Kommunesammenslåing om 22 dager

DELVIS FLYTTING: Den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård, ligger i Sofiemyrveien 8 på Sofiemyr, mellom Oppegård brannstasjon og gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS. Alle avdelingene i dagens UTE Oppegård, med unntak v Vei og park, skal flytte til Ski.

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski.

Publisert

Etter at Oppegård og Ski er slått sammen om 22 dager, skal de kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski slås sammen og splittes i to virksomheter: Vei og park og Vann og avløp.

Dette er UTE Oppegård i dag:

UTE Oppegård er en kommunalteknisk virksomhet som består av fire avdelinger:

  • 1. Vann og avløp
  • 2. Park og idrett
  • 3. Vei (veivedlikehold, trafikktjenesten, transporttjenesten)
  • 4. Planavdeling

Prosjektrådmann i Nordre Follo kommune, Gro Herheim, har vurdert flere alternativer for en total eller delvis samlokalisering av fagmiljøene i de to vikrsomhetene.

Tidligere har Oppegård Avis skrevet at nesten 70 medarbeidere i UTE Oppegård (red. anm.: les mer i faktaboksen) er berørt av dette.

22 ansatte flytter fra Oppegård til Ski

     Vei og park i Nordre Follo:

  • En av de totalt to kommunaltekniske virksomhetene.
  • Ledes av Gry Larsen fra Enebakk.
  • Består av fire avdelinger: plan- og prosjektavdelingen, vei- og trafikkavdelingen, transportavdelingen og avdelingen for park og idrett.
  • Holder til (midlertidig) i Sofiemyrveien 8 frem til miljøstasjonen skal utvides om cirka ett år. Arbeidet med ulike konsepter for den nye lokasjonen skal starte nå i desember-januar.

Det er nå bestemt at virksomheten Vei og park i Nordre Follo skal lokaliseres i Sofiemyrveien 8 på Sofiemyr hvor den kommunaltekniske virksomheten UTE Oppegård  holder til i dag. Dette innebærer at 26 medarbeidere fra Ski skal nå flytte til lokalene på Sofiemyr.

Virksomheten Vann og avløp i Nordre Follo skal lokaliseres i Ski kommune. Som følge av dette skal 22 ansatte fra Oppegård flytte til Drømtorp driftsentral i Teglveien 18A hvor den kommunaltekniske virksomheten Kommunalteknikk i Ski holder til i dag. 

22 ANSATTE FRA OPPEGÅRD SKAL FLYTTE HIT: Virksomheten Vann og avløp fra Oppegård skal flytte til Ski (Drømtorp driftsentral i Teglveien 18A) hvor den kommunaltekniske virksomheten i Ski kommune, Kommunalteknikk, holder til i dag.

– Dette medfører flytting av personell fra de ulike avdelingene i Oppegård og Ski til og fra begge lokasjoner. Flyttingen begynner denne uken og fortsetter i neste uke. All flytting skal ferdigstilles i løpet av uke to, sier Gry Larsen, som er konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård ut dette året.

Fra 1. januar 2020 blir hun leder for virksomheten Vei og park i Nordre Follo kommune, mens Tom Schei (red. anm.: jobber i dag som virksomhetsleder for Kommunalteknikk i Ski) skal lede virksomheten Vann og avløp i Nordre Follo.

Kun delvis samlokalisering – foreløpig?

Det blir som nevnt ovenfor kun delvis samlokalisering av de kommunaltekniske virskomhetene i Oppegård og Ski. Grunnen til dette er plassmangel.

– Hvorfor har dere bestemt dere for å splitte de to virksomhetene på to ulike lokasjoner?

– Det er per dags dato ikke plass til begge virksomhetene på Drømtorp eller på Sofiemyr, sier Gry Larsen.

Tidligere skrev Oppegård Avis at lokasjonen på Drømtorp har behov for betydelig kapasitet innen lager, verksted, garasjer, garderober med mye mer, og krever derfor mye areal.

Midlertidig lokasjon for Vei og park

Når det gjelder lokasjonen av Vei og park på Sofiemyr, skal gjenvinningsstasjonen Follo Ren IKS utvides, som innebærer at de eksisterende bygningene til UTE Oppegård i Sofiemyrveien 8 skal delvis rives om ett år. Det er foreløpig ukjent om dette innebærerer at virksomheten Vei og park må flytte til et annet sted ved utvidelsen av gjenvinningsstasjonen.

– I og med at miljøstasjonen skal utvides må det vurderes lokalisering for virksomhet Vei  og park på lang sikt. Arbeidet med å vurdere ulike konsepter starter i desember/januar, sier Larsen.

Oppegård Avis følger opp saken.

Les mer her: UTE Oppegård ut fra Oppegård

Powered by Labrador CMS