Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

HAR DU STEMT? Du kan stemme på følgende steder: Ski rådhus, Ski skole, Siggerudhallen, Langhus skole, Kråkstadhallen, Finstad skole, Vevelstadåsen skole, Bøleråsen skole, Kolben, Hellerasten skole, Sofiemyr skole og Østre Greverud idrettshall.
HAR DU STEMT? Du kan stemme på følgende steder: Ski rådhus, Ski skole, Siggerudhallen, Langhus skole, Kråkstadhallen, Finstad skole, Vevelstadåsen skole, Bøleråsen skole, Kolben, Hellerasten skole, Sofiemyr skole og Østre Greverud idrettshall.

Partiene om eventuell koalisjon med enten Høyre eller Ap

Meningsmålinger viser at Nordre Follo skal styres av en koalisjon. I forbindelse med dette har vi stilt følgende spørsmål til partiene: Vil dere søke samarbeid med Høyre eller Arbeiderpartiet?

Publisert

KrF:

 

KrF går til valg på KrFs sentrumspolitikk hvor vi vi prioriterer barn, eldre, klima og en politikk for de som trenger mest.

Vi binder oss ikke til noen side før valget, men søker samarbeid hvor vi får mest mulig gjennomslag for KrFs politikk.

MDG:

Vi vil samarbeide på bakgrunn av politikk, ikke på bakgrunn av navn på parti. 

 

Når valgresultatet er klart, vil vi forhandle med øvrige partier for å finne fram til politikk som er mest mulig i tråd med MDGs partiprogram. 

I forhandlinger lover vi å prioritere miljø- og klimasaker høyest. På andre områder kan vi være med på å diskutere ulike løsninger så lenge vi er trygge på at politikken også er best mulig for et godt skolemiljø, god eldreomsorg, åpenhet, inkludering og økonomi.

Blant de viktigste kravene for en samarbeidsavtale vil for eksempel være vern om Svartskog, Generasjonsparken og andre naturområder som trues av utbygging, en offensiv og effektiv klimapolitikk. Dessuten må vi være trygge på at kandidatene vi bidrar til å sette i posisjoner er egnet til det.

 

Noen partier ligger mye nærmere oss enn andre når man ser på dagens situasjon. Vi har et svært godt samarbeid med V, Sp, Ap og SV i Ski i dag, mens vi i Oppegård er sterkt uenige i H og KrFs politikk i Oppegård. Sistnevnte vil derfor måtte strekke seg mye lengre for at vi skal kunne komme til enighet, men det får vi se på når det nærmer seg.

Venstre:

Venstre går til valg på vår egen ordførerkandidat, Camilla Hille som ordfører, og Venstres gode politikk for Nordre Follo kommune.

Venstre samarbeider med de partier som vil være med på prosjektet om å utvikle Nordre Follo til en åpen, grønn, raus og inkluderende kommune. 

 
 

Sp:

Senterpartiet er et sentrumsparti. Vi går til valg på vår egen ordførerkandidat Tor Anders Østby og vårt program.

Senterpartiet vil samarbeide med de partiene som gir oss mest gjennomslag for vår politikk, basert på valgresultatet.

SV:

 

Nordre Follo SV er et rødgrønt parti. 

Det er derfor nærliggende for oss å samarbeide med Arbeiderpartiet i spørsmålet om samarbeid med Høyre eller Arbeiderpartiet. 

 

Rødt:

Arbeiderpartiet.

 

Pensjonistpartiet:

 

Pensjonistpartiet har hatt et fint samarbeid med H, FrP og KrF i perioden 2011-2019, og vi ønsker å fortsette med det.

Hvis PP skulle komme i vippeposisjon, kan det bli aktuelt å forhandle med Arbeiderpartiet eller den partialliansen som vil gi oss mest makt og innflytelse i Nordre Follo.

FrP:

FrP ønsker å inngå et samarbeid med Høyre, KrF og Pensjonistpartiet. Vi har samarbeidet med disse partiene i både posisjon og opposisjon i en årrekke i Ski, og det har fungert helt utmerket.

Personlig vil jeg si at jeg også har stor sans for Senterpartiets program for Nordre Follo, og vi har i fire år hatt et godt samarbeid med Senterpartiet i Fylkestinget i Akershus.

Jeg håper vi kan prate om et samarbeid etter valget.  Vi ser at Høyre etter alt og dømme blir det klart største partiet i et samarbeid, og vi synes det er naturlig at de da får ordførerposisjonen.

Dog mener jeg et Høyre ledet av Thomas Sjøvold må vise helt andre takter enn det de har gjort når det gjelder involvering av innbyggere og andre partier i politiske prosesser i Oppegård. Man hadde unngått mye av den støyen man nå ser rundt Generasjonsparken og en del andre ting hvis man hadde vært flinkere til å lytte og tydeligere forklare sine politiske valg og kanskje også tilpasse disse etter innspill.

Oppegård er en godt drevet kommune, og Høyre skal ha skryt for mye av det de har foretatt seg de siste 50 årene, men de vil få merke at vi kommer til å kreve en helt annen åpenhet og ønske om dialog i de sakene som skal behandles politisk i Nordre Follo kommune.

Liberalistene:

Nei, Liberalistene vil være uavhengige og stemme fra sak til sak.

 

Les også: Bli kjent med partiene og partienes hovedkandidater før valget

Powered by Labrador CMS