TRAFIKKSIKKERHET

FRYKTER ULYKKE: Espen Kongshaug reagerer på ulovlig parkering i enden av Solbråtanveien mot Storebukta, som har blitt tatt i bruk som parkeringsplass. – Her parkerer anleggsarbeiderne både i veien, på friområdet og foran gangveien på en sånn måte at det nå bare er et tidsspørsmål før det skjer en ulykke, skriver han. Foto: Espen Kongshaug

– Bare et tidsspørsmål før det skjer en ulykke

Espen Kongshaug, som bor i Solbråtanveien, har kontaktet Oppegård Avis i håp om å få svar på sine spørsmål rundt ulovlig parkering ved Storebukta.

Publisert Sist oppdatert
LANG BILKØ: Ifølge Espen Kongshaug er situasjonen mest uoversiktlig akkurat når barna går og sykler til og fra skolen. Foto: Espen Kongshaug

Oppegård Avis har samtidig fått en kopi av e-posten adressert til AF Gruppen, som på vegne av utbyggeren har ansvar for å svare på henvendelser fra naboer. Her skriver Kongshaug at både det ovennevnte selskapet og kommunens egne folk sjelden tar seg bryet med å svare på henvendelsene.

– Vi er nå godt og vel ett år inne i byggeperioden ved Storebukta, og forholdene for myke trafikanter blir bare verre og verre. Jeg forstår at byggeprosjekter medfører visse ulemper, men måten dere tar dere til rette på i dette området, medfører direkte fare for liv og helse. Dette gjelder da særlig for barn som har dette som skolevei, påpeker Kolbotn-mannen.

Kaotiske parkeringsforhold

Espen Kongshaug mener at utgangspunktet for problemene er blant annet at utbyggeren har annektert deler av Solbråtanveien på ubestemt tid, og tvinger alle gående og syklende gjennom byggeplassen med anleggstrafikk, dårlige gangveier med lite og sporadisk lys og kaotiske parkeringsforhold.

– Det har nå toppet seg med at deres arbeidere og innleide selskaper har tatt i bruk enden av Solbråtanveien mot Storebukta som parkeringsplass, og parkerer både i veien, på friområdet og foran gangveien på en sånn måte at det nå bare er et tidsspørsmål før det skjer en ulykke. Det kommer vel neppe som en overraskelse at det er mest trafikk og uoversiktlig på morgen og ettermiddag – akkurat da barna går og sykler til skolen, sier Kongshaug.

Tre prosjekter – få parkeringsplasser

Kommunikasjonssjef Wibecke Brusdal i AF Gruppen forklarer i en e-post til Oppegård Avis i dag at det pågår tre prosjekter i regi av Solon Eiendom, Park og Anlegg og AF Gruppen på den aktuelle tomten.

– Det er derfor mange aktører som skal inn og ut fra de ulike prosjektene og det er få parkeringsplasser. Sikkerhet er viktig for oss, og det er etablert en gangvei som skal sikre at gående og syklende kan passere trygt mens byggearbeidene pågår. Alle som skal til og fra prosjektene blir informert om at de kun kan parkere på oppmerkede plasser, alternativt finne annen parkering utenfor område. Dessverre ser vi at dette ikke alltid har blitt fulgt, forklarer Brusdal.

Hun påpeker at når det gjelder parkering utenfor byggeplassen, er det kommunens ansvar å håndheve dette.

– Vi har jevnlig kontaktet kommunen. Dette har gitt en bedret situasjon for Theodor Hansens vei, men vi ser at noen av problemene har forflyttet seg til Solbråtanveien.

Legger ansvaret på kommunen

Ifølge Brusdal har kommunens trafikktjeneste blitt kontaktet så sent som i dag for å bistå med å håndheve bestemmelsene.

– Vi har i dag også satt opp fysiske sperringer for å hindre biltrafikken på gangveien syd for byggeplassen. Siden vi allerede har berammet et møte med kommunen på stedet i morgen, vil vi samtidig benytte anledningen til å ta opp dette med dem, sier hun.

Kommunikasjonssjefen i AF Gruppen sier også at det er opprettet en egen e-postadresse (StorebuktaHenvendelser@afgruppen.no) for henvendelser til byggeplassen, og at utbyggeren alltid tilstreber å svare naboer som henvender seg til dem.

– Når det gjelder belysningen på gangveien, ble denne oppgradert med ledlister montert på gjerdet som i utgangspunktet skulle ha en normal levetid på 10 til 15 år. Løsningen har fungert bra i snart ett år, men vi har registrert at deler av belysningen er skadet/ødelagt de siste ukene. Vi har kjøpt inn og fått levert nytt materiale som blir montert i løpet av kort tid, sier Brustad.

Sporadisk lys og ingen svar

Espen Kongshaug sier utbyggeren har etablert en gangvei gjennom byggeplassen, men påpeker at problemet med kaotiske parkeringsforhold er hovedsakelig innerst i Solbråtanveien, det vil si på snuplassen før gangveien gjennom skogen starter, og i Theodor Hansens vei hvor folk må krysse veien og hvor det er flere inn- og utkjøringer.

Innbyggeren reagerer også på dårlig belysning og manglende svar på henvendelser.

– Da jeg kontaktet utbyggeren på den ovennevnte e-posten den 18. august og varslet om sporadisk lys langs gangveien, og da hadde det allerede vært mørkt i flere uker, fikk jeg ingen svar. «Oppgraderingen», som det skrytes av, ble gjort etter press fra oss etter at det hadde vært mørk lenge i fjor, samt at vi hadde tatt saken via media, sier han.

– Lysene skal nå være i orden

Onsdag ettermiddag fikk Oppegård Avis en e-post fra kommunikasjonssjefenen i AF Gruppen, Wibecke Brusdal, som bekreftet at lysene skulle nå være i orden. Vedrørende manglende svar på henvendelser skriver hun følgende:

– Vi tilstreber alltid å svare naboer som henvender seg til oss. Vi beklager at Kongshaug ikke har fått svar. Vi setter pris på denne type tilbakemeldinger, slik at vi i tillegg til egne observasjoner kan sikre trygg ferdsel, sier Brusdal.

Oppegård Avis følger opp saken.

Les også: Lover å ferdigstille gangveien til våren

Powered by Labrador CMS