Trafikksikkerhet i Skiveien

KJØRTE I 85 KM/T I 50-SONEN: UPs kontroll i Skiveien har resultert i syv forenklede forelegg og to anmeldelser for hastighetsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 kilometer per time i 50-sonen.
KJØRTE I 85 KM/T I 50-SONEN: UPs kontroll i Skiveien har resultert i syv forenklede forelegg og to anmeldelser for hastighetsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 kilometer per time i 50-sonen.

Flere ble tatt i fartskontroll i Skiveien

Utrykningspolitiet hadde laserkontroll i 50-sonen i Skiveien tidligere i dag. Flere bilførere fikk bot og ble anmeldt for hastighetsovertredelser.

Publisert

  Resultatet ble syv forenklede forelegg og to anmeldelser for hastighetsovertredelser. Den høyeste målte hastigheten var 85 kilometer per time i 50-sonen, sier operasjonsleder Leif Walle i Øst politidistrikt.

En av dem som reagerer kraftig på dette er Stian Knudsen (37). Tobarnsfaren, som bor ved HV-huset på Solbråtan, er bekymret for trafikksikkerheten på stedet, men er ikke overrasket over de grove hastighetsovertredelsene som har blitt registrert av politiet i dag.

– Behovet for hyppigere kontroller viser seg å være til stede. En og annen stikkprøve holder ikke med slike overtredelser av fartsgrensene. Jeg har hatt flere observasjoner av biler som kjører vesentlig raskere enn det som har blitt målt i dag. Jeg er også sikker på at grove hastighetsovertredelser foregår her daglig, så her er det ikke snakk om isolerte hendelser, sier Knudsen.

– Ressursspørsmål

Operasjonsleder Leif Walle sier at politiet har tusenvis av adresser de skulle ha besøkt og kontrollert, men de er nødt til å prioritere ressurser.

– Vi har dessverre ingen kapasitet til å være til stede på alle adresser, men vi reiser ofte dit hvor det klages fra eller til steder vi har kunnskap om at hastighetsovertredelsene ofte skjer, sier han.

Samtidig påpeker operasjonslederen at det ikke er bare politiets ansvar å sørge for trafikksikkerhetstiltak på stedet.

– Det er Statens vegvesen (SVV) som har ansvar for Skiveien, men det er helt åpenbart at Oppegård kommune også har ansvar for veitrafikken i kommunen i samarbeid med SVV og politiet, og de må tilrettelegge for fysiske tiltak som for eksempel skilting, fartshumper og innsnevringer. Det er mange ting kommunen kan sette i gang for å legge press på myndighetene, blant annet trafikktellinger og fartsmålinger i egen regi, sier Walle.

– Fraskriver seg alt ansvar

Knudsen sier han har vært i kontakt med SVV om aktuelle tiltak som han mener bør komme på plass for å redusere risiko for alvorlige uhell.

– Jeg har dessverre fått beskjed om at statistikken for alvorlige uhell på stedet ikke er høy nok til at de kan sette i gang med tiltak, sier han.

Oppegård kommune har også blitt kontaktet av Knudsen og andre innbyggere som bor langs Skiveien.

– Alle henvendelser som kommunen har mottatt vedrørende bekymringer for den utrygge veien, har blitt bortforklart med at Skiveien er en fylkesvei og dermed SVVs ansvar. Vi opplever at kommunen fraskriver seg alt ansvar og med det ikke tar hensyn til sine innbyggere langs denne risikoutsatte veien. Det har dessverre vært en dødsulykke her for få år siden, og jeg er redd for at det kommer nok dessverre til å skje igjen om tiltak uteblir, sier Knudsen.

Opptatt av trafikksikkerheten for barn

Stian Knudsen sier engasjementet hans for Skiveien har økt i det siste siden det er først og fremst snakk om trafikksikkerheten for skolebarn i området.

– Barna mine har venner i Heimenveien, så for å besøke dem må Skiveien krysses daglig. Jeg har også observert barn og voksne som har forsøkt å krysse Skiveien ved Shell-stasjonen, som har resultert i farlige hendelser da bilene enten kommer fort eller ikke har fokus på veien, sier 37-åringen.

Han påpeker at det også bor barn i Heimenveien som går på Sofiemyr skole.

– De må krysse Skiveien hver dag enten ved et uoversiktlig fotgjengerfelt eller ved en mer oversiktlig overgang uten fotgjengerfelt, sier Knudsen.

Les også: Manglende sikring i Skiveien

 

Powered by Labrador CMS