KOMMUNENS TILSVAR:

KOMMUNAL LEGEVAKT: Legevakten i Ski holder til i andre etasje på Ski sykehus og brukes av pasientene fra Nordre Follo, Ås, Frogn og Enebakk kommuner. Innfelt: Bildet av fungerende kommunalsjef for helse og mestring i Nordre Follo kommune, Lene Jahren.

Dette sier kommunen

– Det er leit at en av kommunens innbyggere har en dårlig opplevelse av helsevesenet, sier fungerende kommunalsjef for helse og mestring i Nordre Follo kommune, Lene Jahren.

Publisert Sist oppdatert

Her kan du lese selve saken: Måtte vente på hjelp i mange timer

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlag kan vi si noe om kommunens tjenester og samarbeid med andre tjenester, sier Jahren.

Hun sier at i alle enkeltsaker eller hendelser prater de gjerne med den det gjelder for å få en forståelse for hva som har skjedd og hva kommunen kan gjøre annerledes.

– Dette vil bidra til å utvikle og forbedre tjenestene. Vi er opptatt av god dialog med den enkelte og eventuelle pårørende, og vi jobber med å lykkes enda bedre i denne dialogen, sier Jahren.

Prioriteres ut fra hastegrad

– Vi forsøker å ivareta alle innbyggerne på best mulig måte. Legevakt er en øyeblikkelig hjelp-/ akuttjeneste hvor pasientene må prioriteres ut fra hastegrad, og det kan oppstå ventetid, understreker Lene Jahren.

Hun sier videre at helsepersonellet vurderer hastegrad og hvor behandlingen skal gjøres ut fra gitte retningslinjer. Legevakten samarbeider med ambulansetjenesten (AMK) og spesialisthelsetjenesten for å oppnå best mulig kontinuitet og flyt i tjenestene, sier kommunalsjefen.

Hun påpeker at når det gjelder problemstillingen knyttet til manglende syketransport til Ahus, vil AMK prioritere oppdragene fra legevakten opp mot sin totale oppdragsmengde og hastegrader.

Oppfølging fra psykolog

– Innbyggere med psykiske helseutfordringer eller ulike former for avhengighet kan få bistand fra kommunale tjenester til å mestre sine liv på tross av sine utfordringer og eventuelle funksjonstap, sier Jahren.  

Ifølge henne kan det være ulike former for bistand i hjemmet, aktivitetstilbud, hjelp til bolig, Fontenehuset eller koordinatorrolle i forhold til spesialisthelsetjenesten.

– Hvis innbyggeren har behov for behandling, koordineres det via fastlegen. Fastlegen kan henvise til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløp er alle tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og kan eksempelvis være oppfølging fra psykolog.

Avviser kritikken

Kommunen opplyser at Kornmoveien 16 består av kommunale utleieboliger, og at bygget har ukentlig tilsyn fra eiendomsvirksomhetene i kommunen.

– Leietakerne kan ta kontakt med kommunen når det gjelder forhold knyttet til deres leieforhold. Boligen har brannvarslingsanlegg som går direkte til brannvesenet, og det skal være installert komfyrvakt i boligene i forbindelse med rehabilitering for noen år tilbake. Området Psykisk helse og rus har et aktivitetstilbud i bygget noen dager i uken for faste grupper. Helsetjenester gis etter individuell vurdering, på samme måte som til øvrige innbyggere, sier Jahren.

– Det er leit

Legevakten i Ski er en av de totalt to avdelingene til Follo medisinske senter (FMS). Virksomhetsleder Marita Kolstrøm påpeker at de ikke ønsker at noen av pasientene sitter med den dårlige opplevelsen etter å ha vært på legevakten.

– Vi skal behandle alle mennesker likt, uansett om de har rusbakgrunn eller ikke. Det er leit at vedkommende sitter igjen med den dårlige opplevelsen. Vi ønsker at absolutt alle pasientene våre blir godt ivaretatt og jobber alltid med å bli bedre, sier Kolstrøm.

Ifølge henne har de ikke fått så mange klager på lang ventetid på legevakten.

– Vi fikk flere klager på fakturafeil, sier Kolstrøm.

Les også: Slik forklares lang ventetid på legevakten i Ski

Powered by Labrador CMS