JOBBER MED SAKEN: NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby forteller at NSB har et kontinuerlig fokus på å bedre krisen på Østfoldbanen.

– Sitasjonen på Østfoldbanen vil bedres i løpet av 2018

Mange innstillinger og forsinkelser skal bekjempes. I løpet av 2018 mener NSB at togene igjen skal være i rute.

Denne vinteren har vært et mareritt, både for NSB og for de mange reisende fra Oppegård på Østgoldbanen.

Mange forsinkede tog og innstillinger har nærmest vært dagligdags vare for pendlere fra pendlerkommunen Oppegård i vinter. NSB er klare på at mannskapsmangelen er hovedårsaken til de mange problemene på Østfoldbanen for tiden, men NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby forteller at de håper at situasjonen vil bedre seg snart.

– Som kommunisert i media har NSB i denne perioden mangel på konduktører og lokomotivførere. På enkelte dager fører dette til innstilte tog når vi ikke har nok lokomotivførere til å fylle tjenesten denne dagen, sier han.

Les også: Stadig flere tar lokaltog

– På dager med for få konduktører vil våre kunder oppleve at det er kortere tog eller avstengte vogner, og dermed fullere tog og dårligere komfort. Den bakenforliggende årsaken til mannskapsmangelen er at NSBs ledelse ikke har satt i gang med rekruttering tidlig nok. Situasjonen vil gradvis bli bedre på forsommeren og løses i løpet av 2018, sier han.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Flere tiltak

MANGE UTFORDRINGER: Denne vinteren har det vært mange utfordringer p å Østfoldbanen for tog og passasjerer.

Han fremhever at NSB har gjort flere ting for å bøte på situasjonen.

Les også: Stadig flere tar lokaltog

– Vi har siden august 2017 startet ekstra opplæring av konduktører, og vi rekrutterer nå flere lokomotivførere som er ferdig på Statens Jernbaneskole og som da må gjennom intern opplæring i NSB. På kortere sikt er det svært mange av våre ansatte som gjør en ekstra innsats og jobber mye overtid for at togene skal gå med rett antall vogner, sier han.

I rute snart?

Mange lurer nok, naturlig nok, på om det snart vil bli slik at man kan stole på at togene går som de skal.

Les også: Stadig flere tar lokaltog

– Helt normal situasjon vil være oppnådd i løpet av 2018, samtidig er Østfoldbanen krevende totalt sett på grunn av byggingen av Follobanen, samtidig som banens kapasitet er sprengt, og vi har ikke anledning til å sette inn vesentlig mer kapasitet i togene, eller flere tog, sier Lundeby.

MANGE UTFORDRINGER: Denne vinteren har det vært mange utfordringer p å Østfoldbanen for tog og passasjerer.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Sone 1

Mange pendlere har gitt innspill på at man bør få en kompensasjon for de mange forsinkelsene. Et av forslagene har gått på Sone 1-takst i Oppegård.

Les også: Stadig flere tar lokaltog

– Når det gjelder soneinndelingen er det en beslutning som utelukkende ligger til Ruters ansvarsområde. Slik at det har ikke NSB synspunkter på mulighetene for gjennomføring. NSB innførte i februar 2010 en av Europas beste kompensasjonsordninger ved forsinkelser. Er lokaltoget mer enn 30 minutter forsinket har alle passasjerene krav på 50 prosent prisavslag ved å henvende seg til oss. På den måten kan de som opplever de største manglene på leveranse få kompensasjon, avslutter Lundeby.

Powered by Labrador CMS