BYGGING I SKRÅNINGEN: Varaordfører Kjell G. Pettersen viser hvor utbyggingen blir: Fra rundkjøringen og nesten opp til Kolbotn kirke. Her kommer rekkehus, blokker og en barnehage. Frist for innspill er 13. april. Du kan se planene på oavis.no.

I startgropen på Skrenten

Det skal komme rekkehus og blokker i Skrenten ved Skiveien. Nå ligger forslaget til områdereguleringen klart, og du kan si din mening.

Ett av kommunens mange utbyggingsprosjekter, er Skrenten. Boligområdet går langs Skiveien, og skal nå få enda flere boliger i form av rekkehus, blogger og barnehage.

Nå er det lagt ut et forslag til områderegulering på bakgrunn fra høringsfasen for litt over ett år siden.

Les saken vi skrev for ett år siden i forbindelse med prosjektet. 

Planarbeidet er i gang!

Vegvesenet var ikke fornøyd

Skrenten var opprinnelig en del av utbyggingsplanene for Kolbotn sentrum, men det ble tatt ut som et eget prosjekt fordi Statens vegvesen ikke var fornøyd med hvordan Skiveien som utformet som fylkesvei.

Kommunestyret valgte derfor i mars i fjor å ta ut den delen av planen som omfatter Skiveien og områdene øst for Skivene (Skrenten) for å gjennomføre en egen planprosess for dette området.

Saken fortsetter under bildet. 

SKIVEIEN: Her skal det bli kollektivfelt for buss, og det skal tilrettelegges mer for gående og syklende i forbindelse med utbyggingen av Kolbotn sentrum.

 

Skjer raskt

Nå, etter omtrent et år, er det utarbeidet et forslag til områderegulering for Skiveien/Skrenten, på bakgrunn av innspill fra høringsfasen for litt over ett år siden.

Her kan du lese forslaget i sin helhet.

– Nå skal planen til offentlig ettersyn til 13. april, deretter skal merknader som er kommet inn gjennomgås av kommunestyret. Jeg ser for meg at dette kommer til å skje relativt raskt, sier varaordfører og leder for Utvalg for miljø og plan, Kjell G. Pettersen.

Les også: Utsatt behandling av sentrumsplanen

Planområdet omfatter Skrenten mellom Kolbotn kirke i sør og gang- og sykkelveien mellom Skiveien og Nordre Skrenten i nord, samt Skiveien med tre kryss: Skiveien og Sønsterudveien, Skiveien og Kolbotnveien, samt Skiveien og Rikeåstunnelen.

KOLBOTN SENTRUM: Utbyggingen av Skrenten var opprinnelig en del av planene for Kolbotn sentrum, men ble tatt ut som et eget prosjekt. Pettersen forklarer at det er bak disse byggene det skal bygges. 

Saken fortsetter under bildet. 

Barn og miljø

Mange av de nye boligene som bygges nært sentrum er tilpasset eldre, men planen for Skrenten er å gjøre det attraktiv også for barnefamilier. De vil legge til rette for et bilfritt boligområde med gode, skjermede og trygge uteoppholdsarealer.

Les også: Her kan det bli miljøgate!

Det skal legges til rette for at man enkelt skal kunne gå eller sykle trygt til sentrum, i tillegg til at det er satt av minst 30% av arealet blir lekeplass. De ønsker å bygge solcellepaneler og ha grønne tak.

– Miljøaspektet er viktig for alle utbyggingsprosjekter i regi av kommunen, sier Pettersen.

UTVIKLING: Her kommer det til å se veldig annerledes ut når prosjektet er ferdig.

Si sin mening!

Onsdag 14. mars var det informasjonsmøte om planarbeidet, og du kan nå si din mening. Send ditt innspill på nett via kommunens nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/3917. 

Fristen er 13. april.

 

Powered by Labrador CMS