Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

BEKYMRET: 'Uten KrF og andre sentrumspartier i posisjon vil kommunen gå glipp av mange viktige perspektiver inn i den daglige styringen', skriver den nyvalgte kommunestyrerepresentant for Nordre Follo KrF, Simen Bondevik KrF, i sitt debattinnlegg.
BEKYMRET: "Uten KrF og andre sentrumspartier i posisjon vil kommunen gå glipp av mange viktige perspektiver inn i den daglige styringen", skriver den nyvalgte kommunestyrerepresentant for Nordre Follo KrF, Simen Bondevik KrF, i sitt debattinnlegg.

Nå står alt på spill

"Jeg er bekymret for at Høyre og Arbeiderpartiet vil sette regnskap og tall foran mennesker og miljø, og viktige sosiale verdisaker vil bli satt i baksetet", skriver den nyvalgte kommunestyrerepresentanten for Nordre Follo KrF, Simen Bondevik, i sitt debattinnlegg.

Publisert

Nylig sprakk nyheten om at Høyre og Arbeiderpartiet har signert en intensjonsavtale med mål om å komme til enighet om et samarbeid i Nordre Follo.

"Jeg synes det er synd at de to partiene (Høyre og Ap)som har fremstått som tydelige motstandere gjennom hele valgkampen nå går sammen for å unngå sentrumspartiene."

Simen Bondevik (KrF)

Jeg forstår at Arbeiderpartiet og Høyre er to maktorienterte partier som søker posisjon, men jeg synes det er synd at de to som har fremstått som tydelige motstandere gjennom hele valgkampen nå går sammen for å unngå sentrumspartiene.

Både Høyre og Arbeiderpartiet hadde tjent på å ha med partier som representerer en større bredde av meningsmangfoldet i befolkningen.

Ansvarlig økonomisk styring

Høyre og Arbeiderpartiet har slått fast at de vil «sikre en ansvarlig økonomisk styring». På dette punktet finner de støtte hos alle partier i kommunestyret, selv om vi har litt forskjellige innfallsvinkler og løsninger på problemet.

En trygg økonomisk styring er selve grunnplanken for å drive kommunepolitikk.

Samtidig er jeg bekymret for at Høyre og Arbeiderpartiet vil sette regnskap og tall foran mennesker og miljø, og viktige sosiale verdisaker vil bli satt i baksetet.

Viktigheten av sentrum i politikken

"Jeg er redd for at Ap og Høyre vil glemme viktigheten av å prioritere kommunens primæroppgaver fremfor dyre prestisje-prosjekter."

Simen Bondevik (KrF)

Jeg mener at sentrum i politikken er viktig; både nasjonalt og i Nordre Follo. Vi løfter noen saker, verdier og perspektiver som man ikke finner på fløyene i politikken. KrF vil alltid prioritere de sakene som virkelig betyr noe.

Jeg er redd for at Arbeiderpartiet og Høyre vil glemme at klimakrisen er vår tids største utfordring og viktigheten av grønne lunger nært folk.

Jeg er redd for at Arbeiderpartiet og Høyre vil glemme viktigheten av å prioritere kommunens primæroppgaver fremfor dyre prestisjeprosjekter.

Jeg er redd for at Arbeiderpartiet og Høyre vil glemme å prioritere flere ansatte i skole og barnehage.

Jeg er redd for at Arbeiderpartiet og Høyre vil glemme viktigheten av et tros- og livssynsåpent samfunn.

Klimakrisen og andre utfordringer

KrF kommer ikke til å glemme klimakrisen, vi er klar over at det er vår tids største utfordring og vi må ta grep her i Nordre Follo. Det vil blant annet si å vedta en forpliktende klima- og energiplan hvor utslippskutt tallfestes, sikre grøntområder nær folk og sørge for at kollektivtransport blir et reelt alternativ til privat bilkjøring.

KrF vil sørge for at alle barn blir sett og får en trygg oppvekst, det må være nok lærere i skolen og flere voksne og pedagoger i barnehagen.

Vi vil styrke frivilligheten og ha et seniorvennlig samfunn. Vi vil ha flere ansatte i sykehjem og fortsette utbyggingen av eldreomsorgen. Og vi vil styrke familienes valgfrihet og hindre at politikerne som styrer kommunen også styrer familiene.

Vil aldri gi oss i kampen 

Uten KrF og andre sentrumspartier i posisjon vil kommunen gå glipp av mange viktige perspektiver inn i den daglige styringen.

Men jeg og KrF skal gjøre det vi kan for å minne posisjonen på disse perspektivene, og håper at Høyre og Arbeiderpartiet vil lytte konstruktivt til forslagene våre. Vi vil aldri gi oss i kampen for det som virkelig betyr noe.

Powered by Labrador CMS