Åpent brev til mobbere

LESERINNLEGG: Mobbing medfører stor skade og uendelig mye sorg – ikke bare hos mobbeofferet, men også for familien til den det gjelder.

I tusenvis av hjem i Norge kjemper foreldre hver dag en intens kamp for å få sine barn til å gå på skolen. Barna er motvillige fordi de vet at de nok en dag kommer til å møte de avskyelige metodene som du og dem du får med på mobbingen, bruker.

Handlingene dine medfører bruk av enorme ressurser for å hjelpe dem som blir rammet av mobbernes ondskapsfullhet.

I verste fall får mobbingen meget dramatiske utfall.

Enorme konsekvenser

Jeg er en bestefar som i en tid har fulgt situasjonen til et mobbet barnebarn. Jeg har sett på de konsekvensene som mobbing fører med seg, ut over de som rammes direkte som mobbeofre. La meg dele disse med deg:

- Tenker du på hvilken tapping av energi mobbingen betyr for faren og moren til den som blir mobbet når de skal utføre sin egen jobb og samtidig bekymre seg over hvordan barnet deres har det på skolen?

- Tenker du på all den tiden rektorer, inspektører, klasselærere, helsepersonell og andre som blir involvert i en mobbesak, må bruke på å løse den?

- Tenker du på den tiden lærerne må bruke på mobbesaken i og utenfor klasserommet, i stedet for å bruke tiden på å tilrettelegge og gjennomføre den absolutt beste undervisningen for deg og dine klassekamerater?

- Tenker du noen gang på at politikerne våre – som er veldig opptatt av mobbing som et alvorlig fenomen - må bruke tiden sin til å tenke på hvordan de skal løse mobbeproblematikken, i stedet for å fokusere på å skape et samfunn som er best mulig - ikke minst for dere som skal overta det?

- Tenker du på at dine foreldre blir involvert i mobbeproblematikk på foreldremøter, i stedet for at de sammen med de andre foreldrene og læreren, bruker tiden til å legge forholdene til rette for at dere skal kunne reise på skoleturer og ellers ha den aller beste skolen?

- Og har du tenkt på at foreldre som har barn som er mobbere ofte blir baksnakket (dessverre) og at det stilles spørsmål ved deres evne til å oppdra barna sine og lære dem folkeskikk?

Hundrevis av millioner

Legger man sammen all den tiden alle som er involvert bruker hver dag for å bekjempe mobbing og bøte på dens skadevirkninger, så snakker vi om mange, mange hundre millioner kroner i året – penger og tid som kunne vært brukt til helt annen samfunnsmessig nytte.

Du burde også tenke på at mobberne ofte i årevis blir husket som mobberen, bøllen og plageren. I verste fall – for deg - kan dette bety at en fremtidig arbeidsgiver som får kjennskap til slike karakteregenskaper vil kunne bruke det mot deg i en ansettelsessituasjon. Du burde ha sett teaterstykket «Klassen» som gikk på Nationaltheatret for noen år siden. Da vil du ha forstått hvordan fortiden innhenter en mobber mange år etter at han/hun gikk på skolen.

En pest

Du som kanskje ikke er involvert i mobbingen, men ikke kan unngå å se hva som foregår.

Hvorfor er du passiv?

Hvorfor stiller du ikke opp for den/de som blir mobbet?

Hvis du får et rykte om at du er en rettskaffen person som sloss for de svakeste får du et godt omdømme og vil nyte stor respekt i samfunnet rundt deg. Glem at du kan få kritikk fra de såkalte «kule» - som ofte er kilden til mobbing i skolen. Nyt heller følelsen av at du har stått opp for en som trenger det.

Tenk på disse virkningene og kom i gang med å fjerne denne avskyelige pesten som har fått for stor utbredelse i norsk skole og ellers i arbeidslivet.

Dette skriver jeg ikke for å straffe deg, men for å hjelpe deg til å finne en kurs i livet som vil være langt bedre enn den du nå er inne på.

Med hilsen,
Bestefar (75)

NB: Brevet er undertegnet anonymt da vedkommende ikke tar sjansen på at det skal kunne brukes som begrunnelse for mer plaging av sitt barnebarn. Redaksjonen kjenner skribentens identitet.

Powered by Labrador CMS