VAKSINERING I NORDRE FOLLO

OVER 10.000 DOSER PÅ TRE UKER: I løpet av de kommende tre ukene vil Nordre Follo få minst 10.128 enkeltdoser med vaksine. Foto: Nordre Follo kommune
OVER 10.000 DOSER PÅ TRE UKER: I løpet av de kommende tre ukene vil Nordre Follo få minst 10.128 enkeltdoser med vaksine. Foto: Nordre Follo kommune

Dose én til alle innen uke 29

Drøye 64 prosent av kommunens innbyggerne over 18 år har fått første vaksinedose. Får Nordre Follo alle vaksinene vi har blitt lovet de tre nærmeste ukene, blir alle voksne født i 2003 og tidligere vaksinert med dose én i løpet av uke 29.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo får mange vaksiner i de tre ukene som kommer. Kommunen har endelig fått beskjed fra FHI om forventet levering av vaksinedoser i sommer.

– Der ser ut til at vi kan tilby hele den voksne befolkningen vaksine i juli. Det vurderes derfor ikke nødvendig å prioritere ansatte i skole, SFO og barnehage, da de vil få tilbud om første dose vaksine gjennom det ordinære programmet i god tid før semesterstart til høsten. Andre dose blir gitt tolv uker etter første dose, skrev kommunen på sin hjemmeside mandag ettermiddag.

Minst 10.128 enkeltdoser

FHI sier følgende om forventet levering av doser i juli:

  • I uke 27 (5.-11. juli) vil Nordre Follo få minst 3.778 doser, hvorav 363 hetteglass med Pfizer (ca. 2 178 vaksinedoser) og 160 hetteglass med Moderna (ca. 1 600 vaksinedoser).
  • I uke 28 (12.-18. juli) vil Nordre Follo få 4.124 doser.
  • I uke 29 (19.-25. juli) vil Nordre Follo få 2.226 doser.

Til sammen vil det være snakk om minst 10.128 enkeltdoser med vaksine. Det er tolv ukers intervall mellom dose én og dose to, ifølge kommunen.

Kommunen skriver at hvis de ovennevnte leveransene fra FHI kommer som planlagt, vil alle voksne født i 2003 og tidligere, få første dose vaksine i løpet av uke 29.

Prioriteringen avsluttes i uke 28

FHI får i tredje kvartal (fra og med juli) cirka 200.000 doser per uke fra Pfizer. Dette er noe færre doser enn det FHIs tidligere prognoser bygget på.

Den geografiske prioriteringen av Nordre Follo og ytterligere 23 kommuner på Østlandet, som har vart siden 7. juni, skal avsluttes i uke 28.

Etter det vil FHI fordele dosene slik at de andre kommunene også blir ferdig med å vaksinere sine innbyggere med første dose. Fordelingen av de tilgjengelige vaksinedosene FHI får fra vaksineleverandørene blir justert etter andelen av befolkningen fra 18 år og oppover i henhold til prioriteringsrekkefølgen.

Om endring av doseintervallet

Innføring av doseintervall på tolv uker mellom de to dosene gjelder for alle under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe åtte og nedover). Endringen gjennomføres fra uke 20 og med tilbakevirkende kraft.

Samtidig påpeker FHI at det finnes flere faktorer som kan medføre at tidsintervallet mellom dosene kan kortes ned. Disse faktorene er:

  • Høyere vaksinedekning en antatt. "I eldre aldersgrupper ser vi at andelen som vaksinerer seg er over 90 prosent. Hvis det blir slik også i yngre aldersgrupper vil det kunne gjøre at vaksineringen ferdigstilles senere enn tidligere antatt. En slik forsinkelse er positiv, siden høy vaksinedekning er ønskelig", skriver FHI.
  • Ytterligere leveranseforsinkelser.
  • Sommerferiene kan føre til lavere andel som takker ja til vaksineinnkallingen.
  • At de som er yngre enn 65 år eller uten underliggende sykdommer får et kortere intervall enn det som nå anbefales på tolv uker.

Kombinasjon av to vaksiner

Nå kan man også kombinere de to mRNA-vaksinene (Pfizer- og Moderna-vaksinene).  Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer, ifølge FHI.

I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler FHI å kombinere de to vaksinene. Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.

64 prosent fikk dose én

Drøye 64 prosent av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år har fått første vaksinedose. Dette er en økning på 11 prosent fra forrige uke.

Cirka 35 prosent av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år, har blitt fullvaksinert per i dag. Dette er en økning på 1,5 prosent fra forrige uke.

64 PROSENT: 29.601 innbyggere over 18 år har fått første dose. Dette tilsvarer 64 prosent av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år i Nordre Follo.
64 PROSENT: 29.601 innbyggere over 18 år har fått første dose. Dette tilsvarer 64 prosent av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år i Nordre Follo.

Restaurantbesøk + festing kan bidra til økt smitte

I samarbeid med Oslo kommune har FHI gjennomført en studie for å se på risikofaktorer for smitte under den tredje bølgen av pandemien vinteren 2021.

Undersøkelsen viser at de fleste Oslo-beboere ble smittet i egen husstand.

Store husholdninger og personer i yngre aldersgrupper hadde større risiko for å bli smittet. I studien ser man også at det å følge smittevernregler, inkludert bruk av munnbind og god håndhygiene, ser ut til å gi en betydelig redusert risiko for smitte.

Studien viser også at, til tross for smitteverntiltakene som gjaldt i Oslo da studien ble gjennomført (i uke 10-12 i mars 2021), var det å spise ute på serveringssteder forbundet med økte risiko for smitte med 200 prosent. Mens å drikke alkohol på private fester økte risiko for smitte med 70 prosent, sammenliknet med å ikke delta på fester.

– Når vi ser nærmere på de to viktigste risikofaktorene i studien, deltakelse på private fester og restaurantbesøk, økte ikke risikoen i seg selv ved å være med. Det er kombinasjonen av festing og alkoholinntak samt besøke restauranter der man sitter ned ved bordet som gir økt risiko, sier lege i FHI, Pawel Stefanoff.

Studien viser også at å delta på aktiviteter utenfor husstanden kan bidra til økt smitte, dersom smittevernrådene ikke følges. Å ha en jobb der du ikke kan ha hjemmekontor øker risiko, noe som er i tråd med smittesporingen som viser at smitte på arbeidsplasser er en av de vanligste smittestedene.

– Å tilbringe mye tid utendørs, sammen med andre, økte ikke smittefaren i seg selv. Det er kombinasjonen av sosial atferd og mangelfull etterlevelse av smittevernråd som fører til økt smitterisiko, noe resultatene av denne studien underbygger, sier Stefanoff.

Powered by Labrador CMS