Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

KREVER MER FOKUS PÅ TANNHELSE: Bjørkås et ett av de seks sykehjemmene som har ansvar for beboernes/pasientenes tannhelse i Nordre Follo.
KREVER MER FOKUS PÅ TANNHELSE: Bjørkås et ett av de seks sykehjemmene som har ansvar for beboernes/pasientenes tannhelse i Nordre Follo.

De eldres munnhelse i Nordre Follo

"Vi krever at tennene skal bli en del av det offentlige helsetilbudet for alle i likhet med de andre delene av kroppen", skriver leder for Nordre Follo Pensjonistparti, Ola Øygard, i sitt debattinnlegg.

Publisert

Det er et problem at det norske helsevesen ikke definerer munnen og tennene som en del av kroppen, og at området ikke vurderes på samme måte som andre helsetjenester der den enkelte er vernet mot høye kostnader ved at behandlingen er gratis eller har en liten egenandel.

Vi har sosial ulikhet når det gjelder helse, og spesielt kommer dette til syne i forbindelse med tannhelse.

Sosial ulikkhet

Tannhelsen varierer etter hva slags bakgrunn du har. Personer med lav inntekt har som regel vesentlig dårligere tannhelse enn personer med høy inntekt.

Dagens og morgendagens tannleger skal ikke bare behandle karies. De skal oppdage tegn på omsorgsvikt, vold og overgrep, oral cancer og andre alvorlige diagnoser.

God tannhelse er viktig både for den fysiske og psykiske helsen.

Tannhelsetilbud på sykehjemmene og i hjemmetjenesten

I Nordre Follo er det svært viktig at munnhygienen blir fulgt opp på sykehjemmene og i hjemmesykepleien.

De fleste eldre har i dag  sine egne tenner. Tidligere hadde mange eldre en protese som kunne tas ut og rengjøres. Det var enklere for sykepleierne.

Hvis ikke munnhygienen bli fulgt opp på sykehjemmene og i hjemmetjenesten, kommer forfallet veldig raskt.

Overforbruk av medisiner kan også ha uheldige bivirkninger som munntørrhet og økt kariesrisiko.

Pensjonistpartiet er spesielt opptatt av de eldres tannhelse, og at Nordre Follo kommune må sørge for et godt tannhelsetilbud på sykehjemmene og i hjemmetjenesten.

Vi krever at tennene skal bli en del av det offentlige helsetilbudet for alle i likhet med de andre delene av kroppen.

Powered by Labrador CMS