen og tidligere ordfører i Ski kommune, Tuva Moflag (Ap), har jobbet mye for å forbedre vilkårene for eldre i tidligere Ski. Hun synes det er flott at kommunen ved Solborg bo- og aktiviseringssenter kan levere middagene til alle sykehjemsbeboerne i Nordre Follo.

– Kjøkkenet på Solborg har blitt kåret til årets matgledebedrift i Norge, og leverer topp kvalitet til de eldre innbyggerne, påpeker hun.

Fem dødsfall på elleve dager

Oppegård Avis har skrevet om den omfattende smittespredningen blant beboere og ansatte på Solborg bo- og aktiviseringssenter i Ski de siste ukene. Fra 30. november og til og med 10. desember ble det også rapportert inn fem dødsfall knyttet til covid-19 hos eldre beboere på Solborg.

Oppegård Avis har spurt rådmannen om hva hun synes om å foreslå omlegging av matproduksjon fra privat til kommunal virksomhet (Solborg i dette tilfelle) med tanke på at den sistnevnte virksomheten er meget sårbar, slik vi ser i covid-19-utviklingen hittil.

– Kjøkkenet på Solborg er en egen kohort og det er ingen økt risiko for smitte på dette kjøkkenet sammenlignet med andre kjøkken, enten de er private eller kommunale, sier områdeleder Thorbjørn Engh på vegne av rådmannen.

Powered by Labrador CMS