KOMMUNESTYRET I NORDRE FOLLO

47 REPRESENTANTER: Bildet av Nordre Follos første kommunestyre (2019-2023) ble tatt høsten 2019 i gamle Oppegård rådhus etter valget høsten 2020. Flere av medlemmene du ser på bildet
47 REPRESENTANTER: Bildet av Nordre Follos første kommunestyre (2019-2023) ble tatt høsten 2019 i gamle Oppegård rådhus etter valget høsten 2020. Flere av medlemmene du ser på bildet

Flere kommuner vil krympe kommunestyrene

Kommunestyret i Nordre Follo kan bli redusert fra 47 til 35 representanter, men foreløpig har ingen av lokalpartiene fremmet forslag om dette.

Publisert Sist oppdatert

"For en kommune som må spare på alle mulige områder, er dette et av mange grep for å finne mulige innsparinger", skriver ordfører Bjørnar Buhaug i Indre Fosen kommune til Kommunal Rapport.

Fakta om kommunestyret

  • Kommunestyret er kommunens øverste politiske styreorgan.
  • Kommunestyret velges i kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år.
  • Kommunestyret i Nordre Follo har 47 medlemmer (2019-2023). Se hele listen her.
  • Ved kommunevalget i 2011 ble det valgt inn 10.785 representanter til kommunestyrene i de daværende 429 kommunene. I gjennomsnitt hadde hvert kommunestyre 25 medlemmer. Antallet medlemmer varierte mellom 11 og 67. Det var bare tre kommunestyrer med 11 medlemmer, som er lovens minstetall. Men 144 har færre enn 20, og det er bare 35 som har flere enn 40.
  • Siden begynnelsen av 1990-tallet har mange kommuner redusert antallet folkevalgte.1 I 1991 var gjennomsnittlig antall medlemmer i kommunestyret nær 30.

Indre Fosen kommune har i underkant av 10.000 innbyggere. Ifølge Buhaug er det først og fremst økonomiske årsaker til at kommunestyret må reduseres fra 37 til 29 representanter. Med dette kan kommunen spare 50.000 kroner per representant. Kostnadene er knyttet til møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, reiseregninger samt andre goder som nettbrett og servering.

I Lillehammer (28.000 innbyggere, 47 representanter) har Ap foreslått å kutte ti representanter for å spare 1 million kroner, ifølge Kommunal Rapport.

Aktuelt for flere kommuner

Kommunal Rapport har et oppslag i ukens avis om at flere kommuner, særlig nye kommuner med store kommunestyrer, velger å kutte i antall kommunestyrerepresentanter som følge av økonomiske utfordringer i disse kommunene.

Indre Fosen gjør det. Molde og Ålesund også, Sunnfjord utreder og Nærøysund er ikke kommet så langt. De som skal kutte i antall kommunestyrerepresentanter må vedta det før neste lokalvalg.

Opp til lokalpolitikerne

Nordre Follo har foreløpig ingen forslag om å krympe dagens kommunestyre. Det bekreftes av kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Dette er noe politikerne eventuelt må enes om, skriver Henriksen til Oppegård Avis.

Oppegård Avis har skrevet at Nordre Follo har et svært høyt gjeldsnivå og store økonomiske utfordringer. Som følge av dette har kommunedirektøren foreslått å gjøre ulike kutt og omstillingstiltak i tjenestene på til sammen 95 millioner kroner i 2022. For 2023 er det foreslått enda større innsparinger.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet ordfører Hanne Opdan tidligere i dag. Hun sier at det ikke er aktuelt å foreslå kutt i antall kommunestyrerepresentanter i Nordre Follo. Les hele saken her: – Vi har et fornuftig antall representanter i kommunestyret

Dette sier kommuneloven:

Kommuneloven har ingen øvre grense for antall medlemmer i kommunestyret, men det settes minstekrav til antall medlemmer ut ifra kommunens innbyggertall:

  • ikke over 5.000 innbyggere, minst 11 representanter.
  • over 5.000, men ikke over 10.000 innbyggere, minst 19 representanter.
  • over 10.000, men ikke over 50.000 innbyggere, minst 27 representanter.
  • over 50.000, men ikke over 100.000 innbyggere, minst 35 representanter.
  • over 100.000 innbyggere, minst 43 representanter.

Det er folketallet ved nest siste årsskifte før kommunevalget som gjelder.

Kilde: Kommunelovens §7

Kan reduseres med tolv

Før kommunesammenslåingen for snart to år siden hadde gamle Oppegård kommune 31 representanter i kommunestyret, mens gamle Ski kommune hadde 41 representanter.

Storkommunen Nordre Follo med sine drøye 60.000 innbyggere har nå 47 representanter i kommunestyret (2019-2023), men det kan krympes helt ned til 35 representanter. Det sistnevnte tallet er altså nedre grense eller minimumskravet, basert på innbyggertall for kommuner med over 50.000 innbyggere, men ikke over 100.000 innbyggere.

For større kommuner som Oslo (kommuner med over 100.000 innbyggere) er minimumskravet 43 representanter, mens de kommunene som har over 5.000, men ikke over 10.000 innbyggere, er minstekravet 19. har en kommune befolkningsgrunnlag på under 5.000 innbyggere, er minstekravet satt på elleve representanter.

Kommuneloven har ingen øvre grense for antall medlemmer i kommunestyret, men medlemstallet skal være et oddetall, som fastsettes politisk i hver kommune.

KOMMUNESTYRET I NORDRE FOLLO (2019-2023): Slik så kommunestyret ut etter valget i 2019.
KOMMUNESTYRET I NORDRE FOLLO (2019-2023): Slik så kommunestyret ut etter valget i 2019.

Fra 11 til 77

Ifølge Kommunal Rapport har Ålesund kommune (består av fem gamle kommuner: Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog kommuner) med sine 66.700 innbyggere det største kommunestyret i Norge (77 representanter).

Videre på listen finner vi Kristiansand (cirka 112.000 innbyggere) med 71 representanter, etterfulgt av Stavanger (cirka 144.000 innbyggere) og Trondheim (cirka 206.000 innbyggere) med 67 per kommune, mens Oslo med sine 700.000 innbyggere har 59 representanter.

Powered by Labrador CMS