ENGASJERT: Sv politiker Nicholas Wilkinson er opptatt av støybekymringene på Taraldrud.

En stemme mot skyting

– Planene fra staten tar ikke støyen på alvor, skriver SVs Nicholas Wilkinson i dette innlegget.

Publisert

Beredskapssenteret på Taraldrud vil pepre oss med skyting og helikopterstøy. Skyting rett ved Norges tettest befolkede område. Vi som bor her kan fortsatt bli skjermet mot støyen, men vi trenger en sterk stemme på Stortinget til å tale vår sak.

Fuglekvitter og sjokkgranater

Vi som bor og er oppvokst i Oppegård liker oss her nettopp fordi det er en god blanding av by og natur. Men nå skal fuglekvitter byttes ut med sjokkgranater og skyting. Det ødelegger skogen og hverdagen for oss voksne, men verst blir det for barna i barnehagen og skolen som skal vokse opp med helikoptre og skyting.

Les også: – Beredsskapssenteret ønskes velkommen

Planen fra staten tar ikke støyen på alvor. Jeg stoler ikke på at myndighetene tar dette seriøst, med mindre vi tvinger dem til å ta oss på alvor.

PS!  Innlegget fortsetter under bildet!

STORT: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) og et kart med forklaringer. Illustrasjonen viser de ulike anleggenes plassering i skisseprosjektet, med øvingsanlegg mot nord (venstre), helikopterplass, hovedbygg og ansattparkering sentralt på tomten, og hovedport med gjesteparkering og varemottak sør på tomten. Hovedatkomst krysser gjennom et 150 meter bredt grøntdrag mellom Taraldrudkrysset og hovedporten. I grøntdraget etableres en turvei og friluftsbru.

 

Flytting til Rygge

ENGASJERT: Sv politiker Nicholas Wilkinson, her fotografert sammen med FAU- representantene Caroline Monstad og Paal Sjøvall, er svært opptatt av støybekymringene rundt Taraldrud.

H-FrP-regjeringen får massiv kritikk for manglende handlekraftig og lite forbedring i sikkerheten og beredskapen etter 22. juli. Dermed er jeg nokså sikker på at de vil kjøre gjennom beredskapssenteret som allerede er forsinket, uten å se skikkelig på konsekvensene for oss som bor i Oppegård, og miljøet her.

Les også: – Vi ønsker et godt og forklarende svar

Alle partiene ønsker beredskapen på plass så raskt som mulig, så selv om Rygge kunne vært en bedre plassering er det lite sannsynlig at senteret blir flyttet. Å skrive noe annet er å lure oss som bor i Oppegård. Som Oppegårds kandidat til Stortinget vil jeg se på mulighetene for flytting, men jobbe mest for løsningene vi fortsatt kan få på plass.

Våre muligheter

Det må bygges støyskjerming rundt senteret så vi hører minst mulig til skytingen og granatene.  Vi må begrense tidene de får lov å skyte og øvelsene må flyttes lengst mulig bort fra barnehagene og skolene i Oppegård.

Les også: Ordfører Sjøvold: – Engasjer dere i Taraldrud-saken

ENGASJERT: Sv politiker Nicholas Wilkinson, her fotografert sammen med FAU- representantene Caroline Monstad og Paal Sjøvall, er svært opptatt av støybekymringene rundt Taraldrud.

Jeg vil også utfordre kommunen til å sette opp støymålere slik at vi kan reagere tydelig og kraftig om støyen blir enda verre enn de har lovet.

Vi må høres

Det er bra at alle politikerne i Oppegård er samlet mot planen for beredskapssenteret slik de er nå. Men vi trenger politikere som er prinsipielle i motstanden mot skyting og sjokkgranater så nære barna våre. I Ski kommunestyre var det bare SV som sa nei.

Les også: – Hvem ivaretar barna?

Vi har fortsatt store muligheter til å gjøre ting bedre med støyskjerming, begrensning på skyting og flytting av øvelser. Men vi trenger en sterk stemme på Stortinget fra Oppegård til å tale våre sak.

Jeg håper du, uavhengig av hva du vanligvis stemmer, vil la meg bli din stemme på Stortinget fra høsten av. Vi har gode sjanser til å gjøre ting bedre, men vi trenger en stemme for vår sak. Jeg håper å få være vår stemme for en trygg og rolig oppvekst for barna i Oppegård.

Powered by Labrador CMS