Utbygging av Storebukta

MØRKT OG SKUMMELT: Den midlertidige gangveien har vært uten belysning siden høsten. To av lysene var tent i dag tidlig, men det var mørk i går kveld, ifølge Espen Kongshaug, som bor med familien i Solbråtanveien.

– Ansvarsfraskrivelse

Den midlertidige gangveien over Storebukta har vært i dårlig stand og uten belysning siden høsten. Innbyggerne er oppgitt over situasjonen og mener at kommunen ikke følger opp utbyggeren og fraskriver seg alt ansvar.

Publisert

Espen Kongshaug (49), som bor med familien i Solbråtanveien på Kolbotn, har i forbindelse med dette kontaktet kommunen flere ganger uten å ha fått svar.

– Jeg har siden november sendt  flere e-poster, ringt, lagt igjen beskjed både på sentralbord og på mobilsvar, samt at jeg har lagt ut en melding på kommunens Facebook-side. Jeg fikk overhodet ingen respons, sier han.

Ifølge e-postene fra ham og de andre innbyggerne i det aktuelle området har kommunen vært orientert om manglende belysning og en dårlig tilrettelegging for gående og syklende siden begynnelsen av oktober i fjor. Til tross for flere henvendelser, var det fremdeles mørkt i området fredag 10. januar.

Kongshaug påpeker at Solbråtanveien er en kommunal vei som brukes som skolevei og er den naturlige gang- og sykkelveien til og fra Kolbotn sentrum for alle beboere i området.

– Solbråtanveien har alltid vært trygg og sikker for alle, men etter at kommunen gav bort deler av veien til utbygger på ubestemt tid, er det eneste tilbudet vi har en gangvei av dårlig kvalitet som ikke engang har ordentlig belysning, sier 49-åringen.

Oppleves som skummel og utrygg

– Gangveien oppleves som skummel og utrygg, særlig for barn. Barneskoleelever, blant annet sønnen vår på åtte år, tør ikke å gå der alene til skolen når det er mørkt. Det er også mange som kvier seg for å gå der om kvelden da de er redd for å bli overfalt/voldtatt. Det er heller ikke spesielt greit å gå der i mørket til og fra jobb da det er lett å tråkke i et hull fylt med vann eller falle. Dette kommer på toppen av at området er preget av anleggstrafikk, sier Kongshaug.

Han påpeker at Solbråtanveien er en kommunal vei til og fra Kolbotn sentrum, togstasjonen og skoler med mer for alle beboere i Solbråtanveien – både for syklende, gående og kjørende – og alle som ønsker å ta seg en tur rundt Kolbotnvannet uten å bruke bil.

MØRKT: Levi (8) synes skoleveien er skummel.

Kontaktet lokalavisen

– Slik det ser ut nå tviler jeg på om denne strekningen noen gang blir åpnet, sier Kongshaug.

Han sier gangveien over Storebukta benyttes av mange, men har så mange hull, groper og dårlig grus at den ikke er brukbar – særlig ikke uten lys.

BRAKKERIGG: Det er fortsatt ingen lys pa brakkerigg.

Kolbotn-mannen viser til paragraf 16.5 i reguleringsbestemmelsene som krever at veiene i det aktuelle området skal være universelt utformet i anleggsperioden.

– Denne gangveien tilfredsstiller på ingen måte kravet om universell utforming. Veien er ikke brukbar for synshemmede/funksjonshemmede, og den er ufremkommelig med rullator og rullestol. Kommunen har tidligere meldt tilbake til oss at nå er lyset på plass, med en lyskaster på brakkerigg og to lyskastere på gjerdet, og de har dermed avsluttet saken, men det har aldri vært noen lyskaster på brakkeriggen. Det ble montert kun to lyskastere i hodehøyde som ikke sprer lyset noe særlig, sier Kongshaug.

– Utbyggers ansvar

– Det er utbyggers ansvar at denne veien vedlikeholdes og belyses, og det er riktig at det er krav til universell utforming.

Wenche Aarvik, utbyggingskoordinator i Nordre Follo

Like før jul kontaktet han og flere andre innbyggere i Solbråtanveien Oppegård Avis i håp om å få hjelp med saken. Mandag 6. januar var det fremdeles mørkt i området. Etter flere henvendelser og purringer fikk Oppegård Avis svar fra kommunen.

