BLE NEDSTEMT: Knut Oppegaard foreslo en løsning, men ble nedstemt.

Foreslo likhet for idrettslagene – ble nedstemt

Høyres Knut Oppegaard reagerte kraftig på den ulike behandlingen av idrettslagene i Nordre Follo. Forslagene hans om mer likebehandling falt.

Publisert Sist oppdatert

15. mars skrev Oppegård Avis en sak om lederne i Kolbotn IL og Oppegård IL, som reagerte kraftig på det de kalte forskjellsbehandling fra kommunens side.

Saken fikk mye oppmerksomhet, og en av dem som engasjerte seg sterkest var kommunestyremedlem Knut Oppegaard (H).

Stridens kjerne går i korte trekk ut på at idrettslagene i gamle Ski kommune, også etter sammenslåingen, har fått økonomisk hjelp til vinterdriften av sine kunstgressbaner, mens Kolbotn IL og Oppegård IL har måtte ta regningen selv.

Foreslo løsning

På gårsdagens møte i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur hadde han en interpellasjon, hvor han foreslo en løsning for å bøte på det han omtalte som «urimelig forskjellsbehandling av kommunens idrettslag».

Han lanserte følgende forslag:

1. Kommunens idrettslag skal likebehandles i størst mulig grad

2. Der det finnes ulik praksis for støtte eller fordeling av oppgaver mellom kommunen og idrettslagene fra tidligere Ski og Oppegård kommuner, skal det finnes frem til omforente ordninger basert på objektiv likebehandling for berørte idrettslag i Nordre Follo kommune.

3. Omforente retningslinjer gjøres gjeldende fra og skal etterregnes fra 01.01.2020. Eventuelle mellomværender skal gjøres opp mellom partene.

I voteringen ble det raskt klart at samtlige av Oppegaards forslag falt. Samtlige forslag fikk fem stemmer, fire fra Høyre og én fra FrP.

Idrettsrådet reagerer

Avgjørelsen skuffer den tidligere Oppegård-politikeren Knut Oppegaard. Han synes begrunnelsen er tynn.

– De (som stemte mot) støttet seg til kommunedirektørens redegjørelse der Nordre Follo kommune forklarer hvor «vondt og vanskelig» det ville være å etterregne dette, og at dette også kunne dreie seg om mye penger. I min (og Høyres) bok er dette et argument for å støtte forslaget heller enn å stemme det ned, sier Oppegaard til Oppegård Avis.

Han understreker også at han mener det er prinsipielt galt at idretten nå skal lide fordi kommunen bruker lang tid på å klarlegge sine egne avtalestrukturer. Spesielt når det er dokumentert at også avtaler i tidligere Ski kommune var basert på muntlige overenskomster.

– Ingen forståelse

Han får støtte av idrettsrådets leder Nina Vøllestad. Hun synes det er merkelig at man viser så liten forståelse for idrettslagene nord i kommunen.

– Kommunedirektøren sier at det her dreier seg om en så stor sum i forskjellbehandling at den blir vanskelig å rette opp for kommunen. Samtidig viser man ingen forståelse for at dette er av mye større betydning for idrettslagene, og nettopp derfor viktig å søke å finne løsninger på. At det skal harmoniseres i fremtiden tar vi for gitt, men det står ikke i veien for at man finner løsninger for å redusere effekten av forskjellsbehandlingen frem til nå, sier Vøllestad til Oppegård Avis.

Ap stemte mot

Et av partiene som ikke støttet Knut Oppegaards forslag var Arbeiderpartiet. Utvalgsmedlem Håkon Heløe forklarer hvorfor de valgte å stemme mot i denne omgang.

– Bakgrunnen for vår beslutning er at vi får opp en egen sak om driftsavtaler til behandling i løpet av våren. Innen den tid vil vi få alle opplysninger på bordet, og dermed kunne ta en avgjørelse basert på all tilgjengelig informasjon. Vi deler bekymringen til Oppegaard, men vi mener det er mer ryddig å ta en slik beslutning når vi kjenner alle konsekvensene. Da skal vi lytte til idretten, slik at det blir mest mulig likt og rettferdig for alle, uavhengig av hvor i kommunen de holder til, sier Heløe til Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS