LESERINNLEGG

NATURLIG NÆRMILJØ? Nordre Follo kommune ser ut til å mene at dette området er "naturlig nærmiljø" for Kolbotn skole. Foto: Mari W. Andersen

Hva er et «naturlig nærmiljø»?

«Nordre Follo kommune er bekymret for tomme skolebygg og ønsker dermed å justere skolegrensene for Kolbotn skole. Hvor er kommunens bekymring for innbyggernes trivsel?» skriver Mari Wikhaug Andersen og Håkon Undlien Schanke fra Tårnåsen i et leserinnlegg.

Publisert Sist oppdatert

Kommunen ønsker å justere skolekretsgrensene slik at noen områder av Tårnåsen og Sofiemyr skolekretser blir innlemmet i Kolbotn skolekrets.

RADIUS PÅ FIRE KILOMETER FRA KOLBOTN SKOLE.

Kommunalsjef for oppvekst og læring i Nordre Follo, Sten Tore Svennes, uttaler i ukens Oppegård Avis følgende:

«Elevene har fremdeles godt under fire kilometers skolevei, som er avstandskravet for skoleskyss».

Dette er et svar på kommunens formulering om at de berørte områdene like naturlig kunne tilhørt Kolbotn skolekrets.

Hvis en går ut ifra denne magiske grensen på fire kilometer kan en se at store deler av gamle Oppegård kommune er et «naturlig nærmiljø» for Kolbotn skole. Noen kjappe søk på Google Maps viser at gangavstand fra for eksempel Myrvoll stasjon er 3,3 km, Oppegård båtforening er 3,7 km, Holmlia senter 3 km og til Hauketo stasjon er det akkurat 4 km å gå. Dette kan ikke karakteriseres som «naturlig nærmiljø» for Kolbotn skole?

Les også: Bekymret for tomt skolebygg på Kolbotn

Overgangen fra barnehage til skole er tøff nok i seg selv

Nærmiljø er mer enn geografiske avstander. Vi mener Svennes her viser at kommunen ikke har tatt inn over seg at ulike nabolag består av innbyggere med sosiale bånd innenfor nabolaget.

Særlig for barn er nabolaget en av de viktigste sosiale arenaene. Barna som berøres av disse endringene går i dag i barnehager på Tårnåsen. Her knyttes de første vennskapsbåndene utenfor familien og den nærmeste omgangskretsen.

Overgangen fra barnehage til skole er tøff nok i seg selv. Prøv å tenk tilbake selv til første skoledag. Hva var viktigst for deg? Var det at skolen var så fin og læreren hadde nok studiepoeng i de riktige fagene? Eller var det viktigst med vennene du traff i klassen og i skolegården.

SKIVEIEN: Barna blir utsatt for trafikkfarlige situasjoner.

Sosiale relasjoner til jevnaldrende er en trygghet for fem- og seksåringene. En trygghet som flotte skolebygg og gode pedagoger dessverre ikke kan erstatte.

Hva med konsekvenser?

Svennes uttaler videre at: «Det er ikke lang vei for å besøke medelever som allerede bor i områder som tilhører Kolbotn skolekrets per i dag».

Her blir det viktig å sammenligne de to scenariene:

  1. Barn i småskolealder kan fint gå alene for å besøke barn som bor andre steder på Tårnåsen. Dette er et relativt flatt sammenhengende område som er godt tilrettelagt for myke trafikanter.
  2. Skal barna krysse dalen på fritiden innebærer det både bratte bakker og farlig trafikk. Konsekvensen blir mer trafikk av foreldre som kjører barn til skole og til venner. I ytterste konsekvens vil justeringene kunne føre til utenforskap og mistrivsel. En vet godt at dette igjen fører til mindre læring og dårligere resultater på skolen.
SKIVEIEN.
Powered by Labrador CMS