Utbyggingskoordinator i Nordre Follo kommune, Wenche Aarvik, sier kommunen har forståelse for de problemer som oppstår når det ikke er godt nok vedlikehold av veien eller god nok belysning til enhver tid.

Hun presiserer at eiendommen som gangveien går over tilhører utbyggeren, Solon Eiendom, og ikke kommunen.

– Før dette var tomten hvor gangveien er etablert i Bonde-Hansens eie. Kommunen har derfor aldri hatt eie av tomten og gangveien over NÆR2, sier Aarvik. 

Hun sier det er stilt som vilkår at det skulle anlegges en gangvei og sykkelvei over området da Solbråtanveien mellom Skogsland og kulverten ble stengt.

– Det er utbyggers ansvar at denne veien vedlikeholdes og belyses, og det er riktig at det er krav til universell utforming, sier Aarvik.

Utbyggingskoordinatoren sier kommunen følger opp de vedtakene de har gjort overfor utbyggeren.

– At det er en utbygger som ikke følger opp sine forpliktelser er et problem for alle og særlig brukere av gangveien, sier Aarvik.

Les også: – Er godt innenfor

– En ansvarsfraskrivelse

Ifølge Espen Kongshaug har han tatt opp saken med blant annet kommunens utbyggingskoordinator i flere omganger.

– Det er svært vanskelig å få svar samt at de ber meg ta dette opp med utbygger direkte. Jeg anser dette som en ansvarsfraskrivelse, sier 49-åringen fra Kolbotn.

Han mener det er kommunen som selv må sørge for å følge opp avtaler de har inngått med utbygger.

– Jeg har ikke kontaktet utbyggeren i det siste da jeg bestemt mener det er kommunens ansvar å sørge for sikker og lys på denne veien, men jeg vet at andre har vært i kontakt med utbygger om dette. At kommunen mener de ikke har et ansvar her – når det er kommunen som har gitt bort denne veistrekningen – er for meg helt uforståelig og vitner om en arrogant holding overfor innbyggerne i kommunen, sier Kongshaug.

OVERSIKT MED LYS: Slik ser gangveien ut med to lyskilder.

– Jeg kjenner jeg blir veldig provosert at kommunen ikke tar seg bryet med å svare meg direkte.

Espen Kongshaug, bor i Solbråtanveien

– Ansvaret ligger hos utbygger

Utbyggingskoordinatoren i kommunen er uenig med Kongshaug. Hun understreker at spørsmålet er svart ut til beboere og beboergruppen flere ganger.

– Det er informert om at ansvaret for vedlikehold og belysning ligger hos utbygger (Solon Eiendom) med deres entreprenør. Kommunen har derfor gjentatte ganger tatt opp problemet med belysning med utbyggeren. Vi har ikke hjemmel til å gjøre noe mer overfor utbyggeren, sier Aarvik.

Lysene kom på plass

Tirsdag denne uken ble lysene montert på plass, men det varte ikke lenge. Gangveien har vært mørkt igjen siden onsdag og natt til fredag 10. januar. I dag tidlig ble to av lysene tent igjen, ifølge Kongshaug. Til tross for det, er han allikevel langt fra å være fornøyd.

 

– Jeg håper at kommunen ikke anser saken som løst, blant annet med tanke på at veien ikke er universelt utformet. Dette er sikkert en fillesak i det store og det hele, men jeg kjenner at jeg blir veldig provosert at kommunen ikke tar seg bryet med å svare meg direkte, sier Kolbotn-mannen.

Han reagerer også på at kommunen skriver i sitt svar til Oppegård Avis at de ikke har hjemmel til å gjøre mer overfor utbyggeren.

– Dersom det virkelig stemmer betyr det jo at utbygger i prinsippet kan ignorere alle pålegg og krav fra kommunen uten konsekvenser. Det har jeg vanskelig for å tro! sier 49-åringen.

 Her kan du lese tilsvaret fra utbyggeren og entreprenøren: – Er godt innenfor

 

 

 

Powered by Labrador CMS