TOLV ÅR GAMMEL: Tårnåsen skole er en av de totalt seks barneskolene i Oppegård. Store deler av den gamle skolen (fra 1973) brant ned i en voldsom brann 16. mars 2010. Brannen startet fordi noen barn lekte med ild.

– Stillingen var midlertidig

Kommunen søker nå etter en ny rektor for Tårnåsen skole.

Publisert Sist oppdatert

Tårnåsen skole er bygget for å huse 700 elever. Skolen har 70 ansatte og 562 elever, som gjør den til den største barneskolen i Oppegård når det gjelder antall elever på skolen per i dag.

Det har vært mye utskifting blant skoleledelsen på Tårnåsen etter at den gamle skolen brant i 2010.

Nina Kristin Sæthre, som var rektor på Tårnåsen skole i fire og et halvt år, sa opp jobben i slutten av februar i år. Siden slutten av november i fjor ble rektoren fra Ski ungdomsskole, Cathrine Sandsmark, konstituert som rektor på Tårnåsen frem til den nye rektoren, Hege Ekanger Bjerke (53), tiltrådte i stillingen mandag 2. februar.

FEM REKTORER PÅ TI ÅR: Hege Ekanger Bjerke ble ansatt som den femte rektoren på Tårnåsen skole i løpet av de siste ti årene.

Var ikke lyst ut

53-åringen, som bor på Skullerud i Oslo, jobbet både som assisterende rektor i grunnskole og i administrativ lederstilling i voksenopplæringen i Oslo før hun ble ansatt som den nye rektoren på Tårnåsen for snart tre måneder siden.

Det viser seg nå at den faste rektorstillingen ikke var utlyst frem til nå. Først fredag 8. april ble den lyst ut av Nordre Follo kommune. Søknadsfristen løper ut denne helgen (søndag 24. april), som betyr at de fem dagene i påsken utgjør en tredel av den korte søkeperioden.

– Hege Ekanger Bjerke ble ansatt midlertidig. Stillingen måtte nå lyses ut som en fast stilling siden tidligere rektor har sagt opp, forklarer kommunalsjef Arnfinn Almås i Nordre Follo.

– Før det er avklart helt sikkert at en stilling er ledig kan vi ikke lyse ut en fast stilling. Når dette er avklart, lyser vi en fast stilling. Hovedregelen vår når det kommer til utlysninger er at den ligger ute i to uker. Dette kan variere noe avhengig av når på året vi lyser ut, hvor vi gjør avklaringer i samarbeid med tillitsvalgte som deltar i ansettelsesprosessen, utdyper Almås.

Oppegård Avis har bedt kommunen om å forklare årsaken til at dette ikke har blitt kommunisert på noen som helst måte frem til avisen oppdaget annonsen om en fast rektorstilling. Rektoren selv har heller ikke formidlet dette under intervjuet med Oppegård Avis i slutten av februar.

Les også: Ny rektor for skolen i skogen

71 ledige stillinger

Kommunen har fortsatt mangel på lærere, assistenter og barnehageansatte. På Finn.no ligger det nå 71 ledige stillinger fordelt på 15 annonser. Krigen i Ukraina har skapt behov for ansatte med kompetanse i ukrainsk eller russisk.

– Nå på tampen av pandemien har vi fortsatt et forholdsvis høyt sykefravær selv om det varierer og ser ut til å bedre seg. Vi har kartlagt ansatte i barnehager og skoler som har kompetanse i ukrainsk eller russisk, og vil også måtte rekruttere flere ansatte når vi får flere barnehagebarn eller elever i skolene våre, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

Ti ukrainske elever

Krigen i Ukraina har ikke ennå ført med seg mange flyktninger til Nordre Follo. Per i dag har kommunen stort sett bare mottatt ukrainske elever som har kommet seg hit med foresatte på egenhånd, det vil si via selvbosetting.

Regelverket sier at barn som skal være i Norge lenger enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring. Etter tre måneder har barn plikt til opplæring. Ukrainske barn som kommer til Norge vil sannsynligvis være her lenger enn tre måneder og har derfor rett til grunnskoleopplæring.

– Det har begynt noen elever fra Ukraina. De har tatt kontakt med aktuelle skoler og fått tilbud om plass på nærskolen, som igjen har dialog med velkomsttilbudet på Tårnåsen skole. Rett før påske har vi registrert at det har kommet nærmere ti elever, sier Arnfinn Almås.

29 elever i velkomstklassen

Velkomstklassen startet opp på Tårnåsen skole høsten 2014 og hadde om lag 20 elever fra flere ulike nasjonaliteter i desember 2020. Per fredag 22. april hadde velkomstklassen 29 elever og det skulle være totalt 32 elever fra neste uke.

Elevene hører til på ulike trinn og kommer fra flere barne- og ungdomsskoler i kommunen. De er i velkomstklassen på Tårnåsen skole tre dager i uken, mens de resterende to dagene i uken er de på nærskolen sin.

– Velkomsttilbudet er for elever fra hele kommunen, men blir nok brukt mest av skolene nord i kommunen på grunn av reisevei. Flyktninger og andre elever med minoritetsspråklig bakgrunn får også opplæring ved nærskolen sin, innenfor rammen av tilpasset opplæring og særskilt språkopplæring. Alle skoler tar godt imot disse elevene, og vurderer behov for velkomsttilbud og annen oppfølging, eksempelvis særskilt språkopplæring/ norskopplæring, sier Almås.

Elevene begynner i velkomstklassen når de kommer til Norge og følger normalt undervisningen i ett år. Her lærer de norsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. De har også ballspill og aktiviteter i gymsalen og skolegården, svømming og ski. Målet er en rask og god integrering i kommunen.

433 ledige plasser på Kolbotn

Per i dag har Nordre Follo et felles velkomsttilbud på Tårnåsen skole for hele kommunen, men det vurderes utvidelse av tilbudet på Kolbotn skole, ifølge kommunalsjefen.

Dette har noe med mye ledig kapasitet på den nye Kolbotn skole å gjøre siden denne skolen har blitt bygget med kapasitet til 784 elever ved maksimal utnyttelse. Da skolen ble åpnet i midten av november i fjor, hadde den 433 ledige plasser. For å sammenlikne, har Sofiemyr skole 385 elever.

98 barn og unge

Kommunen har fremdeles ingen konkrete planer for bruk av ledig kapasitet på Kolbotn skole fra neste skoleår. Dette bekreftes av kommunalsjefen.

– Vi vurderer nå muligheten for å utvide velkomsttilbudet for minoritetsspråklige elever ved å ta i bruk ledige lokaler på Kolbotn skole. Dette vurderer vi fortløpende når vi erfarer hvor mange barn og unge som bosettes i kommunen. Erfaringstall viser at om lag 40 prosent av de flyktningene som kommer er barn under 14 år, sier Almås.

Siden Nordre Follo har sagt ja til å ta imot 245 flyktninger i 2022 (200 av disse fra Ukraina), kan det bety at cirka 100 av disse kan være barn og unge under 14 år.

Selv om kommunen flytter hele velkomsttilbudet fra Tårnåsen skole til Kolbotn skole, vil de fremdeles ha mye ledig kapasitet på Kolbotn skole.

Powered by Labrador CMS