MENER PÅ OAVIS.NO: Oddbjørn Lager Nesje er fast medlem av skribentkorpset «Slik har vi det nå» i Oppegård Avis.

En raus og inkluderende kommune

I Nordre Follo er vi helt avhengig av innsatsen og dugnadstimene som de frivillige legger ned, skriver Oddbjørn Lager Nesje.

Publisert

Den politiske høsten i Nordre Follo har vært en reise preget av både utfordringer og muligheter. Som gruppeleder og varaordførerkandidat for Nordre Follo Arbeiderparti har jeg den siste tiden fått en dypere forståelse for hva det betyr å være politiker i en stor norsk kommune. Det er en rolle som krever mye engasjement, hardt arbeid og sterkt fokus på lokale behov. Da er det blant menneskene som bor her, vi må bruke energien. Tettere dialog med nærsamfunnet og bedre forståelse for hva folk trenger mener jeg er et godt sted å begynne for å prioritere bedre og finne tiltak som fungerer. 

Nå er vi ikke lenger en fersk kommune der det virket langt fra den ene enden av kommunen til den andre.

Oddbjørn Lager Nesje

Ett av de mest verdifulle aspektene ved politikken i Nordre Follo er nettopp nærheten til de ulike tettstedene. Nå er vi ikke lenger en fersk kommune der det virket langt fra den ene enden av kommunen til den andre. For meg og min familie er det like naturlig å ta med eldstemann på skytetrening i Kråkstad som det er å ta med minstemann på fotballtrening på Sofiemyr. 

Med bakgrunn fra frivilligheten, verdsetter jeg lokalsamfunnet og dialogen med innbyggerne høyt. Det er gjennom samtaler med våre medmennesker, frivillige organisasjoner og lokale samfunnsaktører at vi finner de beste løsningene på samfunnsutfordringene våre. Det er i møtet med folk at vi kan skape endring og forbedring. 

I Nordre Follo er vi helt avhengig av innsatsen og dugnadstimene som de frivillige legger ned. Dette engasjementet kommer til uttrykk gjennom aktiviteter som for eksempel partiarbeid, idretten og de frivillige organisasjonene. Det er denne innsatsen som skaper den gode dynamikken mellom menneskene i samfunnet vårt. Politiske partier som Arbeiderpartiet trenger dette engasjementet for å få verdifulle innspill til hvordan vi best kan møte dagens utfordringer. Derfor vil jeg gjerne oppfordre alle som leser dette og som vil ytre seg om utfordringer, om å ta kontakt for en prat. Som folkevalgt er jeg ombud for menneskene som bor i kommunen og jeg ønsker å ta ansvar gjennom å finne gode løsninger for alle, og spesielt dem i sårbare livssituasjoner. 

Fakta om skribenten:

Oddbjørn Lager Nesje er bosatt på Nedre Ormerud på Kolbotn sammen med sin kone og to barn. Han er gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti.

I valgkampene kommer vi tettere på lokalpolitikken enn vanlig fordi aktivitetsnivået er høyt. Media kjører mange saker, det arrangeres mange debatter og det er standsaksjoner både her og der. Kanskje går det også en kule varmt i innspurten og temperaturen blir høy mellom de ulike fløyene. Jeg har fått tilbakemeldinger om at svartmaling fra høyre- og venstresiden mot hverandre virker demotiverende. Det er bekymringsverdig at fremmøteprosenten i Nordre Follo har gått ned fra forrige valg. Demokratiet vårt er avhengig av at folk bruker stemmeretten sin. Derfor er det viktig at vi som folkevalgte jobber aktivt for å snu denne negative trenden. Uansett hvilken side som styrer kommunen, må vi alle jobbe for å inkludere mindretallet i beslutningsprosesser og sikre et åpent og raust debattklima uten at det bikker over i lite konstruktiv kjekling mellom fløyene. 

Kritikken om hvordan det vil bli i Nordre Follo dersom den andre siden vinner valget, er ikke nødvendigvis inspirerende for velgerne. Vi må fokusere på å presentere gode løsninger og fremtidsperspektiver, ikke bare kritisere motstanderne for kritikkens skyld. Debatt må vi selvsagt ha mellom de politiske partiene, men det skal være med et relevant saksorientert innhold! 

Selv om Arbeiderpartiet tapte valget, har vi en viktig rolle å spille i opposisjon i den kommende perioden. Vi er sunt skeptiske til hvordan høyrepartiene har tenkt å finansiere alle valgløftene sine, men dømmer ikke noen før vi ser hvordan de faktisk har tenkt å prioritere. Vi kommer ikke til å akseptere populistiske tiltak som går på bekostning av ansattes arbeidsvilkår, skoletilbud, eller helsetjenester. Vi vil være en viktig stemme for å sikre en rettferdig fordeling av ressursene og en bærekraftig politikk.

På Kolbotn og i Nordre Follo generelt vil jeg fortsette å arbeide for å sikre trygghet, skape muligheter og løse problemer i samarbeid med de politiske partiene, frivilligheten, samfunnsaktører og alle innbyggerne. Sammen kan vi oppnå mer enn vi kan hver for oss, og jeg ser frem til å fortsette denne viktige politiske reisen med dere alle. Og det er bare å engasjere seg i et politisk parti du også, dersom du vil påvirke hvilke beslutninger som skal tas i ditt nærmiljø og kommunen ellers! 

HVA MENER DU?

Har du lyst å skrive noen ord, enten som debatt- eller leserinnlegg på oavis.no? Send til debatt@oavis.no.

Powered by Labrador CMS