FIRE ÅR SOM KOMMUNALT LEGESENTER: Toppenhaug legesenter er et kommunalt legesenter som ligger helt sør i Oppegård og åpnet dørene 1. april 2016. Foto: Yana Stubberudlien

Toppenhaug legesenter kan bli lagt ned

Antall legesentre i tidligere Oppegård kan bli redusert fra fem til fire. Ved dette vil kommunen spare inn 930.000 kroner per år.

Publisert Sist oppdatert

Toppenhaug legesenter, som ligger helt syd i Oppegård, åpnet dørene i april 2016 som en av de totalt fem legesentrene i tidligere Oppegård kommune.

Vi ser at lokalene på Ski sykehus er bedre egnet enn på Toppenhaug til samdrift, og derfor er det naturlig å vurdere flytting av ett, felles fastlegekontor dit .

Rannveig Renolen, områdeleder for Helse i Nordre Follo

Etter drøye fire år med kommunal drift i Durendalveien 3 i Oppegård, kan legesenteret bli lagt ned/flyttet til Ski sykehus.

Det bekreftes av Rannveig Renolen, som er områdeleder for helseavdelingen i den kommunale virksomheten Helse og Mestring.

– Det vil bli utarbeidet en sak om dette og lagt frem til politisk behandling i starten av 2021, sier Renolen.

Vil fylle kommunekassen med 930.000 kroner per år

Ved å legge ned Toppenhaug legesenter og flytte tilbudet til Ski kommunale fastlegekontor på Ski sykehus, vil kommunen innhente økte inntekter, eller med andre ord spare inn 930.000 kroner per år. Det kommer frem i rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan for 2021-2024, som ble lagt frem 23. oktober.

Rådmannen skriver der at daglegevakten vil deretter skilles ut og overføres til Follo medisinske senter, og det vil da ligge til rette fr å utvide fastlegelistene slik at refusjonene knyttet til konsultasjoner vil øke.

Samdrift med fastlegekontoret i Ski

Områdelederen for Helse i Nordre Follo sier at da koronautbruddet startet i mars, medførte det et behov for å tilrettelegge for kommunens smittevernarbeid. I den forbindelse ble det etablert et luftveismottak knyttet til daglegevakten, driftet i samme lokaler som Ski kommunale fastlegekontor.

– Driften av de to fastlegekontorene ble da samlokalisert til Toppenhaug, og det er i dag fremdeles samlokalisering, sier Renolen.

Hun påpeker at fordelene med samdrift av de to kommunale fastlegekontorene er flere, ikke bare økonomiske, men også i form av et bredere fagmiljø og en større robusthet på andre områder.

– Naturlig å vurdere flytting til Ski

Renolen sier at de positive erfaringene det siste halvåret med samdrift gjør at det er ønskelig å se på muligheten for å videreføre praksisen.

– Vi ser at lokalene på Ski sykehus er bedre egnet enn på Toppenhaug til samdrift, og derfor er det naturlig å vurdere flytting av ett, felles fastlegekontor dit, sier Renolen.

Oppegård Avis har kontaktet daglig leder for legesenteret, Kristin Negård, men foreløpig lyktes vi ikke med å få svar på ytterligere spørsmål, blant annet om antall ansatte og pasienter ved legesenteret og konsekvenser for disse ved en eventuell samlokalisering og flytting til Ski.

Fem legesentre i Oppegård vs. åtte legesentre i Ski

Nordre Follo har 13 legesentre per i dag hvorav åtte av disse ligger i tidligere Ski og bare fem i tidligere Oppegård:

  • Fem legesentre ligger i tidligere Oppegård: Toppenhaug legesenter (Oppegård syd), Trollåsen legesenter, Solgården legesenter (Kolbotn sentrum), Tårnåsen legesenter og Greverud legesenter.
  • Åtte legesentre ligger i tidligere Ski: Ski kommunale fastlegekontor (Ski sykehus), Løkkegården legesenter (Ski sentrum), Ski legesenter (Ski sentrum), Storsenteret Legekontor (Ski sentrum), Torgveien legesenter (Ski sentrum), MediCo Legesenter (Ski sentrum), Langhus legesenter og Bøleråsen legesenter (Langhus).

Kun to legesentre driftes av kommunen

Det skal bygges seniorboliger rett ved Toppenhaug legesenter og det foreligger flere planer om fortetting av nærområdet ved Oppegårdsenteret med boliger. Dette er i tillegg til et stort utbyggingsområde på Trelasttomta og Skogsåsen hvor det skal bo cirka 2000 mennesker.

– Hvis Toppenhaug blir lagt ned, blir det dobbelt så mange legesentre i tidligere Ski enn i tidligere Oppegård. Hva er årsaken til at dere ikke har foreslått samlokalisering av fastlegekontoret i Ski med et annet fastlegekontor i tidligere Ski?

– Årsaken til at Ski kommunale fastlegekontor ikke ble samlokalisert med et annet fastlegekontor i Ski, er at de andre legekontorene i Nordre Follo ikke er kommunale. Ski kommunale fastlegekontor og Toppenhaug legesenter driftes begge av kommunen og de ansatte er kommunalt ansatt. Disse legekontorene driftes også i kommunale bygninger. De andre fastlegekontorene i kommunen driftes av privatpraktiserende leger som mottar driftstilskudd/ lønnstilskudd av kommunen, men ikke har en kommunal ansettelse og er selvstendig næringsdrivende, forklarer Renolen.

To fastleger

Ifølge helsenorge.no har Toppenhaug legesenter to fastleger per i dag:

  • Heidi Sørby (34). Har en vikar (i en 5 prosent-stilling) frem til slutten av 2020. Sørby har ni ledige listeplasser av de totalt 620.
  • Ingvild Falkenhaug Østby (35). Har en vikar (i en 95-prosent stilling) frem til 31. august 2021. Østby har 620 pasienter og ingen ledige listeplasser per i dag. Fem personer står på venteliste hos henne.

1231 pasienter og seks kommuneansatte

Ifølge Renolen er 1231 pasienter og seks kommuneansatte tilknyttet Toppenhaug legesenter per i dag hvorav to fastleger, to vikarer og to hjelpepersonell.

– Det er ikke planlagt reduksjon i bemanning ved en eventuell samlokalisering, sier områdelederen for Helse i Nordre Follo.

– Hvilke konsekvenser vil det være for ansatte og pasienter ved en eventuell samlokalisering/flytting til Ski sykehus?

– Legene har rullerende oppgaver i kommunen på ulike lokasjoner. Dette gjelder også de legene som jobber ved Toppenhaug. Konsekvensen vil være at de har oppmøte på Ski sykehus i stedet for på Toppenhaug på sine kontordager. Hjelpepersonell beholder sine stillinger, men får et nytt oppmøtested. Pasientene beholder sin fastlege, men får et nytt oppmøtested, sier Renolen.

– Hva skjer med lokalene til Toppenhaug legesenter som følge av dette?

– Lokalene eies av kommunen, og hva de skal benyttes til ved en eventuell samlokalisering av fastlegekontorene er ikke besluttet ennå, sier Renolen.


Les også: Tre av fem legesentre har gått tomme for influensavaksine

Powered by Labrador CMS