SENTRALISERING: – For eksempel vil utbyggingen som nå pågår på Myrvoll alene huse like mange som befolkningen i mange norske kommuner ellers, skriver artikkelforfatterne.
SENTRALISERING: – For eksempel vil utbyggingen som nå pågår på Myrvoll alene huse like mange som befolkningen i mange norske kommuner ellers, skriver artikkelforfatterne.

Nordre Follo – en sentraliseringsversting

I tida fremover skal de politiske organene i Nordre Follo gjøre prioriteringer for videre utbygginger, noen store står på sakskartet for kommunestyremøtet allerede i dag.

Publisert

Folketallet i Norge vokste i fjor med nærmere 40.000. Mer enn halvparten av veksten var i Oslo og Akershus. 2/3 av økningen i landet kom av innvandring, 1/3 av flere fødte enn døde. Mens befolkningen i området vårt økte, hadde nesten 2/3 av norske kommuner nedgang. I mange er både sysselsetting og lokale tjenester kritisk truet, til tross for stor kreativitet fra kommune og innbyggere. 

Sammen med tre andre er Nordre Follo den kommunen på Østlandet som tar imot den største flyttingen innenlands – i Oslo kommer hoveddelen fra utlandet. Nordre Follo er dermed blant dem som legger sterkest til rette for flytting fra landet ellers. Dette er en følge av den offensive utbyggingen som har skjedd i kommunen. For eksempel vil utbyggingen som nå pågår på Myrvoll alene huse like mange som befolkningen i mange norske kommuner ellers. 

Usolidarisk og uansvarlig

Er dette en rolle vi vil være bekjent av: å bidra til å tappe landet ellers for folk?  Dette er både usolidarisk og uansvarlig overfor andre deler av landet. Og ikke bare det: Det samme gjelder også overfor områder i vår egen kommune, for eksempel Siggerud. Der er det både behov og rom for klar vekst. Men det prioriteres lavt fordi de ikke har «høyfrekvente bussruter». Men én grunn til at de ikke har det, er jo at kommunen legger opp til å dekke Oslos behov for effektiv transport til byen heller enn å utvikle en mer spredt bosetting i vår egen kommune. 

Samtidig med denne sentraliseringen ser vi at byggeaktiviteten også gir oss store utfordringer, særlig nord i kommunen. Det er et sterkt og stadig press på naturen: på hundremeterskoger, dyrkingsjord, sårbare biotoper og turområder. Lekkasjer fra vann- og avløpsrør er mye større enn de bør være. Kolbotn og Greverud-området preges av store bygningsmasser, og det skjer fortetting dårlig tilpasset terreng og lokalmiljø. Og behovet for å oppgradere skoler og andre fellesbygg er stort, for ikke å snakke om hva det koster å bygge nye. En fortsatt vekst i kommunen vil ikke hjelpe på noen av disse utfordringene. Vi må nå i stedet gjøre hva vi kan for å skjerme naturområder og hente inn etterslepet på bygninger og infrastruktur. 

Prioriteringer

I tida fremover skal de politiske organene i Nordre Follo gjøre prioriteringer for videre utbygginger, noen store står på sakskartet for kommunestyremøtet allerede i dag onsdag! Som grunnlag for utbyggingene er det laget scenarier for utviklingen i folketall, fra moderat til sterk vekst. Men økning i folketall er ikke en naturlov som vi må innrette oss etter, det er noe vi kan – og bør – ta styring over selv. 

På lista over mulige utbygginger står bl.a. naturarealer på Nedre Ekornrud og Ødegård skog, igjen i Myrvoll-området. Disse vil fylle opp mye av det som den sterkt økende befolkningen der kunne hatt som friareal. Disse og flere andre områder må nå få være i fred. I årene som kommer – og ikke bare i planperioden til 2030 – bør vi legge oss nærest mulig en nullvekst i folketall. Av hensyn til oss selv og til resten av landet. Men like mye til naturen og de som kommer etter oss. Det som blir bygd ned, forblir bygd ned.  Det er nok av plass ellers i landet, og nok av andre steder som gjerne tar imot flere. Til og med andre steder i kommunen vår. 

Tor Anders Østby, Hilde Widerberg, Paal Sjøvall, Reidar Aasgaard er representanter for SP i kommunestyret/de kommunale utvalgene. Anders Eidsvaag Graven er lokallagsleder og fylkestingsrepresentant.