Arbeid med reservevannsledning fra Oslo til Oppegård

ALTERNATIV TURVEI: Fløisbonnveien er stengt fra 29. oktober 2018 og frem til 20. juni 2019 (se orange linje på kartet). Stien som kan benyttes i perioden frem til 20. juni er merket med blått.

Slik kommer du til marka

Frem til skoleferien anbefales det å benytte den alternative turveien langs Fløisbonnveien for å komme til marka.

Publisert

Oppegård Avis har skrevet at i forbindelse med etablering av reservevannsledning fra Oslo til Oppegård ved Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud, har det siden i fjor høst foregått anleggsarbeider i Fløisbonnveien.

Det graves fortsatt en grøft i Fløisbonnveien. I forbindelse med anleggsarbeidene på stedet er turveien, som vi tidligere har skrevet om, midlertidig lagt om. Dette er nødvendig for at arbeidene kan foregå i sikre omgivelser. 

      Reservevannsledning: 

  • Kommunestyret vedtok i juni 2017 en intensjonsavtale mellom Justisdepartementet og Oppegård kommune om samarbeid for etablering av ny vannledning i Marka-sonen.
  • Den nye reservevannledningen vil øke vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Follo-regionen vesentlig.
  • Ledningen blir samlokalisert med ny lysløypetrase rett vest for Politiets Nasjonale Beredskapssenter.
  • Ferdigstillelse er planlagt innen 2020.
  • Ledningen skal knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien.

Les også: Stenger Fløisbonnveien i to perioder

Alternativ turvei langs Fløisbonnveien

Tidligere denne uken fikk hovedentreprenøren Skanska, som står for anleggsarbeidene i forbindelse med byggingen av PNB, en henvendelse med spørsmål om hvor den alternative turveitraseen nå går. 

Skanska har nå publisert en illustrasjon som viser den alternative turveien langs Fløisbonnveien (merket med en blå linje på kartet). De presiserer i sin blogg at denne traseen må benyttes frem til skoleferien. Den oransje linjen viser den stengte delstrekningen i Fløisbonnveien.

 

Andre alternative innganger til marka

Oppegård kommune anbefaler å bruke andre innganger til marka i anleggsperioden:

  • Nordover kan du gå til Ødegården, krysse Oldtidsveien og ta tverrforbindelsen, nå med lys, i retning Åsland og videre inn i Marka.
  • Sydover kan du gå inn fra området ved Plantasjen/ Biltema/ Coop Extra og inn på stien bak gjenbruksbutikken OMA. Derfra kan du gå sydover for å komme over E6 til Marka.

Les også: Ny friluftsbro til 10 millioner

 

Powered by Labrador CMS