SPENNENDE Å SE HVA SOM SKJER: Fremtiden til Sentrumsbygget på Kolbotn er uviss, og det blir spennende å se hva det blir til til slutt.

Flertallet ønsker å rive Sentrumsbygget

Fylkesutvalget ønsker ikke å bevare det grå, store bygget på Kolbotn.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet om kommunens forslag om å rive Sentrumsbygget og erstatte det med et signalbygg på inntil ti etasjer utformet som to slanke tårn, samt en sokkel på to etasjer for næring.

Forslaget om å rive bygget var ikke i tråd med fylkeskommunens anbefaling, men da saken ble behandlet i fylkesutvalget den 6. februar, kom fylkesrådmannen med et forslag om en videre utredning av saken, med sikt på mulig bevaring av bygget.

Les også: – Bør bevares

Bevaringsforslag falt

I behanlingen og anbefalingen foran behandlingen, var bevaring og videreutvikling av dagens bygg et tema.

– Når det gjelder Sentrumsbygget mener fylkesutvalget at mulighetene for gjenbruk av bygningen, eller deler av bygningsmassen, og eventuell transformasjon av Sentrumsbygget bør utredes nærmere, med sikte på mulig bevaring og integrering i tettstedsutviklingen, sto det å lese i sakspapirene. 

Dette ble imidlertid ikke tatt hensyn til. Forslaget om bevaring fikk bare fem stemmer (Ap, SV og MDG) og falt.

Fylkesutvalget er i all hovedsak positiv til forslaget til områdereguleringsplan for Kolbotn, som er i tråd med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Powered by Labrador CMS