KREVER HANDLING: Nicholas Wilkinson (SV) mener alle krefter må settes inn for å hindre at oljeutstlippet på Myrvoll sprer seg ytterligere.
KREVER HANDLING: Nicholas Wilkinson (SV) mener alle krefter må settes inn for å hindre at oljeutstlippet på Myrvoll sprer seg ytterligere.

– Stans oljeutslippet nå!

– Sett inn alle krefter, skriver Nicholas Wilkinson i dette innlegget om oljeutslippet på Myrvoll.

Publisert

Det er med stor engstelse jeg følger situasjonen etter det uforklarlige oljesølet som har forurenset Myrvollbekken og nå nærmer seg Kolbotnvannet. Kolbotnvannet er en del av Gjersjøvassdraget og oljen kan til syvende og sist ende i drikkevannskilden vår Gjersjøen.

Jeg undres

Det er også med en viss undring jeg følger denne saken.

Allerede 6. april ble oljesølet oppdaget, men ikke før 24. april sendte Fylkesmannen ut pålegg til grunneier om å umiddelbart å gjennomføre tiltak for å stanse, fjerne og begrense virkningen av oljeutslippet.

Les også: Her prøver de å hiundre at oljen havner i Kolbotnvannet

Kommunen skal ha gjort en del i mellomtiden, men pålegget ble altså ikke gitt før nesten tre uker etter at oljesølet ble oppdaget.

Det virker på meg som om kommunen kunne handlet raskere for å få Fylkesmannen til å reagere.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

SETT FRA LUFTEN: Lensene, som du ser i oransje her fra fugleperspektiv, skal forhåpentligvis forhindre oljen i å nå Kolbotnvannet.
SETT FRA LUFTEN: Lensene, som du ser i oransje her fra fugleperspektiv, skal forhåpentligvis forhindre oljen i å nå Kolbotnvannet.

 

Sett alle krefter inn

Kommunen har lagt ut lenser for å hindre videre spredning ut i Kolbotnvannet, men bør også i samarbeid med grunneier finne årsaken til oljelekkasjen og dersom det er en pågående lekkasje, få denne stanset.

Kommunen bør også kunne koble inn PURA som er et samarbeid mellom kommunene i Follo og Oslo for å hindre forurensing av vannforekomstene i området vårt.

Les også: Vet ikke hvor oljen kommer fra

LENSER: De oransje lensene ligger ved Myrvollbekkens utløp for å hindre oljen i å nå Kolbotnvannet.
LENSER: De oransje lensene ligger ved Myrvollbekkens utløp for å hindre oljen i å nå Kolbotnvannet.

Jeg oppfordrer kommunen til å sikre at alle gode krefter blir satt inn for å hindre oljesølet å spre seg slik at det skader mer av naturen og drikkevannet vårt.