POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE: På bildet kan du se ordfører Hanne Opdan sammen med kommunedirektør Øyvind Henriksen.
POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE: På bildet kan du se ordfører Hanne Opdan sammen med kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Vi har et fornuftig antall representanter i kommunestyret

Ordfører Hanne Opdan sier at det ikke er aktuelt å foreslå kutt i antall kommunestyrerepresentanter i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

– De fleste kommunene som nå vurderer å redusere antall folkevalgte har flere representanter eller en langt høyere andel representanter sett i forhold til folketall. Nordre Follo kommune har allerede gjort den reduksjonen som er aktuell i andre kommuner nå, sier ordfører Hanne Opdan.

Dette sier kommuneloven:

Kommuneloven har ingen øvre grense for antall medlemmer i kommunestyret, men det settes minstekrav til antall medlemmer ut ifra kommunens innbyggertall:

  • ikke over 5.000 innbyggere, minst 11 representanter.
  • over 5.000, men ikke over 10.000 innbyggere, minst 19 representanter.
  • over 10.000, men ikke over 50.000 innbyggere, minst 27 representanter.
  • over 50.000, men ikke over 100.000 innbyggere, minst 35 representanter.
  • over 100.000 innbyggere, minst 43 representanter.

Det er folketallet ved nest siste årsskifte før kommunevalget som gjelder.

Kilde: Kommunelovens §7

Nordre Follo hadde 60.596 innbyggere per utgangen av august 2021. Ordføreren påpeker at ved kommunesammenslåingen av Oppegård og Ski i 2020 ble antall av kommunestyrerepresentantene fra de to gamle kommunene redusert fra totalt 72 til dagens 47.

– Ålesund (etter at fem gamle kommuner ble slått sammen), som har litt over 6.000 innbyggere mer enn oss, har 77 representanter. Molde (cirka 32.000 innbyggere), som er har litt over halvparten av vår folkemengde, har 59 representanter. Kristiansand med sine 112.000 innbyggere har 71 representanter, sier Opdan.

Les også: Flere kommuner vil krympe kommunestyrene

Kontaktflate med innbyggerne

Nordre Follo har foreløpig ingen forslag om å krympe dagens kommunestyre. Det bekreftes av kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Dette er noe politikerne eventuelt må enes om, skriver Henriksen til Oppegård Avis.

Hanne Opdan understreker at demokrati er svært viktig.

– Vi må sikre at flest mulig innbyggerstemmer blir hørt, også de som finner tilhørighet i mindre partier. Det er viktig at vi har en god kontaktflate mellom innbyggere og folkevalgte, sier Opdan.

Hun frykter blant annet at folkevalgte i Nordre Follo blir mindre tilgjengelige og mindre synlige for innbyggerne hvis dagens antall av kommunestyrerepresentanter blir redusert.

– Blir antallet folkevalgte for lite, er det fare for at folkevalgte blir mindre tilgjengelige og mindre synlige for innbyggerne. Ombudsrollen blir skadelidende hvis antall folkevalgte blir redusert slik at deler av kommunen geografisk eller aldersmessig blir underrepresentert, sier Opdan.

Les også: Utgiftene til politikken i Nordre Follo doblet på ett år

– Fornuftig antall

Videre påpeker ordføreren at mye av det folkevalgte arbeidet foregår i råd og utvalg, og at antall saker og kompleksiteten tilsier at det bør være tilstrekkelig antall folkevalgte for å sikre en god behandling av sakene.

– Når man hensyntar demokrati, arbeidsmengde, styringsdyktighet og økonomi, mener jeg Nordre Follo ligger på et fornuftig antall representanter. Dette bekreftes også på antall representanter i kommuner vi kan sammenligne oss med.

Av de sammenliknbare kommunene nevner hun Moss (cirka 50.000 innbyggere, 49 representanter, Sarpsborg (cirka 48.000 innbyggere, 43 representanter), Fredrikstad (cirka 82.000 innbyggere, 53 representanter), Tønsberg (57.000 innbyggere, 49 representanter), Sandefjord (cirka 65.000 innbyggere, 45 representanter), Skien (cirka 55.000 innbyggere, 55 representanter), Lørenskog (cirka 44.000 innbyggere, 47 representanter), Lillestrøm (88.000 innbyggere, 55 representanter) og Indre Østfold (cirka 45.000 innbyggere, 45 representanter).

Fra 47 til 41 eller færre?

På regjeringen.no kan vi lese at etter kommunereformen har det vært vanlig at kommunestyret i den nye storkommunen får omtrent like mange medlemmer som kommunestyret i den største av de gamle kommunene.

I vårt tilfelle ville det ha vært et kutt på seks representanter, fra dagens 47 til 41 (før sammenslåingen hadde gamle Ski kommune 41 representanter mens Oppegård hadde 31), eller helt ned til 35, som er nedre grense for vår kommunestørrelse (50.000-100.000 innbyggere), ifølge kommuneloven.

Videre kan vi lese at Aure, Kristiansund og Bodø kommuner ikke endret antallet representanter etter at de ble slått sammen med henholdsvis Tustna, Frei og Skjærstad. Re kommune har like mange representanter som gamle Våle kommune hadde.

I Fredrikstad, Sarpsborg, Arendal og Hamar fikk det nye kommunestyret faktisk en del færre medlemmer enn det som var tilfelle i de gamle bykommunene. Det samme er tilfelle i Vindafjord, hvor kommunestyret nå har 25 medlemmer – mot 29 i gamle Vindafjord kommune, og 21 i Ølen kommune.

Dermed kan man si at mønsteret vært det følgende: Det største kommunestyret fortsetter med omtrent samme antall representanter eller noe færre, mens plassene i de andre kommunestyrene blir borte, står det på regjeringen.no.

Les også: – Lederne får betalt som fortjent

Powered by Labrador CMS