UENIG MED LEGEN: Leser Thomas Kenworthy mener kommunelege Kerstin Anine johnsen Myhrvold kaster sten fra sitt moralske glasshus

Leserinnlegg:

«Kommunelegen kaster sten fra sitt moralske glasshus», skriver leser Thomas Kenworthy i dette leserinnlegget.

Kommunelegen uttaler den 7. januar at det er etisk utfordrende å takke nei til vaksinen og oppfordrer til vaksinering.

Hun viser til omstridte tall fra FHI som Postdoktor Henrik Vogt ved UiOs Senter for medisinsk etikk i Nettavisen fredag kaller misvisende. For noen uker siden spådde FHI at vi kom til å få 90.000 til 300.000 smittede pr dag noe FHI siden innrømmet var en «nobel løgn» for å skremme folk til vaksinesentrene.

Disse villedende tallene føyer seg inn et mønster som inkluderer spådom om død og fordervelse i mars 2020 og januar 2021 (den engelske) samt oppblåste smittetall fra massebruk av PCR tester med 40-45 sykler uten klinisk oppfølging av de positive testene.

KRITISK: Thomas Kenworthy er kritisk til måten kommunelege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har uttalt seg i det siste.

Kommunelegen kaster sten fra sitt moralske glasshus og fortjener lys på egen opptreden de siste årene.

Oppfordring til deltakelse i medisinske eksperimenter er i strid med Nurnbergkodeksen.

Nurnbergkodeksen krever at det ikke skal være press for deltakelse i medisinsk eksperimentering. Oppfordring er en form for press. Leger skal derfor ikke oppfordre til deltakelse i den pågående studien med mRNA vaksiner som fortsatt er i fase 3 utprøving.

Den Hippokratiske ed

Den hippokratiske ed også kalt legeløftet lyder blant annet:

Jeg skal bruke diett til de sykes beste etter egen evne og vurdering og avstå fra å skade eller gjøre urett. Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt.

Det nærmer seg 50.000 innrapporterte bivirkninger hvorav omkring 7.000 er kategorisert som alvorlige inkludert død i den pågående massevaksineringen. Disse rapportene er sannsynligvis toppen av et isfjell av urapporterte og kommende skader. Skjerpende er det at det gis farlig profylaktisk medisin til friske med minimale utsikter for å bli alvorlig syke av det medisinen skal virke mot.

Taus om «diett»

Kommunelegen har også unnlatelsessynder.

Hun er taus om «diett» selv om det er kjent at livsstilssykdommer som overvekt og sukkersyke øker risikoen for alvorlige forløp av luftveisinfeksjoner mens sunn mat, vitaminer, mineraler, trening, søvn og måtehold med alkohol og røyk styrker immunforsvaret. Hun er også taus om protokoller med velprøvde antivirale legemidler i tidlige faser av sykdomsforløp slik at sykehusinnleggelser unngås.

Kommunelegen pålegger bruk av munnbind som er uten effekt mot virus, men skader brukerne. Dette gjelder særlig arbeidstakere som må bære munnbind langvarig og folk med respiratoriske sykdommer. Munnbind skaper også problemer for hørselshemmede, vanskeliggjør ikkeverbal dialog pg skaper uhyggelige utrivelige offentlige rom. Bruk av håndsprit er også skadelig og uten effekt på luftbårne partikler.

Press og påbud

Kommunelegen administrer press og påbud om sosial isolasjon. Sosial omgang er selve livet. Gjennom dette gjør hun stor skade på innbyggernes liv, gamle og unge, og også tatt levebrødet fra mange. Det vitenskapelige grunnlaget for sykdomsbekjempelse gjennom isolasjon av sunne mennesker er sviktende.

Krenkelsene av borgernes liv ser ikke ut til å hjelpe de utsatte som i stor grad er beboere på sykehjem. Selv om man skulle tro at isolasjon har effekt er det uetisk at voksne skyver unge foran seg og ødelegger deres beste år, ungdomstiden, for å beskytte seg selv.

Massepsykose

Kommunelegen og apparatet rundt henne har i snart 2 år vedvarende skremt innbyggerne. De 22 døde de fleste eldre og beboere på sykehjem, og de fortiden 7 innlagte på sykehus rettferdiggjør hverken de vedvarende overgrepene eller skremslene.

Frykt er en overlevelsesmekanisme som mobiliserer fysiske ressurser og kobler ut evnen til refleksjon. Snart 2 års påminnelser i alle kanaler plakater, håndsprit, masker, aviser, TV, påbud og forbud har brakt folket i en tilstand av massepsykose kjennetegnet av utslitthet og manglende evner til å tenke klart. Kommunelegen har vært sentral i denne utviklingen og har pådratt seg et stort ansvar.

Thomas Kenworthy

LES SAKEN KENWORTHY REAGERER PÅ HER:

Powered by Labrador CMS