KOMMUNEDIREKTØR: Øyvind Henriksen bor i Oslo. Nå blir han kommunedirektør i Nordre Follo.

Han blir den første kommunedirektøren i Nordre Follo

Øyvind Henriksen er ansatt som kommunens øverste administrative leder. Han kommer fra stillingen bydelsdirektør i Bydel Nordre Aker i Oslo kommune.

Publisert Sist oppdatert

Kommunestyret vedtok onsdag kveld ansettelsen av ny administrativ leder og endret samtidig tittelen fra rådmann til kommunedirektør.

Etterpå publiserte kommunen denne pressemeldingen:

Øyvind Henriksen har mer enn 30 års ledererfaring fra kommunal sektor, først ti år i Bærum og deretter i Oslo kommune. De syv siste årene har han vært bydelsdirektør i Bydel Nordre Aker.

– Da jeg ble oppringt av rekrutteringsfirmaet fattet jeg umiddelbar interesse. Jeg var ikke på jobbjakt, da jeg akkurat var i gang med mitt andre åremål i Nordre Aker, men bydelen er godt drevet med sunn økonomi, tjenester med høy kvalitet og tilfredse medarbeidere, og timingen for et skifte var derfor god. Jeg reiser derfor ikke fra noe, men til noe som jeg er veldig motivert for, sier Henriksen.

– Nordre Follo er en attraktiv kommune å jobbe i, med høye ambisjoner og spennende utfordringer. Det å få muligheten til å bidra med å videreutvikle kommunens tjenester er en fantastisk mulighet som jeg møter med ydmykhet, respekt og sterkt engasjement.

Sikre sunn økonomi

Han er tydelig på at det er svært viktig at kommunen klarer å sikre en god og sunn økonomi.

- Dette skal danne fundamentet for videreutvikling og innovasjon slik at kommunen evner å være både foran og forberedt på det som møter oss de kommende årene.

Henriksen ser flere viktige oppgaver i sin nye jobb.

– Nordre Follo er en ung kommune og det er viktig å jobbe videre med å bygge en felles kultur, slik at alle vi ansatte jobber sammen mot felles mål og at vi alle tar eierskap til det vi skal skape: nemlig velferd som virker for innbyggerne våre. Målet om Kommune 3.0 og vektleggingen av samskaping som Nordre Follo er opptatt av, blir viktig. Alt vi skal gjøre skal skapes sammen med innbyggerne våre.

Gode møter med innbyggerne

Videre trekker han fram at Nordre Follo skal være et godt sted å vokse opp og leve i, og at det er viktig å sikre utvikling av gode og trygge bomiljøer i en tid med fortetting og økt tilflytting i årene som kommer.

– Vi må også sikre at vi tilbyr tjenester med høy kvalitet og riktig innhold. Jeg er veldig opptatt av tillitsbasert ledelse og jeg håper at jeg kan bidra til å gi ansatte rom og frihet til å skape de gode løsningene i møtet med innbyggerne. Det er i de møtene kvalitet skapes, og i de møtene skal vi skape gode øyeblikk og trygge og hjelpe våre innbyggere til å mestre egne liv.

Samarbeidet med de folkevalgte er svært sentralt i arbeidet som kommunedirektør.

– Skal vi realisere ambisjonene for Nordre Follo må vi stå sammen og spille på lag. Jeg har alltid vært opptatt av et godt og tillitsfullt samarbeid med politikere og tillitsvalgte. Jeg ser virkelig frem til at vi sammen skal bidra til å videreutvikle Nordre Follo som en god kommune å bo i.

Henriksen bor på Grünerløkka i Oslo, er 62 år gammel og utdannet cand. mag. med musikk mellomfag, kristendom grunnfag og treårig lærerhøgskole. Han har i tillegg en Executive master of management fra Handelshøgskolen BI. Han starter i jobben etter nærmere avtale, senest 1. mars 2021.

Veldig fornøyd med ansettelsen

Ordfører Hanne Opdan er svært fornøyd med ansettelsen av Øyvind Henriksen som kommunedirektør.

- Jeg vil ønske Øyvind Henriksen hjertelig velkommen til Nordre Follo kommune. Det var svært gode og spennende kandidater som søkte på stillingen. Vi har hatt en grundig prosess med bred medvirkning gjennom ansettelsesutvalget, der både folkevalgte og tillitsvalgte har vært med og jobbet sammen med rekrutteringsfirmaet.

Med Øyvind Henriksen får vi en kommunaldirektør som vil videreutvikle og bygge en kultur hvor folkevalgte og administrasjon sammen skal arbeide for å skape en enda bedre kommune

Nordre Follo og resten av kommune Norge står ovenfor store utfordringer. Med Henriksen får vi en leder med solid bakgrunn og oppnådde resultater i endringsledelse.

Det er en forventning om at kommunesammenslåingen og investeringene som er gjort i kommunen ikke bare skal resultere i bedre tjenester, men også økonomiske effektiviseringsgevinster. Vi erfarer at Henriksen med sin bakgrunn og kvalifikasjoner også vil tilrettelegge og gi råd på en slik måte at kommunens økonomi styrkes.

Øyvind Henriksen har et stort engasjement for Nordre Follo og jobben han skal gjøre hos oss, han har bred bakgrunn og lang erfaring fra kommunesektoren senest som bydelsdirektør for Bydel Nordre Aker. Jeg ser fram til samarbeidet med han og resten av kommunens administrative ledelse, sammen med alle de folkevalgte i Nordre Follo, sier Opdan.

Powered by Labrador CMS