OPPFORDRER: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold oppfordrer særlig helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager til å takke ja til tilbudet om boosterdose med vaksine, for å få vaksine så raskt som mulig.

– De uvaksinerte løper nå en betydelig risiko

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold sier at det er etisk utfordrende når folk takker nei til vaksine i den situasjonen vi nå er i.

Publisert Sist oppdatert

Kommuneoverlegen i Nordre Follo sier at i forrige uke var det syv pasienter som ble lagt inn med Covid-19 på Ahus fra Nordre Follo kommune. Uken før det var det seks personer.

– De siste ukene har vi registrert en sannsynlig økning i antall innleggelser. FHI melder at det er to grupper som dominerer blant de innlagte: Uvaksinerte med medianalder på 54 år og vaksinerte med tilleggssykdommer og med medianalder på 71 år, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Fredag kveld var 295 koronasmittede innlagt på norske sykehus, hvorav 91 på intensivavdeling. Ifølge FHIs overlege Preben Aavitsland utsettes nå mange av de planlagte operasjonene som følge av sprengt kapasitet på sykehusene. Hundrevis av pasienter på Ahus venter nå på operasjon, ifølge ham.

Disse legges inn

Kommuneoverlegen sier at hvis du er under 65 år og vaksinert, særlig med boosterdose, har du en svært liten risiko for å bli lagt inn med Covid-19 på sykehus og omtrent ingen risiko for å havne på intensivavdelingen.

Du løper nå en betydelig risiko som uvaksinert, mener Myhrvold. Hun har en sterk oppfordring til alle innbyggerne:

– Det er frivillig å vaksinere seg, men de uvaksinerte løper nå en betydelig risiko for å bli smittet og en del kan bli alvorlig syke. Når du takker nei til vaksine i den situasjonen vi nå er i, er det etisk utfordrende, sier kommuneoverlegen.

– Nei til vaksine handler ikke om et valg du gjør for deg selv, men det handler om et valg du gjør for andre som vil kunne fortrenges fra å motta forsvarlig helsehjelp for andre tilstander enn Covid-19. I tillegg handler vaksinevalg om hvilke tiltak vi alle skal ha i samfunnet, så jeg håper at de som takker nei til vaksine, vurderer alle aspekter ved sitt valg, sier Myhrvold.

Starter med gruppe 18+

– Vi i kommunene føler til en viss grad at det i nasjonale medier har blitt tegnet et feilaktig bilde av at kommune ikke jobber raskt nok med vaksinasjonen mot Covid-19. Men det er jo ikke oss det står på. Det er innbyggernes intervall fra dose to som er den begrensende faktoren, sier Myhrvold.

Ifølge henne ligger Nordre Follo godt an i forhold til de målene regjeringen har satt, om å tilby boosterdose til alle over 45 år som har langt nok doseintervall innen den 15. januar.

– Alle innbyggerne over 45 år som har et tidsintervall på minst 20 uker fra dose to, har fått invitasjon til å få boostedose. Nå vil vi også sende ut invitasjon til alle mellom 18 og 44 år etter nye føringer som kom fra FHI i går, sier Myhrvold.

Flere apotek

For å nå regjeringens mål har Nordre Follo ikke hatt behov for bistand fra forsvaret.

– Det er nå flere apotek i forskjellige deler av kommunen som bistår med vaksineringen og det er vi glade for, men det er fortsatt slik at mesteparten av vaksineringen gjennomføres på kommunens vaksinasjonssenter på Ski Storsenter, sier Myhrvold.

Ledige timer hver dag

– Alle over 18 år kan nå melde seg på via Helsebooka på kommunens hjemmeside. Vi har ledige timer hver dag, men man må altså passe på at man har et langt nok intervall før oppfriskningsdosen. Ellers må man dessverre gå hjem med uforrettet sak akkurat den dagen sier Myhrvold.

Hun oppfordrer særlig helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager til å takke ja til tilbudet, for å få vaksine så raskt som mulig.

– Dette for å sikre bemanningen i disse virksomhetene så godt som mulig, forklarer kommuneoverlegen.

Drop-in

De første to apotekene vaksinerte kun med Pfizer. Nå er det fem apotek som vaksinerer og de har litt forskjellig praksis. Noen vaksinerer bare med Pfizer eller Moderna, og noen vaksinerer med begge.

Apoteker Sukumarie Sothinathan ved Apotek 1 Kolbotn sier at de har begge vaksinetyper, og vaksinerer cirka 25 personer hver dag.

– Husk å registrere deg i Helseboka via kommunens hjemmeside før du kommer til oss. Vi har også drop-in-timer frem til klokken 16:00 hver dag. Da hjelper vi deg med registreringen, sier hun.

Valgfritt

Vaksineres du på kommunens vaksinasjonsstasjon, kan du velge mellom Pfizer og Moderna.

– Det er anbefalt å gi Pfizer til de under 18 år og til menn under 30 år. Ellers kan det være lurt å kombinere vaksiner for å oppnå større effekt. Hvis du kan velge, ville jeg ha valgt en annen vaksinetype enn den du tok sist. Ved å kombinere vaksiner får du en bedre beskyttelse, sier Myhrvold.

– Gjelder dette også for dem som har opplevd bivirkninger etter tidligere vaksinering med Pfizer eller Moderna?

– Hvis du har opplevd bivirkninger av vaksinen og derfor er usikker på om du skal ta imot en ny dose, vil jeg råde deg til å snakke med fastlegen. Det er ytterst få personer som ikke bør vaksinere seg, for eksempel etter alvorlige bivirkninger som for eksempel har medført innleggelse på sykehus, sier kommuneoverlegen.

Utelukker ikke fjerde dose

Kommuneoverlegen utelukker ikke at det på et senere tidspunkt vil være behov for en fjerde dose med vaksine.

– Boosterdoser er ikke noe nytt i vaksinesammenheng. Mot flere andre smittsomme sykdommer er det behov for en oppfriskning eller eventuelt en justert vaksine, som for eksempel ved influensa, sier Myhrvold.

Powered by Labrador CMS